Vaba banka Varazdin         
 

 

 

Sedište: Varaždin  

Osnovana: 1994.godine 

Broj poslovnica: 11 

Broj bankomata: 11 

Broj zaposlenih: 179 

Email: banka@vaba.hr 

Website: www.vaba.hr 

 

 

Ranije poznata kao Brodsko-posavska banka d.d. u kojoj je Validus stekao većinski deo, Vaba banka je osnovana 1994.godine sa sedištem u Varaždinu. 2005.godine aktiva Primus banke je pripojena Vaba banci. Maja 2005.godine Validus je izvršio dokapitalizaciju Vaba banke. 2007.godine banka je ostvarila rast aktive od 52% i tako postala najbrže rastuća banka u Hrvatskoj tri godine za redom. Vaba banka se posvetila privatnom bankarstvu pa je 2007.godine počela da izdaje micro-kredite. Banka trenutno posluje kroz 11 poslovnica u šest županija (Varaždinska, Istarska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka i Grad Zagreb).  

Vaba banka je mlada i moderna banka koja pruža različite bankarske i finansijske usluge u Republici Hrvatskoj. Ona pruža razne kredite, akreditive, garancije i bankarske garancije, bavi se finansijskim posredovanjem, izdavanjem i upravljanjem instrumentima plaćanja kao što su kartice, putnički čekovi kao i banke naloga, finansijskog lizinga i faktoringa. Takođe pruža klijentima uslužne kreditne informacije. 

Banka trenutno ima preko 600 akcionara i jedina je banka u Hrvatskoj sa lokalnom samoupravom koja učestvuje u vlasničkoj strukturi. 

Vizija Vaba banke je da konstantno prevazilazi očekivanja i da uvek bude prva u inovacijama. Teži da bude lider u kreiranju vrhunskih finansijskih rešenja za klijente i da bude najbolja u oblasti rasta i napretka za sve zaposlene. Osnovni cilj Vaba banke u narednih pet godina je da postane jedna od 10 vodećih banaka u Hrvatskoj u pogledu tržišnog udela i broja grana.    

 

Poslovnice: 

 

VARAŽDIN
Poslovnica Centrala  
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-560, 659-561
Faks: 042 659-566

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 7.30 do 19.30
subotom: od 8.00 do 13.00 
  

VARAŽDIN
Poslovnica Anina 
Anina 2
42000 Varaždin
Tel: 042 660-880
Faks: 042 660-888

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 8.00 do 15.00
subotom: od 8.00 do 12.00 


VARAŽDIN
Poslovnica KORZO
Trg kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042 660-040
Faks: 042 660-041

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 7.30 do 19.30
subotom: od 7.30 do 12.30 


ČAKOVEC
Poslovnica Čakovec  
Matice hrvatske 4
40 000 Čakovec
Tel: 040 391-853
Faks: 040 391-860

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 7.30 do 19.30
subotom: od 7.30 do 12.30  

LUDBREG
Poslovnica Ludbreg 
Kardinala Franje Kuharića 14 
42230 Ludbreg
Tel: 042 332-730
Faks: 042 332-742

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 7.30 do 16.00
subotom: od 7.30 do 12.30 


IVANEC
Poslovnica Ivanec

Trg hrvatskih ivanovaca 9
42240 Ivanec
Tel: 042 401-140
Fax: 042 401-141

Radno vrijeme poslovnice
ponedeljak, utorak, četvrtak i petak: od 7.30 do 16.00
srijedom: od 7.30 do 18.00
subotom: od 7.30 do 12.30 


NOVI MAROF
Poslovnica Novi Marof

Zagorska 10
42220 Novi Marof
Tel: 042 215-600
Fax: 042 215-601

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 8.00 do 16.30
subotom: od 8.00 do 12.00 

  

  

FINANCIJSKI CENTAR ZAGREB 

  

ZAGREB
Poslovnica Zagreb 
Vlaška 75A
10000 Zagreb
Tel: 01 4690-910
Faks: 01 4690-911

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 7.30 do 19.30
subotom: od 7.30 do 12.30 


PULA
Poslovnica Pula 
Istarska 7
52100 Pula 
Tel: 052 210-735 
Faks: 052 216-708

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 8.00 do 16.00
subotom: od 8.00 do 12.00
  

SLAVONSKI BROD
Poslovnica Trg pobjede 
Trg pobjede 29
35000 Slavonski Brod
Tel: 035 442-502
Faks: 035 445-900

Radno vrijeme poslovnice
od ponedeljka do petka: od 7.30 do 19.30
subotom: od 7.00 do 12.00 


NOVA GRADIŠKA
Poslovnica Nova Gradiška 
Karla Dieneša 2
35400 Nova Gradiška
Tel: 035 331-170
Faks: 035 331-176

Radno vrijeme poslovnice
ponedeljak, srijeda i petak: od 7.30 do 14.30
utorak i četvrtak: od 7.30 do 18.00
subotom: od 7.30 do 12.00 

  

  

  

  

   Bankomati: 

VARAŽDIN
Poslovnica Centrala 
 
Aleja kralja Zvonimira 1 
42000 Varaždin

VARAŽDIN
Poslovnica Anina 

Anina 2 
42000 Varaždin

VARAŽDIN
Poslovnica Korzo
Trg kralja Tomislava 4
42000 Varaždin

NOVI MAROF
Poslovnica Novi Marof
Zagorska 10
42220 Novi Marof

IVANEC
Poslovnica Ivanec

Trg hrvatskih ivanovaca 9
42240 Ivanec

 
ČAKOVEC
Poslovnica Čakovec

Matice hrvatske 4
40000 Čakovec

LUDBREG
Poslovnica Ludbreg 

Kardinala Franje Kuharića 14 
42230 Ludbreg

ZAGREB
Poslovnica Vlaška 

Vlaška 75A 
10000 Zagreb 

SLAVONSKI BROD
Poslovnica Trg pobjede 
Trg pobjede 29
35000 Slavonski Brod 

NOVA GRADIŠKA
Poslovnica Nova Gradiška 

Karla Dieneša 2
35400 Nova Gradiška

PULA
Poslovnica Arena

Istarska 7
52100 Pula 
 

 

 

  Bookmark and Share