Veneto banka Zagreb
 

 

Sedište:Zagreb  

Osnovana: 1992.godine 

Broj ekspozitura: 7 

Broj bankomata: 9 

Telefon: +385(1) 48 02 666 

Email: info@venetobanka.hr 

Website: www.venetobanka.hr 

 

  

Veneto banka d.d. Zagreb je osnovana juna 1992.godine kao deoničarsko društvo, a jula 1992.godine je počela sa radom kada je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Posluje u 6 županija preko svoje mreže od 7 poslovnica i 9 bankomata. Zadnjih godina izvršene su velike promene unutar banke. Promenjen je IT sastav radi poboljšanja efikasnosti i da bi se smanjili troškovi održavanja i razvoja. Izvršena je reorganizacija kadrova, zaposleni su novi stručni profili, a takođe je omogućeno i obrazovanje zaposlenih. Dalje lansirani su novi komercijalni proizvodi u cilju sticanja novih klijenata. Rezultat svih tih promena je uvođenje internet bankarstva, proširenje poslovne mreže, inovativna marketinška kampanja. Veneto banka ima za cilj pružanje kvalitetnih inovativnih usluga,a njihov zadatak je da stalno rade na obrazovanju zaposlenih kako bi u svakoj situaciji bili spremni da izađu u susret svojim klijentima.  

Veneto banka d.d. stalno unapređuje svoje poslovanje, šireći paletu bankarskih proizvoda koje može da ponudi svojim klijentima uz kvalitetnu i brzu uslugu. Vrlo uspešno samostalno obavlja poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu jer ima veoma razvijenu korespondentsku i kontokorentnu mrežu sa velikim brojem inostranih banaka.  

 

 

Poslovnice: 

 

CENTRALA: 

Draškovićeva 58,
10000 Zagreb
Tel. 01 48 02 666
Fax. 01 48 02 571
e-mail: 
info@venetobanka.hr 

 

ZAGREB 

Draškovićeva 58,
10000 Zagreb
Tel. 01 48 02 556
Fax. 01 48 02 599
e-mail: draskoviceva@venetobanka.hr 

 

 

Zvonimirova 78,
10000 Zagreb
Tel. 01 2303 689
Fax. 01 2303 698
e-mail: zvonimirova@venetobanka.hr 

 

 

 

 

 

 

PULA 

Flavijevska 8, 
52100 Pula
Tel. 052 215 845
Fax. 052 212 194
e-mail: 
pula@venetobanka.hr 

 

RIJEKA 

Riva 16,
51000 Rijeka
Tel. 051 214 800
Fax. 051 212 881
e-mail: 
rijeka@venetobanka.hr 

VARAŽDIN 

Aleja kralja Zvonimira 1,
42000 Varaždin
Tel. 042 213 300
Fax. 042 200 301
e-mail: 
varazdin@venetobanka.hr 

SPLIT 

Terzićeva 5,
21000 Split
Tel. 021 383 312
Fax. 021 383 601
e-mail: 
split@venetobanka.hr 


ZADAR 


Veslačka bb
23000 Zadar
Tel: 023 309 161
Fax: 023 309 162
e-mail: 
zadar@venetobanka.hr   

  Bookmark and Share