Univerzalna Investiciona Banka Skoplje

 

 

 

 

Sedište: Skoplje  

Osnovana: 1993.godine 

Broj ekspozitura: 37 

Broj bankomata: 101 

Kontakt telefon: +389 2 3286 100/+389 2 3111 111 

Website: www.unibank.mk 

 

Univerzalna Investiciona banka (UNIbank) je osnovana 1993.godine i od tada je lider u srednjoj grupi banaka Republike Makedonije. Bila je među prvim bankama nakon nezavisnosti Makedonije i tada je poslovala pod nazivom Balkanska banka AD Skoplje. Postala je univerzalna banka, a u julu 2003.godine izvršena je vlasnička transformacija kapitala banke. Dobija i novo ime Univerzalna Investiciona banka AD Skoplje ili UNI banka. Dobila je i dozvolu za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova. U vlasničkoj strukturi UNI banke dominiraju dva strana investitora koji poseduju više od 75% akcija. To su Ivailo Mutafchiev sa 37,51% akcija i Tzeko Minev sa 37,51% akcija.  

UNI banka se može pohvaliti velikim brojem klijenata i razgranatom mrežom ekspozitura. Ima najveći broj bankomata u Makedoniji i najveći broj izdatih kartica. UNI banka je prva banka koja je u svom poslovanju uvela čip tehnologiju zaštite i prva banka koja je uvela elektronsko plaćanje preko Interneta. Banka pruža kvalitetnu uslugu a vizija banke je da stalno budu lideri u inovacijama na bankarskom tržištu. Cilj UNI banke je da svojim zaposlenima omoguće kontinuirano obrazovanje, usavršavanje i brz napredak u karijeri.  

Poslovnice: 

 

e. ЦЕНТРАЛА 

Одговорно лице 

Јасмина Маневска 

e-mail 

jasmina.manevska@unibank.com.mk  

телефон 

02/3286 130 

факс 

02/3130 448 

Адреса 

Максим Горки бр.6 

Работно време: 08-18.00 h  

ГТЦ 

Одговорно лице 

Бојана Здравковска 

e-mail 

bojana.zdravkovska@unibank.com.mk  

телефон 

02/3239 050 

факс 

02/3239 050 

Адреса 

ГТЦ лок.254 

Работно време: 08-19.00 h; Сабота 09-14.00 h  

АЕРОДРОМ 

Одговорно лице 

Ивана Шуманова 

e-mail 

aerodrom@unibank.com.mk  

телефон 

02/2447 010 

факс 

02/2403 120 

Адреса 

бул.Јане Сандански бр.24 лок.7 и лок.8 

Работно време: 08-16.00 h  

КИСЕЛА ВОДА 

Одговорно лице 

Изабела Петрушевска Тaлеска 

e-mail 

kiselavoda@unibank.com.mk  

телефон 

02/2720 080 

факс 

02/2778 251 

Адреса 

Сава Ковачевиќ бр.2 лок.5 и 6 

Работно време: 08-16.00 h  

ЛЕПТОКАРИЈА 

Одговорно лице 

Биљана Трајковска 

e-mail 

karpos@unibank.com.mk  

телефон 

02/3099 081 

факс 

02/3099 081 

Адреса 

бул. Партизански Одреди бр.66 лок.6 

Работно време: 08-16.00 h  

МАВРОВКА 

Одговорно лице 

Ирена Милошевска 

e-mail 

mavrovka@unibank.com.mk  

телефон 

02/3224 604 

факс 

02/3239 233 

Адреса 

ДТЦ Мавровка лок.9 

Работно време: 08-16.00 h  

СКОПЈАНКА 

Одговорно лице 

Митко Клопчевски 

e-mail 

skopjanka@unibank.com.mk  

телефон 

02/3204 337 

факс 

02/2402 626 

Адреса 

бул. Кузман Јосифовски Питу број 56 влез 5, 

Работно време: 08-16.00 h 

БЕРОВО 

Одговорно лице 

Владо Каламадевски 

e-mail 

berovo@unibank.com.mk  

телефон 

033/472 801 

факс 

033/472 801 

Адреса 

23 Август бр.13 

Работно време: 08-16.00 h 
  

БИТОЛА 

Одговорно лице 

Роберт Карапец 

e-mail 

bitola@unibank.com.mk  

телефон 

047/226 320 

факс 

 

Адреса 

Борис Кидрич бр. 3 

Работно време: 08-18.00 h; Сабота 09-14.00 h 
 

  

БИТОЛА 2 

Одговорно лице 

Роберт Карапец 

e-mail 

bitolashalter@unibank.com.mk  

телефон 

047/252 080 

факс 

047/252 080 

Адреса 

Васко Карангелески бб 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ВАЛАНДОВО 

Одговорно лице 

Кристина Тенеќиџиева 

e-mail 

valandovo@unibank.com.mk  

телефон 

034/383 053 

факс 

034/383 053 

Адреса 

Првомајска бр.16 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ВЕЛЕС 

Одговорно лице 

Зоран Кимов 

e-mail 

veles@unibank.com.mk  

телефон 

043/232 611 

факс 

043/232 611 

Адреса 

Илинденска бб 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ВИНИЦА 

Одговорно лице 

Марија Гицова 

e-mail 

vinica@unibank.com.mk  

телефон 

033/360 215 

факс 

033/360 202 

Адреса 

Маршал Тито бр.9 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ГЕВГЕЛИЈА 

Одговорно лице 

Михаил Крантов 

e-mail 

gevgelija@unibank.com.mk  

телефон 

034/218 676 

факс 

034/218 772 

Адреса 

Бранд Петрушев бр.21 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ГОСТИВАР 

Одговорно лице 

Игор Ристоски 

e-mail 

gostivar@unibank.com.mk  

телефон 

042/214 703 

факс 

042/211 231 

Адреса 

Чеде Филиповски бр.24 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ГОСТИВАР 2 

Одговорно лице 

Игор Ристоски 

e-mail 

igor.ristoski@unibank.com.mk  

телефон 

042/211 901 

факс 

042/221 379 

Адреса 

Гоце Делчев бр.35 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

ДЕЛЧЕВО 

Одговорно лице 

Елизабета Ивановска 

e-mail 

delcevo@unibank.com.mk  

телефон 

033/413 470 

факс 

033/413 471 

Адреса 

М.М. Брицо бр.11 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

КАВАДАРЦИ 

Одговорно лице 

Тошко Дафков 

e-mail 

kavadarci@unibank.com.mk  

телефон 

043/416 674 

факс 

043/400 695 

Адреса 

Илинденска бб 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

КИЧЕВО 

Одговорно лице 

Наташа Богдановска 

e-mail 

kicevo@unibank.com.mk  

телефон 

045/228 830 

факс 

045/224 831 

Адреса 

бул. Ослободување бр.9 

Работно време: 08-16.00 h  

  

КОЧАНИ 

Одговорно лице 

Марија Гицова 

e-mail 

kocani@unibank.com.mk  

телефон 

033/270 460 

факс 

033/270 459 

Адреса 

Кеј на револуцијата бр.5 

Работно време: 08-16.00 h  

  

КРИВА ПАЛАНКА 

Одговорно лице 

Тања Дејановска Митровска 

e-mail 

krpalanka@unibank.com.mk  

телефон 

031/375 510 

факс 

031/377 510 

Адреса 

Јоаким Осоговски бр.228 

Работно време: 08-16.00 h 
 

КРУШЕВО 

Одговорно лице 

Стерјо Гогол 

e-mail 

krusevo@unibank.com.mk  

телефон 

048/476 683 

факс 

048/476 683 

Адреса 

Илинденска бр.14 

Работно време: 08-16.00 h  

  

КУМАНОВО 

Одговорно лице 

Снежана Спасовска 

e-mail 

kumanovo@unibank.com.mk  

телефон 

031/416 739 

факс 

031/422 124 

Адреса 

Маршал Тито бр.79 

Работно време: 08-16.00 h 
 

НЕГОТИНО 

Одговорно лице 

Тошко Дафков 

e-mail 

negotino@unibank.com.mk  

телефон 

043/360 530 

факс 

043/360 533 

Адреса 

Маршал Тито бр.142 

Работно време: 08-16.00 h  

  

ОХРИД 

Одговорно лице 

Гордана Попоска 

e-mail 

ohrid@unibank.com.mk  

телефон 

046/263 141 

факс 

046/255 222 

Адреса 

Македонски Просветители бр.8 

Работно време: 08-16.00 h  

  

ПРИЛЕП 

Одговорно лице 

Игор Ѓоргијoски 

e-mail 

igor.gorgioski@unibank.com.mk  

телефон 

048/424 730 

факс 

048/401 240 

Адреса 

Марксова 44 

Работно време: 08-16.00 h 
 

  

РАДОВИШ 

Одговорно лице 

Весна Андонова 

e-mail 

radovis@unibank.com.mk  

телефон 

032/633 646 

факс 

032/633 646 

Адреса 

Маршал Тито бр.46 

Работно време: 08-16.00 h 
 

РЕСЕН 

Одговорно лице 

Стрезе Китанчевски 

e-mail 

resen@unibank.com.mk  

телефон 

047/454 321 

факс 

047/455 930 

Адреса 

Маршал Тито ББ 

Работно време: 08-16.00 h; Сабота 09-13.00 h 
 

СВ. НИКОЛЕ 

Одговорно лице 

Верица Василева 

e-mail 

svnikole@unibank.com.mk  

телефон 

032/440 448 

факс 

032/440 445 

Адреса 

Плоштад Илинден бр. 62 

Работно време: 08-16.00 h  

  

СТРУГА 

Одговорно лице 

Елена Баткоска 

e-mail 

struga@unibank.com.mk  

телефон 

046/784 205 

факс 

046/783 440 

Адреса 

Пролетерски Бригади бр.39 

Работно време: 08-16.00 h  

СТРУМИЦА 

Одговорно лице 

Ѓорги Андонов 

e-mail 

strumica@unibank.com.mk  

телефон 

034/320 876 

факс 

034/344 960 

Адреса 

Маршал Тито бр.18 

Работно време: 08-16.00 h 
 

ТЕТОВО 

Одговорно лице 

Шемсије Касами 

e-mail 

tetovo@unibank.com.mk  

телефон 

044/352 100 

факс 

044/352 550 

Адреса 

Маршал Тито бр.40 

Работно време: 08-16.00 h   

ШТИП 

Одговорно лице 

Зоран Митев 

e-mail 

stip@unibank.com.mk  

телефон 

032/388 303 

факс 

032/388 101 

Адреса 

Ванчо Прке бр. 5 

Работно време: 08-16.00 h   

 

Bankomati: 

 

пје 

ул.  Устанка Разловци бр.  26 локал 5 - ЦИТИ ЦАР 

Скопје 

ул.Првомајска бб Тинек тржиште - Х.  Минерална вода 

Скопје 

ул Русински ББ-К Тинек тржишта.  Карпош 3 - Лептокарија 

Скопје 

ул.  Лазар Трповски бр.88 - Принц Н. тржишта.  Топанско области 

Скопје 

бул.Јане Сандански бб   - Т.Ц.  Драгуљ - приземље, седиште одбора Перл ТЦ - Х.  Аеродром 

Скопје 

ул.  Ратко Митровић бр.  69, млеко Антонија ресторан 

Скопје 

Бика.  Илинден бр.   86, Природњачки музеј Македоније 

Скопје 

ул.  Саве Ковачевић бб ГРИГОС ГРАД ДОО - Х.  Минерална вода, последњи аутобус заустави 24 

Скопје 

ул.  Битпазарска бр.  14, Стари базар, продавница обуће, до Дома занат 

Скопје 

ул.Кузман Јосифовски Питу 1, са Централном банком - (комплекс Банке) 

Скопје 

Бика.  Ко ~ о Рацин бб - Супер Веро центар 

Скопје 

Бика.  Партизански Поставите бр.  155, "тетка ТИМ ДОО" нас.  Гате Влае 

Скопје 

ул.  Петров бб - СП Планета 

Скопје 

ул.  Петров бр.   94, салон намештаја ДОМАМЕБЕЛ 

Скопје 

Томми - МС ДОО, ул.  Благоја Добрев БиХ бб.  Мадзари 

Скопје 

нама.  Автокоманда мала предузећа 4 - вибро господин "Г" у односу на полицијске станице Автокоманда 

Скопје 

ул.  Васил Главинов бр.  12, ТЦЦ Плаза 

Скопје 

Бика.  Александра Македонског бб, Пољопривредни факултет 

Скопје 

ул.  Кузман Јосифовски Питу лок бр.  10 спортска прогноза "спортског живота" Н.  Скопјанка 

Скопје 

ул.Локов бб Тинек тржишта, преко сала куле Расадник - Х.  Минерална вода   

Скопје 

Бика.  Партизански Поставите бр.  127 / 7 - Фармација Нарис 

Скопје 

ул.  Никола Карев бр.  20, Аутобуска станица - ПРАВИЛО Тоурс (нове железничке станице) 

Скопје 

ул.  Васил Горгов бр.  20 / 6, ТЦ Капистец СИМПАТИКО фризер 

Скопје 

ул.  Народног фронта бр.  19, ТЦ Беверли Хилс фото студио "Експрес цифре ММ" 

Скопје 

ул.  Мито Јасмин бр.  20 - АВТОМАКЕДОНИЈА супротно цвет тржишту 

Скопје 

ул.  Јузхноморавски бригада бр.  2 и 2а, Ц - В тржишта.  Центо 

Скопје 

ул.  Видое Смилевски Бато бб, ТЕДИКО Попуст доо, Н.  Нови Лисице 

Скопје 

ул.  Лондон ББ - ТЕДИКО попуст - Х.  Тафталике 

Скопје 

ул.  Цхопин ББ - Салон намештаја СИМПО - Х.  Црницхе 

Скопје 

ул.Радисханска бр.68 - ТРГОВИНА ТЦ РУСИМОВ нас.  Радисхани 

Скопје 

Бика.  Партизански Поставите 5 - СПЕЦИЈАЛНИ млечни ресторан, на ТЦ Буњаковец 

Скопје 

ул.  Пирин број 38 - Хотел Амбасадор - Амбасада Републике.  Русија  

Скопје 

Бика.  Партизански Поставите бр.  59, Срећко тржишта Промет 

Скопје 

ул.  Мисирков бб, Филолошки факултет Блаже Конески 

Скопје 

ул.  Македонија бб, Златара Рубин ад 

Скопје 

ул.  Орце Николов бр.  155 - Апотека Епхедра 

Скопје 

ул.  Димитрија Туримандзховски бр.  4. Апотека опијума - Н центар.  Лисице 

Скопје 

Техномаркет Градски стадион - гране УНИБанк 

Скопје 

Горки ул.Максим бр.  6 - Огранак УНИБанк - Грација 

Скопје 

Горки ул.Максим бр.  6 - Огранак УНИБанк - Грација 

Скопје 

Г.Т.Ц.  продужетак д.е.  254 - Огранак УНИБанк  

Скопје 

Г.Т.Ц.  продужетак д.е.  254 - Огранак УНИБанк  

Скопје 

ул.  Кузман Јосифовски Питу бр.  54, грана УНИБанк Скопјанка 

Скопје 

ул.  Кристијан Тодоровски Карпош бр.  5, Чаир  

Скопје 

Поставите бул.Партизански бб.  Нема приземљу локал.  8 - Филијала УНИБанк Лептокарија 

Скопје 

бул.Јане Сандански бр.24 лок.7 и лок.  8 - Аеродром Огранак УНИБанк 

Скопје 

ул.  Саве Ковачевић бр.  Два локална 5 и 6 - Огранак минералне воде УНИБанк 

Скопје 

ЦТЦ Мавровка лок.  9 - Огранак УНИБанк Мавровка 

Стар Дојран 

ул.  Маршал Тито бб - Пица Президент 

Струга 

ул.  ЈНА.  26, у близини Струге МИ 

Струга 

ул.  ЈНА бб, Иона & берзу 

Струга 

ул.Пролетерска бригада Но.39 - гране УНИБанк  

Струмица 

ул.  Лењин бб, дуван  

Струмица 

ул.  Маршал Тито бр.  5. ПРОМ ДОО МАКС 

Струмица 

ул.Марсхал Тита бр.18 - гране УНИБанк  

Тетово 

ул.Марсхал Тита Но.54 ламела11 локал 2, преко пута бившег фах  

Тетово 

ул.  Маршал Тито бр.40 - гране УНИБанк  

Тетово 

ул.  Маршал Тито бр.  ББ - ЦЦТ ГРАД ЦЕНТАР  

Стип  

ул.  Прке Вано - име робне куће  

Стип  

ул.  Маршал Тито бр.  24, грана УНИБанк  

Берово 

ул.23 бр.13 август - Огранак УНИБанк  

Битола 

ул.  Бб столар Боро ТРИ ДОО  

Битола 

ул.  Васко Карангелевски ББ - контра УНИБанк 

Битола 

ул.  Борис Кидрич бр.  3, огранак УНИБанк 

Богданци 

ул.  Пролеће 2 

Валандово 

ул.  Маршал Тито бб - гране УНИБанк  

Велес 

ул.Илинденска ББ - гране УНИБанк  

Велес 

ул.  Благој Гјорев бб 

Виница 

ул.  Маршал Тито бр.  96, грана УНИБанк  

Гевгелија 

ул.  7 - Нема новембра.  26 - Бутик ДОН АНДОНОВ 

Гевгелија 

ул.Бранд Петрусев Но.21 - гране УНИБанк  

Гостивар 

ул.Цхеде Филиповски бр.24 - гране УНИБанк  

Гостивар 

ул.  Гоце Делчев бр.  18 - Огранак УНИБанк бр. 

Дел ~ ево 

ул.  Маршал Тито бр.  100, ТЕЛХО - ДЕО ДОО 

Дел ~ ево 

ул.  ММ  Брицо - 8. март Апотека 

Демир Хисар 

ул.  Бб Битола - Општина Демир Хисар 

Кавадарци  

ул.  7. 1. септембар - Дом културе Ивана Мазова климу 

Кавадарци  

ул.Илинденска ББ - гране УНИБанк  

Кицево 

Слобода Булевар 9 - Огранак УНИБанк  

Ко ~ ани 

ул.  29. новембра бр.  19 ФИЛИПОВ Предузеће ДОО 

Ко ~ ани 

Тито ул.Марсхал бр.  45 Магнолија - Александар и други.  ДОО 

Ко ~ ани 

ул.Кеј револуције 5 - Огранак УНИБанк  

Паланка 

ул.  Маршал Тито бр.  228 огранака УНИБанк 

Крушево 

ул.Илинденска бр.14 - гране УНИБанк  

Куманово 

ул.  11. октобра бр.  4  

Куманово 

Тита бул.Марсхал бр.79 - гране УНИБанк  

Куманово 

ул.  Националне револуције бр.  72, грана УНИБанк  

Македонски Брод 

ул.  Маршал Тито бб, у односу на квадрат гаса Макпетрола 

Неготино  

ул.  Јане Сандански бр.  3 - огранак УНИБанк  

Неготино  

ул.  Индустријска бб, бензинску станицу Елан БЛАЗЕ 

Охрид 

ул.  Путовања но.60, монтаза са 3 лок.6 - зграда РЕМИС 

Охрид 

Бика.  Туризам бр.   19-поглед Роиал 

Охрид 

ул.  Даме Груев ББ - ОХРИДТУРИСТ 

Охрид 

ул.  Јане Сандански бр.  36, ДОНМАК доо 

Охрид 

ул.Македонски просветители бр.  8 - гране УНИБанк  

Прилеп 

ул.  Кузман Јосифовски Питу бб, 

Прилеп 

ул.  Маркс бр.   44 - Огранак УНИБанк  

Прилеп 

ул.  Маршал Тито бр.  12 

Радови 

ул.  Маршал Тито бр.  49 - Огранак УНИБанк  

Ресен 

ул.  Мите Богоевски бр.  17 - Огранак УНИБанк  

Свети Николе 

Трг бр.62 Илинден - гране УНИБанк    

 

 

 

 

  Bookmark and Share