Nedugo posle raspada Jugoslavije, raspale su se mnoge njene banke, od najvećih do najmanjih. Odmah zatim na naše prostore su pohrlile strane banke, uglavnom evropske specijalizovane za rad u zemljama u tranziciji. Preživelo je tek nekoliko domaćih banaka.


       Neke od stranih banaka su se zadržale samo nekoliko godina, dok su druge došle da ostanu..

       Najpoluranije Banke u Srbiji:

       Komercijalna Banka
       Intesa Banka
       Volksbanka
       Raiffeisen Banka
       Hypo Alpe Adria Banka
       Unicredit Banka
       Alpha Banka

                                                Kompletan spisak banaka u Srbiji

     Najpoluranije banke u Hrvatskoj:

     Zagrebačka Banka
     Volksbanka
     Raiffeisen Banka
     Hypo Alpe Adria Banka

                                                 Kompletan spisak banaka u Hrvatskoj

     Najpoluranije banke u Bosni i Hercegovini

     BOR Banka Sarajevo
     Intesa Sanpaolo Banka 
     ProCredit Banka Sarajevo
     Raiffeisen Banka
     NLB Rayvojna banka
                                                   Kompletan spisak banaka u BiH


   Najpoluranije banke u Republici Srpskoj

     Balkan Investment Bank a.d.  
     NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
     VOLKSBANK a.d. Banja Luka
     Hypo Alpe-Adria Bank a.d.
     Komercijalna banka a.d.
     Nova banka a.d.
     UniCredit Bank a.d. Banja Luka

                                                     Kompletan spisak banaka u Republici Srpskoj

      Najpoluranije banke u Sloveniji

 
    Volksbank
    Hypo Alpe-Adria Bank 
    Nova Ljubljanska Banka
    UniCredit Bank 
    Deželna Banka Slovenije

                                                       Kompletan spisak banaka u Sloveniji

     Najpoluranije banke u Crnoj Gori

     Podgorička banka Societe Generale Group AD Podgorica
     Prva banka Crne Gore AD Podgorica osnovana 1901. godine
     ERSTE Bank AD Podgorica
     Hypo Alpe-Adria Bank AD Podgorica
     Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
   

                                                        Kompletan spisak banaka u Crnoj Gori

     

    Najpoluranije banke u Makedoniji

    Sparkasse Banka Makedonija AD Skopje
    Stopanska Banka
  
   
ProCredit Bank
    Unibank
    Eurostandard Banka

     


                                                           Kompletan spisak banaka u Makedoniji

  Bookmark and Share