Vakufska banka Sarajevo

   

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1992.godine 

Broj eksppozitura: 29 

Kontakt telefon: +387 33280 100 

Email: vakufska@vakuba.ba 

Website: www.vakuba.ba 

 

Vakufska banka datira od 1992.godine kao privatna komercijalna banka. Pripojene su joj dve banke MO Mostar i Depozitna banka što je dovelo do proširenja poslovne mreže. Ona danas posluje po principima savremene banke ima ugled respektabilne i uspešne banke koja je ujedno i jedna od  vodećih komercijalnih banaka u BiH. Ima izuzetno jaku finansijsku strukturu, veoma razgranatu mrežu poslovnica širom BiH i može se pohvaliti profesionalnim odnosom sa klijentima što ima za rezultat poverenje velikog broja klijenata. Vakufska banka stalno radi na proširivanju palete bankarskih proizvoda i usluga a ujedno obavlja sve vrste depozitnih poslova, kreditiranje, devizne i devizno-valutne poslove, investiciono bankarstvo, menjačkie i komisione poslove, kupoprodaju vrednosnih papira, izdavanje vrednosnih papira i kartica, finansijski konsulting, otkup menica i čekova, finansiranje domaće i međunarodne trgovine.Takođe joj je odobreno obavljanje platnih transakcija.  

U vlasničkoj strukturi Vakufske banke privatni kapital učestvuje sa 97,4%, a ostatak 2,6% čini državni kapital.   

 

Poslovnice: 

 

DIREKCIJA 

M. Tita 13, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 280 100, 
Fax: +387 33 226 381 

E-mail:  vakufska@vakuba.ba  

 FILIJALE 

FIJALA  SARAJEVO 

M.Tita 13 71000 Sarajevo , 
Tel+ 387 33 280 119, 
Fax:+ 387 33 280 137 

E-mail:  sarajevo@vakuba.ba  

Šalter  TITOVA 

Šalter „ TITOVA“ 
M.Tita 13 Sarajevo , 
Tel+ 387 33 280 201 , 
Fax:+ 387 33 280 137 

  

EkspozituraFERHADIJA 

Ferhadija 4, 71000 Sarajevo, BiH 
Tel: +387 33 200 598
Fax: +387 33 200 597 

  

Ekspozitura Centar 2 

V. Perica 11 , 71000 Sarajevo, BiH 
Tel: +387 33 206 930
Fax: +387 33 272 110 

  

Ekspozitura Centar 1 

B. Đurđeva 8, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387 33 666 899 

  

Ekspozitura ILIJAŠ 

Ul. 126 brigade 58, 71380 Ilijaš, BiH 
Tel/Fax: +387 33 400 230 

  

Ekspozitura ILIDŽA 

Dr. Mustafe Pintola 27, 71210 Ilidža, BiH 
Tel/Fax: +387 33 764 160(1) 

  

Šalter  RAKOVICA   

Rakovička cesta bb, 
71210 Ilidža BiH , 
Tel/Fax: + 387 33 428 041 

  

Ekspozitura HRASNO  

Trg Heroja 17, 71000 Sarajevo, BiH 
Tel: +387 33 716 995
Fax: +387 33 716 996 

  

Ekspozitura BREZA   

Bosanska 29, 71370 Breza, BiH 
Tel/Fax: +387 32 783 636 

  

FILIJALA  MOSTAR 

Musala 4, 88000 Mostar, BiH 
Tel: +387 36 502 200, 502 201
Fax: +387 36 502 217 

E- mail: mostar@vakuba.ba 

Šalter  STARI MOST 

Mala Tepa 28, 88000 Mosta,r BiH 
Tel: +387 36 555 571
Fax:+387 36 555 570 

  

Šalter  POTOCI 

Potoci bb,88000 Mostar, BiH 
Tel/Fax:++387 36 556 871 

  

PoslovnicaJABLANICA 

Zeljeznicka bb, 88420 Jablanica, BiH 
Tel: +387 36 750 381 
Fax: +387 36 750 380 

  

Poslovnica KONJIC 

Šehidska 2, 
88400 Konjic,
Tel:+ 387 36 735 010, 734 381, 
Fax: 387 36 735 011   

E-mail:  konjic@vakuba.ba  

Šalter  D.C. KONJIC 

Sarajevska 43, 88400 Konjic, BiH 
Tel: + 387 36 735 210 
Fax: + 387 36 735 211 

  

ŠalterPARTIZANOVO 

M. Tita bb 88400 Konic, 
Tel.+ 387 36 735 841, 
Fax: + 387 36 735 830 

  

FILIJALA  TEŠANJ 

Osmana Pobrića bb, 74260 Tešanj , BiH
Tel: +387 32 656 421
Fax: +387 32 656 431 

E-mail:  tesanj@vakuba.ba  

Ekspozitura JELAH 

Husein Kapetana Gradaščevića bb 
74260 Jelah BiH, 
Tel: +387 32 665 820, 
Fax: +387 32 665 811 

  

FILIJALAGRAČANICA 

Alije Izetbegovića 30, 
75320 Gračanica, BiH
Tel: +387 35 700 272
Fax: +387 35 703 185 

E-mail:gracanica@vakuba.ba  

PoslovnicaSREBRENIK 

M.Tita 49, 75350 Srebrenik BiH
Tel: + 387 35 647 751
Fax:+ 387 35 647 750 

  

FILIJALA  ZENICA 

M.Tita 28, 72000 Zenica, BiH
Tel: +387 32 449 980, 449 984
Fax: +387 32 449 989 

E-mail:  zenica@vakuba.ba  

Poslovnica TRAVNIK 

Bosanska 116  72270 Travnik  BiH,
Tel: +387 30 540 627,
Fax: +387 30 540 626 

  

PoslovnicaBUGOJNO 

Zlatnih Ljiljana 8, 72300 Bugojno, BiH
Tel/Fax: +387 30 260 150 

E-mail:  bugojno@vakuba.ba  

Šalter  DONJI VAKUF 

14. Septebra 11   70220 Donji Vakuf  BiH, 
Tel: +387 30 260 756, 
Fax: +387 30 260 757 

  

Šalter  STARI VITEZ 

Branilaca Starog Viteza bb, 
72250 Vitez  BiH
Tel:+ 387 30 545 532 
Fax:+ 387 30 545 531 

  

FILIJALA  BIHAĆ 

Ešrefa Kovačevića H2/IV, 77000 Bihać, BiH 

Tel: + 387 37 228-050 

Fax: + 387 37 223-592 

E-mail:  bihac@vakuba.ba  

Poslovnica VISOKO 

M. Skopljaka 17, 
72100 Visoko  BiH
Tel:+ 387 32 732 700 
Fax:+ 387 32 732 680 

  

  Bookmark and Share