Spisak Banaka u Bosni i Hercegovini  

Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Bor Banka Sarajevo - - link
2 Bosna Bank Sarajevo 17 - link
3 Centralna Banka BiH Sarajevo - - link
4 Hypo-Alpe-Adria Bank Mostar 53 66 link
5 Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo 48 85 link
6 Investiciono-Komercijalna Banka Zenica 9 10 link
7 Volksbank Sarajevo  21   link
8 Komercijalno-Investiciona Banka  Velika Kladusa 8 - link
9 Moja Banka Sarajevo 21 12 link
10 NLB Tuzlanska Banka Tuzla 45 49 link
11 Privredna Banka Sarajevo Sarajevo 16 - link
12 Procredit Banka Sarajevo 28 37 link
13 Raiffeisen Banka Sarajevo 98 20 link
14 Razvojna Banka Federacije BiH Sarajevo 4 - link
15 Sparkasse Banka Sarajevo 45 62 link
16 Turkish Ziraat Bank Bosnia Sarajevo 22 30 link
17 Unicredit Bank Mostar 96 163 link
18 Union banka Sarajevo 13 175 link
19 Vakufska Banka Sarajevo 29 - link
       


Ukoliko smatrate da lista banaka u Bosni i Hercegovini nije potpuna, molim da nam javite ovde
da bi smo dopunili spisak.


  Bookmark and Share