Stopanska Banka Bitola

 

 

 

 

Sedište: Bitolj  

Osnovana: 1977.godine 

Broj ekspozitura: 13 

Kontekt telefon: +389 47 207 500 

Emal: stbbt@stbbt.com.mk 

Website: www.stbbt.com.mk 

 

Stopanska banka Bitolj je osnovana 1977.godine mada njeni koreni datiraju još od 1948.godine kada je osnovana Komunalna banka Bitolj od koje Stopanska banka Bitolj vodi poreklo. Komunalna banka Bitolj je bila osnovana za opštine Bitolj i Demir Hisar. Odlukom skupštine osnivača komunalnih banaka Bitolj, Ohrid, Struga, Resen i Kruševo osnovana je Komercijalno investiciona banka Bitolj sa sedištem u Bitolju koja je poslovala u periodu od 1966.godine do 1972. Kasnije Komercijalno investiciona banka Bitolj, Komercijalno investiciona banka Skoplje i Stopanska banka Skoplje su spojene u jednu banku sa sedištem u Skoplju koja je počela sa radom 1973.godine. 1977.godine osnovana i konstituisana je Stopanska banka Bitolj. Formiranjem osnovnih banaka stvorena je Stopanska banka Združena banka Skopje. 1989.godine doneta je odluka da se osnuje Stopanska banka a.d. Skoplje tako što su osnovne banke transformisane u glavne filijale a radne jedinice glavnih banaka u filijale. Tenderom Narodne banke Republike Makedonije izdvojeno je pet banaka od Stopanske banke a.d. Skoplje. Među njima je bila i Stopanska banka a.d. Bitolj koja je odlukom akcionara počela sa radom 1995.godine. 

Stopanska banka je akcionarsko društvo i obavlja poslove depozita, kreditne i druge finansijske poslove, poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu, obavlja poslove sa hartijama od vrednosti. To je univerzalna banka  čija je glavna delatnost da bude posrednik između deponenata i kandidata za kredit. 

Misija banke je da bude elitna finansijska institucija u Republici Makedoniji, da ostane nezavisna i suverena univerzalna banka koja ima u ponudi širok izbor kvalitetnih finansijskih proizvoda i usluga za stanovništvo i privredu.  

U vlasničkoj strukturi Stopanske banke a.d. Bitolj izdvaja se ZK"Pelagonija" a.d. Bitolj sa 21,24% akcija.  

 

 

Poslovnice: 

 

БИТОЛА 

·                  Дирекција
Добривоје Радосављевиќ бр. 21
Тел: (047) 207 500, 207 544, 207 566, 207 567, 207 568
Факс: (047) 207 513, 207 515, 207-541
e-mail: 
stbbt@stbbt.com.mk 

·                  Маршал Тито бр.16 
Тел: (047) 207 561, 207 562, 207-675
Факс: (047) 207 561 

·                  Ул. Партизанска бб
Тел: (047) 207 564 

·                  Комплекс Безистен 
Тел: (047) 207 563 

·                  Општина Битола
Тел: (047) 203 015 


СКОПЈЕ 

·                  Кузман Јосифовски Питу, Комплекс Банки бб
Тел/Факс: (02) 32 26 818, 32 26 822 

·                  Никола Вапцаров бр.13
Тел/Факс: (02) 32 15 304 

·                  Скупи бб (Систина)
 Тел/Факс: (02) 30 99 065 


ПРИЛЕП 

·                  Ѓорче Петров бб 
Тел/Факс: (048) 420 498 


РЕСЕН 

·                  Таше Милошевски бр.10 
Тел/Факс: (047) 455 490 


ДЕМИР ХИСАР 

·                  Битолска б.б. 
Тел/Факс: (047) 202 170   

СТРУМИЦА 

·                  Ленинова бр.17 
Тел/Факс: (034) 340 055/ Тел: (034) 340 056 

ТЕТОВО 

·                  Маршал Тито бр.50 
Тел/Факс: (044) 33 55 31/ Тел: (044) 33 55 31 

 

  Bookmark and Share