Raiffeisen banka Sarajevo

 

 

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1992.godine 

Broj ekspozitura: 98 

Broj zaposlenih: 20 

Kontakt telefon: +387 33 75 50 10 

Email: info.rbbh@rbb-sarajevo.raiffeisen.at 

Website: www.raiffeisenbank.ba 

 

 

Vlasnička struktura: Raiffeisen Bank International AG sa 96,99%, Millenia Beteiligungsverwaltungs sa 3,0%, a ostali deoničari imaju 0,01%. 

 

Poslovnice: 

 

Glavna filijala SARAJEVO  
Zmaja od Bosne bb 
71000 Sarajevo 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00 
Subota: neradna 

Filijala “Centar” 
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Stari Grad”, 
Štrosmajerova 10
71 000 Sarajevo 
Radno vrijeme: 
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Titova” 
Titova 11
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Skenderija” 
Valtera Perića 20
71 000 Sarajevo 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Alipašina” 
Alipašina 6a 
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Unitic” 
Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: neradna 

Filijala “Novo Sarajevo 
 Kolodvorska 12  
 71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Vogošća” 
Jošanička 27 A
71 320 Vogošća
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Ilijaš” 
126. Ilijaške Brigade br. 84 
71 380 Ilijaš
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Novi grad” 
Trg međunarodnog prijateljstva 5
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Otoka”
Džemala Bijedića 123/Dalas
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00   

Agencija “Hrasno”
Azize Šaćirbegović bb
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Grbavica”
Zagrebačka 30
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Ilidža” 
Rustempašina bb
71 210 Ilidža
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Hrasnica
Halid Bega Hrasnice br. 10
71 212 Hrasnica
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Istočno Sarajevo” 
Stefana Nemanje 23 
71 123 Istočno Novo Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota. 08:00 – 13:00 

Agencija “Hadžići” 
Hadželi 157
71 240  Hadžići
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Dobrinja”
Branilaca Dobrinje 10
71 000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala „Pale”
Milana Simovića bb
71 420 Pale
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Goražde” 
Titova bb 
73 000 Goražde 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

  

Glavna filijala BANJA LUKA  
Vase Pelagića br. 2    
78 000 Banja Luka
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Banja Luka” 
Vase Pelagića br. 2    
78 000 Banja Luka
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Banja Luka” 
Milana Tepića 11  
78 000 Banja Luka 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08 – 13:00 

Agencija “Derviši”
Put srpskih branilaca 25-27
78 000 Banja Luka 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Gospodska” 
Veselina Masleše 11 
78 000 Banja Luka
 Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00

Filijala “Banja Luka 2”
Vojvode S. Stepanovića bb 
78 000 Banja Luka
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Laktaši” 
Karađorđeva bb 
78 250 Laktaši
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Mrkonjić Grad “ 
Sime Šolaje 18 
70 260 Mrkonjić Grad
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Kotor Varoš”
Maršala Tita bb/Cara Dušana bb
78 220 Kotor Varoš
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Prijedor” 
Vožda Karađorđa 14
79 101 Prijedor
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Kozarska Dubica” 
Svetosavska 7
79 240 Kozarska Dubica
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Novi Grad”
Miće Šurlana 22
79 220 Novi Grad 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Gradiška” 
Vidovdanska bb 
78 400 Gradiška 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Prnjavor” 
Trg srpskih boraca bb 
78 430 Prnjavor
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Doboj” 
Nemanjina bb 
74 000 Doboj
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Derventa” 
Nikole Tesle br. 7 
74 400 Derventa
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Modriča” 
Dositeja Obradovića bb
74 480 Modriča
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Brod”
Ul. Svetog Save 27
74 450 Brod
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Šamac” 
Ugao ul. Njegoševa i Cara Lazara 
76 230 Šamac 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

  

Glavna filijala TUZLA 
15 Maja bb
75 000 Tuzla
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Tuzla” 
15 Maja
75 000 Tuzla
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Živinice” 
Tuzlanskih odreda bb 
75 270 Živinice
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Lukavac” 
Armije RBiH bb, objekat Luciana II
75 300 Lukavac
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Tuzla 1” 
Kazan mahala 1 
75 000 Tuzla
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Tuzla 2” 
RK Omega-Univerzitetska 16 
75 000 Tuzla
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Gračanica” 
22. divizije bb 
75 320 Gračanica
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Gradačac” 
Husein-kapetana Gradaščevića bb 
76 250 Gradačac
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Srebrenik” 
Radnička bb 
75 350 Srebrenik 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Orašje” 
III ulica 33 
76 270 Orašje
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Odžak” 
Titova 44 
76 290 Odžak
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Bijeljina”
Karađorđeva bb
76 300 Bijeljina
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Bijeljina 1” 
Majevička 102 
76 300 Bijeljina
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Zvornik” 
Svetog Save bb
75 400 Zvornik
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Ugljevik” 
Jednostanka  20 
76 330 Ugljevik
Radno vrijeme:
Pon-Pet. 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Brčko” 
Reisa Džemaludina Čauševića 10. 
76 100 Brčko
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija "Brčko"
Bosne Srebrene 13
76 100 Brčko 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: Neradna 

  

Glavna filijala MOSTAR 
Kneza Domagoja bb
88 000 Mostar
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Mostar” 
Kneza Domagoja bb
88 000 Mostar 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija  “Mostar 2” 
Drljevića 20 
88 000 Mostar
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija  “Mostar 3” 
Kralja Tvrtka 18
88 000 Mostar 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Konjic”  
Suhi do bb 
88 400 Konjic
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Čitluk” 
Kralja Tomislava 120
88 260 Čitluk
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Čapljina” 
Braće Radića bb 
88 300 Čapljina
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Međugorje” 
Tromeđa bb
88 266  Međugorje
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Široki Brijeg” 
Zaobilaznica bb
88 220  Široki Brijeg
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Grude” 
Mate Bobana 2b
88 340 Grude
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Ljubuški” 
Zrinski Frankopana 32
88 320 Ljubuški
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija "Posušje"
Fra Grge Martića br. 47
88 240 Posušje
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Trebinje” 
Vuka Mičunovića bb
89 101 Trebinje
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Livno” 
Trg kralja Tomislava bb
80 101 Livno
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Tomislavgrad” 
Stjepana Radića bb
80 240 Tomislavgrad 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00 
Subota: 08.00 – 13:00 

  

Glavna filijala BIHAĆ
Pape Ivana Pavla II br.4
77 000 Bihać 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Bihać”
Pape Ivana Pavla II br.4
77 000 Bihać 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Bihać I” 
Bosanskih banova bb
77 000 Bihać
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Cazin” 
Generala Izeta Nanića bb
77 220 Cazin
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Velika Kladuša” 
Izeta Nanića 1
77 230 Velika Kladuša
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Sanski Most” 
Muse Ćazima Ćatića 24
79 260 Sanski Most
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija "Ključ"
Branilaca BiH bb
79 280 Ključ
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Bosanska Krupa” 
Trg Alije Izetbegovića bb
77 240 Bosanska Krupa
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Bužim” 
Ulica generala Izeta Nanića bb
77 245 Bužim 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

  

Glavna filijala ZENICA 
Maršala Tita bb
72 000 Zenica
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Filijala “Zenica” 
Maršala Tita bb
72 000 Zenica  
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija “Zenica 1”
Mehmedalije Tarabara 15
72 000 Zenica
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 18.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Zenica 2”
PC Kamberovića polje bb
72 000 Zenica
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 09:00 – 18:00
Subota: 09:00 – 14:00 

Istureni šalter “Zenica” 
Kralja Tvrtka I 17/ Željezara
72 000 Zenica 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: neradna 

Agencija "Zavidovići"
Ulica Dr. Pinkasa Bandta
72 220 Zavidovići
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Žepče” 
Stjepana Tomaševića bb
72 230 Žepče
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Kakanj” 
Zgošćanska P+4+M
72 240 Kakanj
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:30
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Vitez” 
Poslovni centar PC 96-2
72 250 Vitez 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Kiseljak” 
Josipa bana Jelačića bb
Poslovni centar “Tibra”
71 250 Kiseljak 
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Visoko” 
Alije Izetbegovića 1
71 300 Visoko
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala “Tešanj” 
Kralja Tvrtka bb
74 260 Tešanj
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Kraševo” 
Kraševo bb
74 260 Tešanj
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Jelah” 
Jelah bb - Šoping centar
74 260 Tešanj
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija “Teslić”
Karađorđeva bb
74 270 Teslić
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16.00
Subota: 08:00 – 13:00 

Filijala  “Travnik” 
Konatur bb
72 270 Travnik
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00 

Agencija  “Bugojno”
Bosanska 4
70 230 Bugojno
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00 – 16:00 

  

 

Bankomati: 

 

Banja Luka , 
Aleja Svetog Save 80 - AQUANA
 

  

radno vreme
objekta  

  

Banja Luka , 
Braće Podgornika bb - Autobuska stanica
 

  

radno vreme
objekta  

  

Banja Luka , 
Trg Republike Srpske - Zgrada Vlade RS
 

  

radno vreme
objekta  

  

Banja Luka , 
Tromeđa 4A - Fortuna wellness centar
 

  

radno vreme
objekta  

  

Banja Luka , 
Veljka Mlađenovića bb - GOB
 

  

radno vreme
objekta  

  

Banja Luka , 051
Veslina Masleše 6
 

244-700, 244-701   

8-19h 

8-13h  

  

Bijeljina , 055
Jovana Dučića 3
 

224-380,386,388  

8-16h 

8-13h  

  

Bijeljina , 
Trg Kralja Petra 1
 

  

radno vreme
objekta  

  

Brčko , 
Uzunovića bb
 

  

radno vreme
objekta  

  

Gradiška , 051
Vidovdanska bb
 

825-580,825-582  

radno vreme
objekta  

  

Jahorina , 
Trgovka 4
 

  

radno vreme
objekta  

  

Laktaši , 051
Nemanjina bb
 

535-850,535-851  

8-16h 

8-13h  

  

Mrkonjić grad , 050
Svetog Save 11
 

221-350   

8-16h 

8-13h  

  

Nova Topola , 
Nova Topola bb
 

  

radno vreme
objekta  

  

Pale , 
Milana Simovića bb
 

  

radno vreme
objekta  

  

Sarajevo , 033
Vladimira Valtera Perića 10
 

276-400   

8-16h 

8-13h  

  

Trebinje , 059
Dušanova 21
 

273-670,671,674  

8-16h 

8-13h  

  

Tuzla , 035
Stupine b-2, lamela C
 

319-960,319-961  

8-16h 

8-13h  

  

Zalužani , 051
Put Srpskih junaka 31
 

386-478   

7,30-15,30h 

8-13h  

  

Zvornik , 056
Svetog Save bb
 

232-170,232-160  

8-16h 

8-13h  

 

  Bookmark and Share