Turkish Ziraat Bank Bosnia

   

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1996.godine 

Broj ekspozitura: 22 

Broj Bankomata: 30 

Kontakt telefon: +387 33 564 100 

Email: info@ziraatbosnia.com 

Website: www.ziraatbosnia.com 

 

Turkish Ziraat Bank Bosnia dd je počela sa pružanjem bankarskih usluga 1996.godine u BiH, a 1997.godine je počela da posluje sa inostranim kapitalom kao prva privatna banka u BiH. Iste godine postala je član BAMCARD-a sarajevo. Naredne godine postaje članica SWIFT-a. 1999.godine izdaje prvu Bosansko-Hercegovačku platnu karticu-VIZA kreditnu karticu. 2000.godine pridružuje se grupi Western Union i svojim klijentima omogućava brz transfer novca. Iste godine izdaje prvu Maestro karticu u BiH. Narednih godina širi svoju poslovnu mrežu, a 2002.godine izdaje debitnu Maestro karticu. 2004.godine postaje prva banka u BiH koja nudi usluge POZIVNOG CENTRA, a 2006. izdaje prvu chip kreditnu karticu.  

Turkish Ziraat Bank Bosna nudi sve vrste bankarskih poslova domaći i strani platni promet, razmena valuta, izdavanje platnih kartica, sve vrste kredita, izdavanje garancija, transfer novca, elektronsko bankarstvo, računi, depoziti. Banka ima status deoničarskog društva. Akcionari banke su: TC Ziraat Bankasi Ankara sa 68% učešća i Ziraat International Frankfurt AG 32%. 

 

Poslovnice: 

 

 Sarajevo
Headquarters
Address: Dženetića Čikma 2
Tel: +387 33 564 100
Fax: +387 33 564 101

 

Sarajevo
Sarajevo Branch
Address: Dženetića Čikma 2
Tel: +387 33 564 100
Fax: +387 33 564 101 

Sarajevo
Ferhadija Cash Desk
Address: Ferhadija 29
Tel: +387 33 252 230
Fax: +387 33 252 245 

Sarajevo
Titova Cash Desk
Address: Maršala Tita 38
Tel: +387 33 720 200
Fax: +387 33 441 902 

Sarajevo
Butmir Cash Desk
Address: EUFOR Base, Camp Butmir
Tel: +387 33 452 284
Fax: +387 33 452 437 

Sarajevo
Novo Sarajevo Cash Desk
Address: Zmaja od Bosne 56
Tel: +387 33 717 720
Fax: +387 33 524 542 

Sarajevo
Novi Grad Cash Desk
Address: Trg Solidarnosti 2
Tel: +387 33 767 740
Fax: +387 33 460 348 

Ilidža
Ilidža Branch
Address: Rustempašina 23/1
Tel: +387 33 761 340
Fax: +387 33 761 341 

Vogošća
Vogošća Cash Desk
Address: Jošanička bb
Tel: +387 33 424 565
Fax: +387 33 424 566 

Hadžići
Hadžići Cash Desk
Address: Hadželi 161
Tel: +387 33 428 330
Fax: +387 33 428 235 

Tuzla
Tuzla Branch
Address: Trg Slobode Barok  0-3
Tel: +387 35 257 505
Fax: +387 35 257 508 

Gračanica
Gračanica Cash Desk
Address: Alije Izetbegovića 1
Tel: +387 35 700 135
Fax: +387 35 700 136 

Lukavac
Lukavac Cash Desk
Address: Prva Ulica 1
Tel: +387 35 550 195
Fax: +387 35 556 615 

Jelah
Jelah Cash Desk
Address: Titova bb
Tel: +387 32 656 160
Fax: +387 32 656 331 

Zenica
Zenica Branch
Address: Seida Mehmeda Serarevića bb
Tel: +387 32 241 241
Fax: +387 32 241 244 

Visoko
Visoko Cash Desk
Address: Dr.Džananovića 10
Tel: +387 32 731 890
Fax: +387 32 731 931 

Maglaj
Maglaj Cash desk
Address: Liješnica bb
Tel: +387 32 609 600
Fax: +387 32 609 601 

Kakanj
Kakanj Cash Desk
Address: Alije Izetbegovića bb 
Tel: +387 32 557 050
Fax: +387 32 557 053 

Mostar
Mostar Branch
Address: Braće Fejića bb 
Tel: +387 36 501 650
Fax: +387 36 501 652 

Konjic
Konjic Cash Desk
Address: Maršala Tita 72 
Tel: +387 36 735 871
Fax: +387 36 725 864 

Bihać
Bihać Branch
Address: Harmanski Sokak bb
Tel: +387 37 229 010
Fax: +387 37 224 137 

Travnik
Travnik Branch
Address: Bosanska 195
Tel: +387 30 541 292
Fax: +387 30 541 297 

  

  

 

Bankomati: 

 

  


Bihać - Filijala (24/7)

Harmanski Sokak bb, 77000 Bihać 

 

 

Gračanica , Ahmet Paše Budimlije 19 (24/7)
75320 Gračanica 

 

 

Konjic, Maršala Tita 72 (24/7)
88400 , Konjic 

 

 

Lukavac, Prva ulica br. 1 (24/7)
75300 Lukavac 

 

 

Mostar-Filijala(24/7)
Braće Fejića bb, 88000 Mostar 

 

 

NATRON-HAYAT 
Maglaj, 74250 Liješnica bb 

 

 

Sarajevo - Novo Sarajevo (24/7) 
Zmaja Od Bosne 56 , 71000 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, Direkcija Banke (24/7)
Dženetica čikma 2, 71000 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, Sjedište Banke (24/7)
Ferhadija Str. 29, 71000 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, Butmir udaljeni Office (24/7)
SFOR/NATO Headquarters, BUTMIR Camp, 71000 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, Titova (24/7) 
Maršala Tita 38, 71000 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, International University of Sarajevo(24/7)
IUS , Hrasnička cesta br. 15 71210 Ilidža 

 

 

Sarajevo, Turkish Airlines (24/7) 
Kulovića 5 , 71000 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, Novi Grad (24/7) 
Trg Solidarnosti No 2, 7100 Sarajevo 

 

 

Sarajevo, International Burch University (24/7)
Francuske Revolucije bb, 71210 Ilidža 

 

 

Jelah, Titova bb (24/7)
74264 Jelah 

 

 

Travnik - Filijala (24/7)
Bosanska 195, 22270 Travnik 

 

 

Travnik. Borac, (24/7)
Tvornička BB(Fabrika Borac Travnik), Travnik 

 

 

Tuzla - Filijala (24/7)
Trg Slobde Barok 0-3, 75000 Tuzla 

 

 

Tuzla- Bingo (24/7)
75000 Tuzla 

 

 

Gračanica - Fortuna(24/7)
Zlatnih Ljiljana 79 ( Fabrika obuće Fortuna) Gračanica 

 

 

Banoviči, Branilaca Banovića bb (24/7)
75290 Banoviči 

 

 

Visoko, Doktora Džananovića br:10 (24/7)
71300 Visoko 

 

 

Vogošća, Jošanicka 40 (24/7)
71320 Vogošća 

 

 

Zenica - Filijala (24/7)
Seida Mehmeda Serdarevića bb, 72000 Zenica 

 

 

Kakanj/ (24/7)
Alije Izetbegovića BB, Kakanj 

 

 

Akova/Mostarsko raskršće bb (24/7)
Mostarsko raskržče bb, Hadžiči 

 

 

Ilidža / TC Mellain (24/7) 
Rustempašina 23, Ilidža 

 

 

Novi Travik / (24/7) 
Trg Federacije bb, Novi Travnik 

 

 

Hadžići, (24/7)
Hadželi br. 161 (Trgovački centar Hoše Comerce), Hadžići 

  

  Bookmark and Share