Subvencionisani krediti

 

 

Subvencionisani krediti su namenjeni privredi za odrzanje likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvoznih poslova, za investicije i namensku industriju. Da bi ublazila negativne efekte krize, podstakla domacu proizvodnju i potraznju kao i povecala kupovnu moc gradjana, Vlada Srbije planira u budzetu odredjena sredstva za odobravanje subvencionisanih kredita privredi i gradjanima. Ovi krediti su sa povoljnijom kamatnom stopom pa su veoma atraktivni za klijente.  

 

Poslovne banke, nakon sto  potpisu ugovor sa Vladomom Srbije o odobravanju kredita sa subvencionisanim kamatnim stopama, ovu vrstu kredita mogu da uvrste u svoju ponudu kojim se klijentima omogucava da na brz i jednostavan nacin obezbede finansijsku podrsku uz povoljne kamatne stope kroz subvencionisane kredite. Subvencionisani krediti mogu da budu: krediti za likvidnost, nabavku trajnih obrtnih sredstva, za izvozne poslove, investicije, kao i za reprogram postojecih kredita kod iste banke, ukoliko kasnjenje nije duze od 60 dana (osim u slucaju subvencionisanih kredita za investicije i u dinarima).  

 Subvencionisani krediti su namenjeni svim privrednim subjektima. U zavisnosti o kom privrednom subjektu je rec zavisi i visina kredita tako da maksimalni iznos za preduzetnike iznosi 3 miliona dinara, za mala preduzeća 10 miliona dinara, za srednja preduzeća je 80 miliona, za izvozne poslove 200 miliona dinara ili 200 miliona dinara sa valutnom klauzulom, i za velika preduzeća 300 miliona, odnosno za izvoz 800 miliona ili 800 miliona dinara sa valutnom klauzulom. Krediti se odobravaju na 12 meseci, po kamatnoj stopi od  4,4 % na godišnjem nivou. 

Malim privrednicima i preduzetnicima na raspolaganju su krediti za odrzavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u dinarima, sa rokom otplate do 12 meseci i kamatnom stopom u visini referentne kamatne stope NBS, kao i kredit za investicije sa rokom otplate do 5 godina, uz grejs period do 12 meseci. Ovi krediti se odobravaju uz primenu valutne klauzule,  po kamatnoj stopi koja je definisana tarifom banke.
Velikim privrednim subjektima, banka odobrava kredite za finansiranje tekuce likvidnosti i izvoznih poslova na rok od godinu dana, uz grejs period do 11 meseci; odnosno kredit za finansiranje investicija, na rok od 5 godina uz grejs period od 12 meseci. Subvencionisana kamatna stopa iznosi 4,40% na godisnjem nivou za kredite za finansiranje izvoznih poslova, odnosno do visine referentne kamatne stope NBS za kredite namenjene finansiranju tekuce likvidnosti. Kamatna stopa za investicione kredite se razlikuje i odredjena je tarifom Banke.  

Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da je ovaj vid kreditiranja znacajno pomogao privredi u resavanju problema likvidnosti. Imajuci u vidu pozitivne efekte subvencionisanog kreditiranja na domacu privredu,  poslovne banke aktivno ucestvuje u njemu i na taj nacin podrzavaju svoje klijente kako u prevazilazenju aktuelnih poteskoca,i tako i u buducim investicionim poduhvatima.  

 

 

 

 

  Bookmark and Share