Spisak Banaka u Makedoniji  

Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Alpha Bank Skoplje 25 - link
2 Centralna Kooperativna Banka Skoplje 20 17 link
3 Eurostandard Banka AD Skoplje 13 9 link
4 Halkbank Skoplje 19 47 link
5 Hypo-Alpe-Adria Bank Tetovo 1 - link
6 Kapital Banka Skpolje 6 - link
7 Komercijalna Banka Skoplje 64 135 link
8 Makedonska Banka Za Podrsku Razvoja Skoplje - - link
9 Narodna Banka Makedonije Skoplje - - link
10 NLB Tutunska Banka Skoplje 46 118 link
11 Ohridska Banka Societe Generale Group Ohrid 28 - link
12 Poštanska Banka Skoplje 83 8 link
13 Procredit Banka Skoplje 30 72 link
14 Sparkasse Banka Skoplje 31 29 link
15 Stopanska Banka AD Skoplje Skoplje 68 99 link
16 Stopanska Banka Bitola Bitolj 13 - link
17 TTK Banka Skoplje 30 30 link
18 Univerzalna Investiciona Banka Skoplje 37 101 link
19 Ziraat Banka AD Skoplje 5 - link

 

Ukoliko smatrate da lista banaka u Makedoniji nije potpuna, molim da nam javite ovde da bi smo dopunili spisak.

  Bookmark and Share