Spisak Banaka u Srbiji  

 Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Agrobanka Beograd 109 103 link
2 AIK banka Niš 86 140 link
3 Alpha banka Beograd 164 175 link
4 Banca Intesa Beograd 230 204 link
5 Banka Poštanska Štedionica Beograd 36 95 link
6 Čačanska banka Čačak 37 link
7 Credit Agricole Srbija Novi Sad 110 178 link
8 Credy banka Kragujevac 57 link
9 Dunav banka A.D. Zvečan link
10 Erste banka Novi Sad 68 81 link
11 Eurobank EFG Beograd 123 103 link
12 Findomestic banka Beograd 21 8 link
13 Hypo Alpe-Adria-Bank Beograd 41 42 link
14 Jubmes banka Beograd 1 1 link
15 KBC banka Beograd 68 64 link
16 Komercijalna banka Beograd 273 208 link
17 Marfin banka Beograd 31 link
18 Moskovska banka Beograd link
19 NLB banka Beograd 57 68 link
20 Opportunity Banka Novi Sad 14 link
21 OTP banka Novi Sad 51 206 link
22 Piraeus bank AD Beograd Beograd 46 54 link
23 Privredna banka Beograd Beograd 46 35 link
24 ProCredit banka Beograd 86 140 link
25 Raiffeisen bank Beograd 102 102 link
26 Razvojna banka Vojvodine Novi Sad 110 118 link
27 Societe Generale banka Beograd 91 93 link
28 Srpska banka Beograd 12 17 link
29 UniCredit banka Beograd 73 72 link
30 Univerzal banka Beograd 47 31 link
31 Vojvođanska banka Novi Sad 140 81 link
32 Volksbank Beograd 27 28 link

   Narodna banka Srbije

 


Ukoliko smatrate da lista banaka u Srbiji nije potpuna, molim da nam javite ovde da bi smo dopunili spisak.


                    

  Bookmark and Share