Unicredit Bank Banja Luka

 

 

 

 

Sedište: Banja Luka  

Osnovana: 1911.godine 

Broj ekspozitura: 45 

Broj bankomata: 49 

Kontakt telefon: +387 0 51 243 200, 080051051 

Email: info-bl@unicreditgroup.ba

Website: www.unicreditbank-bl.ba 

 Poslovnice: 

 

REGIJA BANJA LUKA

FILIJALA BANJA LUKA 

Marije Bursać 7 

Banja Luka 

08:00-19:00 

08:00-13:00 

051/243-200; 243-232 

Ljiljana Karalić 

AGENCIJA NOVA VAROŠ 

Tina Ujevića 3 

Banja Luka 

08:00-15:30 

08:00-12:00 

051/340-730 

Ljiljana Karalić 

AGENCIJA OBI 

Branka Popovića 310 

Banja Luka 

08:00-15:30 

08:00-12:00 

051/371-489; 371-630 

Ljiljana Karalić 

AGENCIJA STARČEVICA 

Cerska 6 

Banja Luka 

08:00-15:30 

08:00-12:00 

051/432-860 

Ljiljana Karalić 

AGENCIJA OBILIĆEVO 

Carice  Milice 2 

Banja Luka 

08:00-15:30 

08:00-12:00 

051/463-132 

Ljiljana Karalić 

AUTO ŠALTER 

Marije Bursać 8 

Banja Luka 

08:00-15:30 

08:00-12:00 

051/243-322 

Ljiljana Karalić 

FILIJALA LAKTAŠI 

Karađorđeva 63 

Laktaši 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

051/532-215; 532-513 

Milka Šobota 

FILIJALA ČELINAC 

Kralja Petra I Karađorđevića 65 

Čelinac 

07:30-15:30 

08:30-13:00 

051/551-145; 551-144 

Slobodan Džombić 

FILIJALA KOTOR VAROŠ 

Cara Dušana 28 

Kotor Varoš 

07:30-15:30 

08:00-12:00 

051/783-260, 783-263, 783-791;
FAX 783-607 

Jelenko Vasić 

FILIJALA MRKONJIĆ GRAD 

Svetog Save 13 

Mrkonjić Grad 

08:00-16:00 

08:00-13.00 

050/211-138; 211-190 

Dušan Čigoja 

AGENCIJA RIBNIK 

Rade Jovanovića bb 

Ribnik 

08:00-16:00 

08:00-13.00 

050/431-009  

Dušan Čigoja 

FILIJALA PRNJAVOR 

Ulica Svetoga Save 25 

Prnjavor Svetosavska 25 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

051/660-295; 663-205
faks.051/660-397 

Miroslav Pratljačić 

FILIJALA KNEŽEVO 

Braće Ševarika bb 

Kneževo 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

051/591-639 

Zdravko Vuković 

FILIJALA ŠIPOVO 

Prva šipovačka brigada 1 

Šipovo 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

050/371-337; 371-990 

Mira Ivić 

REGIJA PRIJEDOR

FILIJALA DRVAR 

Titova 59 

Drvar 

08:00-16:00 

08:00-13.00 

034/820-769; 820-792 

Dara Veber 

FILIJALA GRADIŠKA 

Vidovdanska bb 

Gradiška 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

051/813-412; 816-683 

Slavica Marić 

AGENCIJA NOVA TOPOLA 

Nova Topola bb 

Nova Topola 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

051/892-111 

Slavica Marić 

FILIJALA SRBAC 

Mome Vidovića 17 

Srbac 

08:00-16:00 

08:00-13.00 

051/740-151; 741-000 

Dragoljub Stanković 

FILIJALA PRIJEDOR 

Vožda Karađorđa 9 

Prijedor 

08:00-16:00 

08:00-13.00 

052/240-380; 240-390; 240-388 

Ranko Mijić 

FILIJALA KOZARSKA DUBICA 

Svetosavska 22 

Kozarska Dubica 

08:00-16:00 

08:00-13.00 

052/411-399; 411-327 

Mira Toroman 

FILIJALA NOVI GRAD 

Karađorđa Petrovića 33 

Novi Grad 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

052/751-756; 751-956 

Slavica Vujanović 

FILIJALA KOZARAC 

Maršala Tita bb 

Kozarac 

08:00-15:00 

08:00-13.00 

052/346-051; 346-052;
346-053; 346-050 

Zinajida Mahmuljin 

REGIJA BIJELJINA

FILIJALA DOBOJ 

Svetog Save 59 

Doboj 

08:00-17:00 

08:00-12:00 

053/241-200; 241-582 

Biljana Radulović 

FILIJALA ŠAMAC 

Svetosavska 9 

Šamac 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

054/612-745; 611-843 

Pero Vasiljević 

FILIJALA MODRIČA 

Svetosavska bb 

Modriča 

08:00-16:00 

08:00-12:00 

053/820-173; 820-174; 820-171 

Davor Sailović 

FILIJALA DERVENTA 

Kralja Petra I Karađorđevića bb 

Derventa 

08:00-16:00 

08:00-12:00 

053/312-210, 312-211, 312-212 

Saša Mrđa 

FILIJALA BROD 

Jovana Raškovića bb 

Brod 

08:00-16:00 

08:00-12:00 

053/ 621-490, 621-491 

Alenko Pavlović 

FILIJALA TESLIĆ 

Svetog Save 77 

Teslić 

7:30-17:00 

8:00-12:00 

053/430-211; 430-171; 431-501;
fax: 430-550 

Slaven Momić 

FILIJALA BIJELJINA 

Patrijarha Pavla 3a 

Bijeljina 

08:00-17:00 

08:00-12:00 

055/221-280; 221-288;
221-361; 221-287; 221-284  

Miroslava Jović 

FILIJALA UGLJEVIK 

Ćirila i Metodija bb 

Ugljevik 

08:00-16:00 

08:00-12:00 

055/772-305; 771-302 

Raco Marković 

FILIJALA BRČKO 

Bulevar Mira  5 

Brčko 

08:00-16:00 

08:00-12:00 

049/217-590;217-499;
217-755;217-617 

Aleksandar Tošić 

REGIJA PALE

FILIJALA ZVORNIK 

Karađorđeva bb 

Zvornik 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

056/210-341, 210-407,
213-790, 214-147 

Milan Djurić 

FILIJALA BRATUNAC 

Svetog Save bb 

Bratunac 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

056/411-214; 411-385 

Davor Maksimović 

FILIJALA SREBRENICA 

Vase Jovanovića 32 

Srebrenica 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

056/440-269; 440-723 

Davor Maksimović 

FILIJALA PALE 

Milana Simovića bb 

Pale 

08:00-18:00 

08:00-13:00 

057/225-889, 225-887,
225-890; 200-640 

Vesna Balotić 

FILIJALA VLASENICA 

Svetosavska 82 

Vlasenica 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

056/733-353 

Radomir Mijić 

FILIJALA LUKAVICA 

Vojvode Radomira Putnika 36 

Lukavica 

08:00-18:00 

08:00-13:00 

057/318-294, 318-299 

Aleksandra Blagojević 

FILIJALA ROGATICA 

Srpske Sloge bb 

Rogatica 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

058/420-092, 417-484;420-091 

Nada Tadić 

FILIJALA SOKOLAC 

Cara Lazara bb 

Sokolac 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

057/447-076 

Raja Erić 

REGIJA TREBINJE

FILIJALA TREBINJE 

K.Petra I  oslobodioca 22 

Trebinje 

08:00-18:00 

08:00-13:00 

059/270-860;223-909 

Dušanka Drašković 

AGENCIJA BERKOVIĆI 

Berkovići bb 

Berkovići 

08:00-15:00 

08:00-13:00 

059/860-165 

Jovo Samardžija 

FILIJALA GACKO 

Trg Save Vladisavića bb 

Gacko 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

059/471-530; 471-551 

Slobodan Babić 

FILIJALA BILEĆA 

Kralja Aleksandra 14 

Bileća 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

059/370-012; 370-066 

Marijan Milićević 

FILIJALA NEVESINJE 

Nevesinjskih ustanika 27 

Nevesinje 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

059/ 610-471; 610-470 

Danko Čvoro 

FILIJALA FOČA 

Njegoševa 10 

Foča 

08:00-16:00 

08:00-13:00 

058/212-360;220-970 

Igor Ćurić 

  

Bankomati: 

 

ATM F BROD 

JOVANA RAŠKOVIĆA BB 

74450 

BOSANSKI BROD 

ATM F BILEĆA 

KRALJA ALEKSANDRA 14 

89230 

BILEĆA 

ATM F BIJELJINA 

JOVANA DUČIĆA 3A 

76300 

BIJELJINA 

ATM B PAPRIKOVAC 

12 BEBA BB 

78000 

BANJA LUKA 

ATM HOTEL BOSNA 

KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA97 

78000 

BANJA LUKA 

ATM CENTAR F BLUKA 

VESELINA MASLEŠE 2 

78000 

BANJA LUKA 

ATM CB BLUKA-1 

MARIJE BURSAĆ 7 

78000 

BANJA LUKA 

ATM CB BLUKA 

MARIJE BURSAĆ 7 

78000 

BANJA LUKA 

ATM BLUKA 

IVANA GORANA KOVAČIĆA BB, TC TEMPO 

78000 

BANJA LUKA 

10 

ATM AG NOVA VAROŠ 

TINA UJEVIĆA BR.3 

78000 

BANJA LUKA 

11 

ATM AG STARČEVICA 

CERSKA BR. 6 

78000 

BANJA LUKA 

12 

ATM AG OBI 

BRANKA POPOVIĆA 310 

78000 

BANJA LUKA 

13 

ATM AG OBILIĆEVO 

CARICE MILICE 2 

78000 

BANJA LUKA 

14 

ATM F BRČKO 

BOSNE SREBRNE 17 

76000 

BRČKO DISTRIKT 

15 

ATM F BRATUNAC 

SVETOG SAVE BB 

75420 

BRATUNAC 

16 

ATM F ČELINAC 

KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA65 

78240 

ČELINAC 

17 

ATM F DERVENTA 

KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆABB 

74400 

DERVENTA 

18 

ATM F DOBOJ 

SVETOG SAVE 59 

74000 

DOBOJ 

19 

ATM F DRVAR 

TITOVA 59 

80260 

DRVAR 

20 

ATM F FOČA 

NJEGOŠEVA 10 

73300 

SRBINJE 

21 

ATM F GACKO 

TRG SAVE VLADISAVLJEVIĆA BB 

89240 

GACKO 

22 

ATM F GRADISKA 

VIDOVDANSKA BB 

78400 

GRADIŠKA 

23 

ATM F KOZARSKA DUBICA 

SVETOSAVSKA 5 

79240 

KOZARSKA DUBICA 

24 

ATM F KNEŽEVO 

BRAĆE ŠEVARIKA BB 

78230 

KNEŽEVO 

25 

ATM F KOZARAC 

MARŠALA TITA BB 

79202 

KOZARAC 

26 

ATM F KOTOR VAROŠ 

CARA DUŠANA 28 

78220 

KOTOR VAROŠ 

27 

ATM F LAKTAŠI 

KARAĐORĐEVA 63 

78250 

LAKTAŠI 

28 

ATM F LUKAVICA 

V.R.PUTNIKA 38 TC TOM 

71126 

LUKAVICA 

29 

ATM F MODRIČA 

SVETOSAVSKA BB 

74480 

MODRIČA 

30 

ATM F MRKONJIĆ GRAD 

SVETOG SAVE 13 

70260 

MRKONJIĆ GRAD 

31 

ATM F NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA 27 

88280 

NEVESINJE 

32 

ATM F NOVI GRAD 

KARAĐORĐA PETROVIĆA 33 

79220 

NOVI GRAD 

33 

ATM F PALE 

TC TOMAŠEVIĆ,MILANA SIMOVIĆABB 

71420 

PALE 

34 

ATM TRŽNI CENTAR JANJIĆ 

MOKRO BB 

71428 

MOKRO 

35 

ATM H. BISTRICA PALE 

JAHORINA BB (F PALE) 

71420 

PALE 

36 

ATM F PRIJEDOR 

VOŽDA KARAĐORĐA 9 

79000 

PRIJEDOR 

37 

ATM F PRNJAVOR 

SVETOSAVSKA 25 

78430 

PRNJAVOR 

38 

ATM F ROGATICA 

SRPSKE SLOGE BB 

73220 

ROGATICA 

39 

ATM F SRBAC 

MOME VIDOVIĆA 17 

78420 

SRBAC 

40 

ATM F ŠIPOVO 

PRVE ŠIPOVAČKE BRIGADE BB 

70270 

ŠIPOVO 

41 

ATM F ŠAMAC 

SVETOSAVSKA 9 

76230 

BOSANSKI ŠAMAC 

42 

ATM F SOKOLAC 

CARA LAZARA 38 

71350 

SOKOLAC 

43 

ATM F SREBRENICA 

VASE JOVANOVIĆA 33 

75430 

SREBENICA 

44 

ATM F TESLIĆ 

SVETOG SAVE 77 

74270 

TESLIĆ 

45 

ATM F TREBINJE 

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 30 

89000 

TREBINJE 

46 

ATM F UGLJEVIK 

ĆIRILA I METODIJA BB 

76330 

UGLJEVIK 

47 

ATM F VLASENICA 

SVETOSAVSKA 82 

75440 

VLASENICA 

48 

ATM F MILIĆI 

TRG RUDARA BB 

75446 

MILIĆI 

49 

ATM F ZVORNIK 

KARAĐORĐEVA S-44 

75400 

ZVORNIK 

  Bookmark and Share