Union banka Sarajevo    

   

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1955.godine 

Broj ekspozitura: 13 

Broj zaposlenih: 175 

Kontakt telefon: +387 33 561 000 

Email: unionban@bih.net.ba 

Website: www.unionbank.ba 

 

Union banka d.d. Sarajevo prvenstveno je osnovana kao Jugoslovenska banka za spoljnu trgovinu 1955.godine. Sve do 1989. poslovala je kao deo Jugobanke Beograd da bi 1990.godine postala samostalna finansijska institucija pod nazivom Jugobanka Jubbanka d.d. Sarajevo. Krajem 1992.godine preimenovana je u Union banku d.d. Sarajevo, a krajem 1997.godine Union banka je registrovana kao pravni naslednik Jugobanke Jubbanke d.d. Sarajevo za teritoriju BiH. U periodu između 1992. do 1995. godine banki je od ukupno 41 poslovnice koliko je imala ostalo samo 7 i to 3 u Sarajevu. Od 1996.godine banka se obnavlja i našla se među prve tri vodeće banke u BiH. 1998.godine počinje proces privatizacije Union banke koji još uvek nije završen. Sve do 2002.godine Union banka se mogla pohvaliti najvećim kapitalom u BiH. U toku svog poslovanja i rada primila je dosta nagrada i priznanja. Tako je 2001.godine časopis Finance Central Europe London proglasio Union banku za najbolju banku po kapitalu u BiH za tu i narednu godinu.   

Union banka Sarajevo želi da postane moderna evropska banka čije će usluge biti pouzdane i efikasne i dostupne svim klijentima. Teži da postane vodeća banka u BiH uvodeći nove proizvode bankarskog tržišta, povećavajući broj klijenata i šireći mrežu poslovnica. Misija Union banke je da stimuliše razvoj privrede, ekonomski razvoj države, ravnomerniji razvoj regiona i stabilnost banke.Većinski vlasnik Union banke je Federalno ministarstvo finansija sa 91,44% akcija.  

 

 

Poslovnice: 

 

Naziv 

Tel. 

E-mail 

  

  

  

1. Filijala Sarajevo 

033/561-000 

centar@unionbank.ba  

2. Ekspozitura Stari Grad 

033/221-643 

starigrad@unionbank.ba  

3. Ekspozitura Alipašino Polje 

033/760-335 

alpolje@unionbank.ba  

4. Ekspozitura Ilidža 

033/761-441 

ilidza@unionbank.ba  

5. Ekspozitura Goražde 

038/220-942 

gorazde@unionbank.ba  

6. Filijala Tuzla 

035/252-428 

tuzla@unionbank.ba  

7. Filijala Zenica 

032/402-015 

zenica@unionbank.ba  

8. Ekspozitura Zavidovići 

032/878-407 

zavidovici@unionbank.ba  

9. Filijala Mostar 

036/551-341 

mostar@unionbank.ba  

10. Filijala Konjic 

036/734-020 

konjic@unionbank.ba  

11. Filijala Travnik 

030/518-881 

travnik@unionbank.ba  

12. Ekspozitura Bugojno 

030/253-048 

bugojno@unionbank.ba  

13. Filijala Bihać 

037/223-711 

bihac@unionbank.ba  

  

  

     

  Bookmark and Share