Stambeni krediti za refinansiranje  

Kredit koji banka odobri za refinansiranje preostalog dela duga stambenog kredita koji je u realizaciji kod te banke,  moze imati tretman stambenog kredita bez obzira sto je  namena ovakvog kredita kao i njegova realizacija drugacija od stambenih kredita . 

Ukoliko se gradjani odluce za stambeni kredit i nakon nekog vremena prestanu da budu u mogucnosti da isplacuju kredit jedno od mogucih resenja je refinansiranje tih obaveza. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja obaveza po stambenom kreditu kod druge ili kod iste banke, bez obzira da li su ona dospela za placanje ili ne. U ovom slucaju je dobro proverite isplativost samog refinansiranja, jer bez obzira sto novi kredit moze umanjiti visinu mesecne rate, produzenjem roka otplate, ukupni troskovi mogu da se uvecaju.  

Refinansiranje se odnosi na zamenu postojeceg duga drugom duznickom obavezom pod razlicitim uslovima. Obicno je banka ta koja propisuje uslove zamene duga, tako da se korisnicima preporucuje da pri uzimanju ovakve vrste kredita budu veoma pazljivi da ne bi posle refinansiranja upali u jos dublji finansijski problem, sto se neretko desava. 

Sve sto je receno za kredite za refinansiranje moze da se i kaze za refinansiranje stambenih kredita. Razlika je samo u tome sto se ovde radi o dugorocnim kreditima koji su namenski krediti za kupovinu stanova, kuca i dr. dok su krediti za refinansiranje, gotovinski krediti sa kracim rokom pa im se rok produzava sa 2 godine na 5-8 godina. 

Neki od uslova koje banke postavljaju gradjanima koji imaju stambeni kredit u koriscenju kod drugih banaka je sledece:  Za navedeni model stambenog kredita mogu aplicirati svi klijenti koji imaju stambeni kredit u koriscenju u nekoj drugoj banci, u trajanju od najmanje sest meseci. Rok za otplatu kredita krece se od 72 do 360 meseci, a kao validno se prihvata i ucese dato po osnovu inicijalnog stambenog kredita, koji je sada predmet refinansiranja. Ukoliko je kredit vec  bio osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, prihvata se ranije uplacena premija osiguranja.Takodje, klijent moze aplicirati za kredit indeksiran u evrima ili u svajcarskim francima, bez obzira na to u kojoj valuti je podignut inicijalni kredit.  

Ukoliko klijent shvati da je stambeni kredit koji vec ima u koriscenju uzeo pod nepovoljnijim uslovima tada se javlja sa zahtevom za refinansiranje kredita cime bi smanjio ukupnu cenu kredita. Refinansiranje je narocito isplativo ukoliko se izvrsi na pocetku otplatnog perioda.  

Niza kamatna stopa ne znaci i jeftiniji kredit. U prvim godinama otplate kod dugorocnih kredita rata se sastoji od veceg dela kamate i manjeg glavnice pa je i to veoma vazan podatak kada je dobar momenat za refinansiranje kredita. 

Klijent bi trebalo  da  uporedi ponude kod razlicitih banaka, pod kojim uslovima banke nude kredite; visinu kamatne stope; duzinu otplate; sta traze kao sredstvo obezbedjenja; visinu troskova  refinansiranja; troskove prevremenog vracanja kredita;  da li je kredit vezan za evro ili svajcarski franak;  da li je kamatna stopa fiksna ili promenljiva; da li je kredit sa ucescem ili bez ucesca; sa depozitom ili bez depozita. Po prikupljanju svih informacija i posle provere isplativosti refinansiranja, klijent moze da se odluci da refinansira kredit i kod koje banke je za njega najbolje da podnese zahtev.    

Naravno da pored zastite klijenta i za banku je veoma vazno, pogotovu sto je rec o dugorocnom kreditu da se zastiti od eventualnog padanja duznika u docnju i nemogucnosti servisiranja obaveza u roku. 

Sredstva obezbedjenja (hipoteka, menice, police osiguranja, administrativne zabrane, ziranti i dr) jesu veoma bitna zastita kapitala banke ali u zivotu se dogadjaju niz nepredvidjenih situacija koja moze da klijenta  dovede u duznicku krizu i nemogucnost vracanja kredita. Tada stupaju na scenu pravnici koji resavaju spor izmedju banke i klijenta i koji nije prijatan ni za jednu ni za drugu stranu.  

 

 

  Bookmark and Share