Slatinska banka Slatina
 

 

 

Sedište: Slatina  

Osnovana: 1992.godine 

Broj ekspozitura: 24 

Broj bankomata: 8 

Telefon: +385 33 840 400 

Website: www.slatinska-banka.hr 

 

 

Slatinska banka je osnovana 1992.godine sa sedištem u Virovitičko-podravskoj županiji. Danas je ona depozitna finansijska institucija koja prati moderne svetske trendove u oblasti bankarstva, potrebe svojih klijenata, ulažući velike napore da proširi svoju poslovnu mrežu. Slatinska banka je u potpunosti spremna da prati finansijsko poslovanje svojih klijenata. Zahvaljujući kvalitetu svojih usluga i proizvoda Bank pruža sigurnost i stekla je poverenje mnogobrojnih klijenata. Nudi široku lepezu bankarskih usluga i proizvoda kao što su razne vrste štednje, platni promet, Internet bankarstvo. Od 2004.godine Slatinska banka je postala član MBU mreže i time joj je dozvoljeno raspolaganje gotovinom u zemlji i inostranstvu na svim bankomatima koji nose oznaku Maestro. Osnovni zadatak banke je da održi visok stepen likvodnosti, da poveća depozitne osnove, da omogući porast plasmana pravnim i fizičkim licima, da ostvari pozitivan finansijski rezultat i da još više proširi paletu svojih usluga.
Slatinska banka poseduje modernu opremu, dosta ulaže u adekvatno poslovanje kako sa građanima tako i sa privredom, a takođe uspešno obavlja sve međunarodne transakcije.  

Slatinska banka je učestvovala na mnogim sajmovima poljoprivrede, sajmovima inovacija, novih ideja i proizvoda, a takođe veliku pažnju pposvećuje humanitarnim akcijama. 

 

Poslovnice: 

1. Željka Selingera bb
48000 KOPRIVNICA
tel: 048/621-451
fax: 048/622-111 

  

2. Trg kr. Tomislava bb
33405 PITOMAČA
tel: 033/783-950
fax: 033/801-164 

3.Trg kr. Tomislava 6
33000 VIROVITICA
tel: 033/722-670
fax: 033/722-750 

4.Trg sveteTerezije 10, 33410 Suhopolje, tel: 033/801-106 

 

5.Jelačićev trg 2
51000 RIJEKA
tel: 051/332-183
fax: 051/332-407 

6.Vozišće 1, 51216 Viškovo, tel/fax: 051/503-765 

7.Tomašićeva 2
10000 ZAGREB
tel: 01/4614-706
fax: 01/4614-712 

8.Kralja Tomislava 22
43500 DARUVAR
tel: 043/331-988
fax: 043/440-405 

9. Kamenita vrata 4
34000 POŽEGA
tel: 034/271-386
fax: 034/271-279 

10. Trg Vilima Korajca 15, 34334 Kaptol, tel/fax: 034/231-175 

11. Trg Zrinskih Frankopana 10, 34310 Pleternica, tel/fax: 034/251-829 

12. Trg I. Kršnjavija 3
34500 NAŠICE
tel: 031/615-506
031/613-406
fax: 031/617-506 

13. Kralja Zvonimira 14
33515 ORAHOVICA
tel: 033/674-003
fax: 033/674-002 

14.Republike Hrvatske 52, 34340 Kutjevo, tel: 034/315-076 

15.Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33514 Čačinci, tel: 033/400-999 

16. Vladimira Nazora 2
33520 SLATINA
Odjel kredita
tel: 033/840-412
fax: 033/840-419 

17. Zagrebačka 11, 33523 Čađavica, tel: 033/544-232 

18. Ivan pl. Zajca bb, 33517 Mikleuš, tel: 033/563-020 

19. Vukovarska 4
31540 D. MIHOLJAC
tel: 031/632-220
fax: 031/631-221 

20. Trg kr. Tomislava 6
31550 VALPOVO
tel: 031/650-550
fax: 031/650-450 

21.Županijska 13
31000 OSIJEK
tel: 031/200-797
fax: 031/200-141 

22.Bana Jelačića 8.
31400 ĐAKOVO 

tel: 031/811-977
fax: 031/811-977 

 

23. Trg žrtava
Domovinskog rata 1 
ILOK
tel: 032 / 590 249 
fax: 032 / 590 252 

 

24. Matije Gupca 39
35000 SLAVONSKI BROD 
tel: 035/400-007 

Bankomati: 

 

 

Slatinska bankaTrg I.Kršnjavija 3
NAŠICE, Hrvatska 

Slatinska bankaKamenita vrata 4
POŽEGA, Hrvatska 

Slatinska bankaKralja Tomislava 22
DARUVAR, Hrvatska 

Slatinska bankaŽupanijska 13
OSIJEK, Hrvatska 

Slatinska bankaTrg žrtava domovinskog rata 1
ILOK, Hrvatska 

Slatinska bankaŽeljka Selingera 1
KOPRIVNICA, Hrvatska 

Slatinska bankaVukovarska 4
DONJI MIHOLJAC, Hrvatska 

Slatinska bankaBana Jelačića 8
ĐAKOVO, Hrvatska 

 

 

  Bookmark and Share