Šted banka Zagreb         
 

 

Sedište: Zagreb  

Osnovana: 1994.godine 

Telefon: +385(1) 630 6666 

Email: stedbanka@stedbanka.hr 

Website: www.stedbanka.hr 

 

  

Šted banka je počela sa radom 1994.godine i za svo vreme svog poslovanja banka je težila da bude manja ali efikasna i kvalitetna banka koja svojom poslovnom aktivnošću, ponudom i ažurnošću želi da bude primarna banka malim i srednjim preduzećima, dok velikim preduzećima želi da bude druga banka. Što znači da može da dopuni ponudu tamo gde veće banke to nisu u stanju. Šted banka se odlikuje stručnim i motivisanim kadrom, izuzetno dobrim odnosom sa klijentima, ekonomičnim poslovanjem, brzim ali kvalitetnim uslugama.  

Štedbanka je po kapitalu najveća banka koja je u 100%-tnom hrvatskom privatnom vlasništvu. Kao takva nada se da će biti od velike pomoći sadašnjim ali i budućim klijentima.  

Štedbanka je za svog strateškog partnera izabrala Finansijsku agenciju-FINA koja u ime Štedbanke obavlja nacionalni platni promet. Banka takođe obavlja i međunarodni i prekogranični platni promet. Članica je Zagrebačke berze d.d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 

 

  Bookmark and Share