Razvojna banka Federacije BiH Sarajevo     

 

 

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 2008.godine 

Broj ekspozitura: 4 

Kontakt telefon: +387 33 724 900, +387 33 724 902 

Email: info@rbfbih.ba 

Website: www.rbfbih.ba 

 

 

Razvojna banka Federacije BiH je počela svoju delatnost 2008.godine kao naslednik Investicijske banke Federacije BiH. Zadatak Razvojne banke je kreditiranje razvoja privrede, povećanje zaposlenosti i jačanje preduzetništva. Ona pod najpovoljnijim uslovima kreditira obnovu i razvoj malih i srednjih preduzeća. Razvojna banka je u potpunosti u vlasništvu federacije BiH koja ujedno i garantuje za sve obaveue banke a banka odgovara svojom imovinom. Banka svojim klijentima na raspolaganje stavlja dugoročne kredite za investiranje, obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu, garancijske poslove u zemlji i inostranstvu, kredite za finansiranje izvršenog izvoza.  

 

Poslovnice: 

 

1. Poslovnica Mostar Kraljice Katarine br.8 

2. Poslovnica Bihać Bosanska 25 

3. Poslovnica Orašje JUG-I ul.36 br.30 

4. Poslovnica Zenica Kučukovići br.2 

 

  Bookmark and Share