Turisticki krediti

Turisticki krediti su vid kreditiranja gradjana. Ovim kreditima banke omogucavaju  gradjanima da se  lakse odluce za godisnji odmor. Banke ih odobravaju kao posebne, turisticke zajmove ili u okviru namenskih pozajmica. Turisticke agencije da bi prodale svoje aranzmane u zemlji gde  potrosacka moc stanovnistva nije velika, traze podrsku banaka . Planirajuci godisnji odmor gradjani traze agenciju koja moze da ponudi najpovoljnije aranzmane, pracenu kreditiranjem banaka pod najboljim uslovoma. Rok otplate ovih kredita krece se od 12 do 80 meseci, ali se vecina turista odlucuje za krace rokove.

Kamate se, u zavisnosti od valute, kreću od 14 do 20 % godisnje. Za putovanja, ipak, vise nema subvencionisanih kredita. Za one koji se odluce za turisticki kredit, u evrima, potrebno je ucesce od 30 odsto, kao i profaktura turisticke agencije.
Povoljnija je varijanta zajma u dinarima, jer tu banka ne zahteva nikakav avans, niti depozit.
Pojedine banke,  nude brzu i jednostavnu procedura koja podrazumeva odobrenje bez naknade za podnosenje zahteva, ucesca ili depozita. Gradjani koji uzimaju kredite ne moraju cak ni da budu klijenti  banke.
Turisticke kredite u domacoj valuti odobravaju se u iznosu od 25.000 do 350.000 dinara, i sa rokom otplate do 36 meseci. Ovi krediti za put indeksirani u evrima odobravaju se sa rokom otplate do 36 meseci, a maksimalan iznos kredita je 3.500 evra. Kamate se razlikuju da li je rec o dinarskom kreditu ili kreditu indeksiranom u evrima a i od banke do banke.
Za dobijanje turistickog kredita, banke traze neophodnu dokumentaciju. Pored neophodnih formulara, potrebno je priloziti i potvrdu o zaposlenju, iznos plate, profakturu i menicu kao obezbedjenje. Korisnik ovog zajma mora da bude najmanje tri meseca u stalnom radnom odnosu kod istog poslodavca, da je rezident Republike Srbije; minimum 20 godina starosti, maksimum 70 godina u momentu otplate kredita; da je zaposlen na neodredjeno vreme sa najmanje 6 meseci ukupnog radnog staza i najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca; penzioneri i devizni penzioneri. Za turisticke kredite se opredeljuju uglavnom mladji građani.

 


Mnogi gradjani se odlucuju da celo letovanje ili deo letovanja plate cekovima. Agencije omogucavaju otplatu aranzmana na rate - cekovima i do 12 meseci. Ovaj vid kredita, na srecu mnogobrojnih turista, sa sobom ne nosi kamatu.

Osim klasicnih turistickih (potrosackih) kredita, banke nude otplatu letovanja i kreditnom karticom, koja ima funkciju ceka ili kredita sa rokom otplate do 12 meseci. Tako sa kreditnom karticom nekih banaka moze platiti odmor na tri, sest ili 12 rata, bez kamate.


 

 

 

  Bookmark and Share