Sparkasse Banka Sarajevo

   

Sedište: Sarajevo  

Broj ekspozitura: 45 

Broj bankomata: 62 

Call centar:+387 (0)33 28 03 00 

Email: info@sparkasse.ba 

Website: www.absbanka.ba 

 

Poslovnice: 

 

MJESTO 

ADRESA 

TELEFON 

FAX 

RADNO VRIJEME 

FILIJALA SARAJEVO 

Zmaja od Bosne 7 

033/722 400 

033/722 419 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Ferhadija 

Ferhadija 23 

033/580 910 

033/580 919 

08:00 - 18:30 

Poslovnica Centar 

Maršala Tita br. 15 

033/722 431 

033/722 430 

08:00 - 18:30 

Poslovnica Novi Grad 

Bulev. Meše Selimovića br. 97 

033/769 690 

033/769 710 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Vogošća 

Jošanička bb 

033/424 070 

033/424 715 

08.00-15:30 

Poslovnica Dobrinja 

Dobrinjske bolnice br. 11 

033/788 460 

033/788 455 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Novo Sarajevo 

Zmaja od Bosne br. 60 

033/718 335 

033/718 375 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Ilidža 

Samira Ćatovića Kobre br. 2  

033/764 925 

033/764 945 

08:00 - 18:00 

FILIJALA GORAŽDE 

Alije Hodžića br. 3 

038/241 090 

038/241 099 

08:00 - 16:00 

FILIJALA BIHAĆ  

Hasana Kjafije Pruščaka bb,SPOII, OZIMICE 

037/229 056 

037/224 191 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Bihać 

V Korpusa br. 1 

037/229 055 

037/229 079 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Bos. Petrovac 

Trg šehida bb 

037/883 166 

037/883 163 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Cazin 

Cazinskih brigada br. 24 

037/510 045 

037/510 044 

08:00 - 16:00 

Poslovnica V. Kladuša 

Trg A. M. Brene bb 

037/775 035 

037/775 083 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Sanski Most 

Mahala br. 2 

037/688 588 

037/688 606 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Ključ 

Branilaca bb 

037/660 148 

037/660 013 

08:00 - 16:00 

FILIJALA TUZLA 

Aleja Alije Izetbegovića br. 2 

035/300 750 

035/300 757 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Sjenjak 

Ismeta Mujezinovića bb 

035/300 767 

035/300 771 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Gračanica 

Fridriha Foglera br. 8 

035/700 171 

035/700 075 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Živinice 

Tuzlanskog odreda blok 1 

035/740 900 

035/740 950 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Gradačac 

Husein kap. Gradaščevića bb 

035/821 505 

035/822 040 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Lukavac 

Sarajevska br. 5 

035/550 140 

035/550 435 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Čelić 

Alije Izetbegovića bb-Tržni centar 

035/668 091 

035/668 220 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Brčko 

Bulevar mira br. 30 

049/235 453 

049/235 455 

08:00 - 16:00 

FILIJALA ZENICA 

Maršala Tita br. 9 

032/449 220 

032/449 229 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Zenica 

Aska Borića br. 23 

032/449 232 

032/449 230 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Žepče 

Stjepana Tomaševića bb 

032/888 240 

032/880 156 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Kakanj 

Alije Izetbegovića bb 

032/552 950 

032/552 960 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Tešanj 

Nesuha Mešića br. 3 

032/665 130 

032/665 135 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Maglaj 

Viteška bb 

032/609 320 

032/609 800 

08:00 - 18:30 

Poslovnica Jelah 

Titova Ulica bb Jelah  

032/667 710 

032/667 870 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Travnik 

Bosanska br. 121 

030/519 450 

030/519 498 

08:00 - 18:30 

Poslovnica Bugojno 

Trg Zlatnih ljiljana br. 3 

030/270 410 

030/260 160 

08:00 - 16:00 

FILIJALA MOSTAR 

Husnije Repca bb 

036/501 800 

036/501 810 

08:00 - 18:00 

Poslovnica Konjic 

Željeznička bb 

036/734 120 

036/735 980 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Jablanica 

Putnikova bb 

036/750 570 

036/752 233 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Mostar 

Kralja Tvrtka br. 12 

036/333 450 

036/333 448 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Čapljina 

Trg Kralja Tomislava br. 26 

036/810 612 

036/810 610 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Široki Brijeg 

Trg Ante Starčevića br. 6 

039/700 031 

039/700 414 

08:00 - 16:00 

FILIJALA VISOKO 

Alije Izetbegovića br. 16 

032/730 350 

032/730 355 

08:00 - 16:30 

Poslovnica Fojnica 

Bosanska bb 

030/544 131 

030/544 135 

08:00 - 16:00 

FILIJALA BANJA LUKA 

Aleja Svetog Save br. 7 

051/340 015 

051/340 030 

08:00 - 16:30 

Poslovnica Doboj 

Nemanjina 64 

053/205 530 

053/206 940 

08:00 - 16:00 

Poslovnica Prijedor  

Svetosavska bb 

052/242 150 

052/243 290 

08:00 - 16:00 

FILIJALA BIJELJINA 

Dositeja Obradovića bb 

055 220 872 

055 220 889 

08:00 - 16:00  

 

Bankomati: 

 

Br. 

Mjesto   

Adresa 

Sarajevo - Centar         

Maršala Tita br. 15 

Sarajevo - Centar 

Ferhadija 23 

Sarajevo - Cinema City 

Maršala Tita br. 26 

Sarajevo - Marijin Dvor 

Zmaja od Bosne br.7 

Sarajevo - Novi Grad  

Bulev. Meše Selimovića br. 97 

Sarajevo - Vogošća   

Jošanička br. 91 

Sarajevo - Dobrinja   

Dobrinjske bolnice br. 11 

Sarajevo - Novo Sarajevo   

Zmaja od Bosne br. 60 

Sarajevo - Tržni centar Mercator  

Ložionička 16 

10 

Sarajevo-Tržni centar Otoka 

Otoka 

11 

Sarajevo - Ilidža   

Samira Ćatovića Kobre br. 2  

12 

Sarajevo - Aerodrom 

Medjunarodni aerodrom Butmir  

13 

Goražde  

Alije Hodžića br. 3 

14 

Bihać  

H. K. Pruščaka bb, SPOII, OZIMICE 

15 

Bihać  

V Korpusa br. 1 

16 

Bosanski Petrovac  

Trg šehida bb 

17 

Bosanska Krupa  

Kolodvorska bb 

18 

Bužim   

Šehidska bb 

19 

Cazin  

Cazinskih brigada br. 24 

20 

Velika Kladuša   

Trg A. M. Brene bb 

21 

Sanski Most  

Mahala br. 2 

22 

Ključ  

Branilaca bb 

23 

Tuzla  

Aleja Alije Izetbegovića br. 2 

24 

Tuzla  

Čaršijski trg 12 (Trg žrtava genocida Srebrenice) 

25 

Sjenjak  

Ismeta Mujezinovića blok B 

26 

Gračanica  

Fridriha Foglera br. 8 

27 

Živinice  

Tuzlanskog odreda blok 1 

28 

Gradačac  

Husein kap. Gradaščevića bb 

29 

Lukavac  

Sarajevska br. 5 

30 

Čelić    

Alije Izetbegovića bb - Tržni centar 

31 

Brčko  

Bulevar mira br. 30 

32 

Zenica   

Maršala Tita br. 9 

33 

Zenica  

Aska Borića br. 23 

34 

Zenica  - Robna kuća 

Trg Alije Izetbegovića bb 

35 

Žepče   

Stjepana Tomaševića bb 

36 

Kakanj   

Alije Izetbegovića bb 

37 

Tešanj  

Nesuha Mešića br. 3 

38 

Maglaj     

Viteška bb 

39 

Jelah       

Titova Ulica bb Jelah  

40 

Doboj - Jug    

Trg 21. mart br. 23 

41 

Mostar  

Husnije Repca bb 

42 

Mostar  

Kralja Tvrtka br. 12 

43 

Mostar  

Ose Grebe br. 3 

44 

Konjic   

Željeznička bb 

45 

Jablanica  

Putnikova bb 

46 

Čapljina  

Trg Kralja Tomislava br. 26 

47 

Široki Brijeg  

Trg Ante Starčevića br. 6 

48 

Visoko  

Alije Izetbegovića br. 16 

49 

Vareš  

Zelena pijaca bb 

50 

Fojnica  

Bosanska bb 

51 

Olovo  

Branilaca Bosne bb 

52 

Moštre  

Šareni hanovi bb 

53 

Travnik  

Bosanska br. 121 

54 

Novi Travnik  

Kalinska bb 

55 

Donji Vakuf  

14. septembra bb 

56 

Gornji Vakuf  

Mehmed bega Stočanina bb 

57 

Bugojno  

Trg Zlatnih ljiljana br. 3 

58 

Banja Luka  

Aleja Svetog Save br. 7 

59 

Doboj  

Nemanjina br. 64 

60 

Prijedor  

Svetosavska bb 

61 

Vitez  

TC FIS 

62 

Bijeljina  

Dositeja Obradovića bb  

 

  Bookmark and Share