Prva banka Crne Gore Podgorica

 

 

 

 

Sedište: Podgorica  

Osnovana: 1901.godine 

Call centar: 19891 

Broj ekspozitura: 36

Broj bankomata: 50  

Email: fizička lica: stanovnistvo@prvabankacg.com 

         Kompanije: privreda@prvabankacg.com 

Website: www.prvabankacg.com 

Prva banka a.d. postala je od Prve Nikšićke štedionice 1901.godine prve finansijske institucije u Crnoj Gori. Početkom 1914.godine Štedionica dobija ime Nikšićka kreditna banka, mada to ime zadržava veoma kratko do izbijanja prvog svetskog rata. 1923.godine obnovila je poslovanje i radila sve do kapitulacije Kraljevine Jugoslavije. Posle drugog svetskog rata Banka radi u okviru Narodne banke Jugoslavije. Kada se Narodna banka Jugoslavije odvojila od Službe društvenog knjigovodstva Banka je nastavila rad kao Štedionica, a 1961. Postala je Komunalna banka za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine. 1966. Banka se raspala i pretvorena je u Komercijalnu banku Nikšić. Od 1967.godine radi kao filijala u sklopu Montenegrobanke Titograd gde je imala statut Glavne filijale. Februara 1992.godine odvaja se od Montenegro banke i postaje samostalna banka – Nikšićka banka dd Nikšić. 1995. Postaje akcionarsko društvo pod imenom Nikšićka banka a.d. Nikšić a od 2007. Nosi ime Prva banka Crne Gore A.D. Podgorica. 

Danas je Prva banka moderna banka, opremljena najsavremenijom tehnologijom za bankarsko poslovanje i uglavnom je usmerena na zadovoljavanje potreba klijenata. Oko sebe okuplja vrhunski tim iskusnih stručnjaka ali i visoko obrazovanih mladih ljudi. Dobila je sertifikat od sttrane British Standard Institution iz Londona za primenjivanje standarda sistea kvaliteta ISO 9001:2000. Pruđa finansijsku pomoć značajnijim preduzećima u Crnoj Gori, a isto tako i mala i srednja preduzeća uspešno sarađuju sa Prvom bankom. Ima razvijenu poslovnu mrežu širom Crne Gore. Osnovni cilj Prve banke je da bude stabilna poslovna banka koja će u svakom trenutku biti okrenuta svojim klijentima i da bude lider u pružanju bankarskih usluga privredi i građanima Crne Gore.  

 

POSLOVNICE: 

  Bar 

 

  Adresa: M. Tita br.42, Bar. Telefon: 030/303-780 

 

     Berane 

 

  Adresa: Mojsija Zečevića 12, Berane. Telefon: 051/230-280 

 

     Bijelo Polje 

 

  Adresa: Muha Dizdarevića 1, Bijelo Polje. Telefon: 050/430-600 

 

     Budva 

 

  Adresa: Mediteranska 5, Budva. Telefon: 033/403-937 

 

     Cetinje 

 

  Adresa: Bajova 45, Cetinje. Telefon: 041/230-756 

 

     Danilovgrad 

 

  Adresa: Baja Sekulića 11, Danilovgrad. Telefon: 020/816-105 

 

     Herceg Novi 

 

  Adresa: Igalo, Šetalište V Danica, Herceg Novi. Telefon: 077/800-113 

 

     Kolašin 

 

  Adresa: Vukmana Krustića 8, Kolasin. Telefon: 020/860-900 

 

     Kotor 

 

  Adresa: Trg od oružja bb, Kotor. Telefon: 032/304-920 

 

     Mojkovac 

 

  Adresa: Mališe Damjanovića bb, Mojkovac. Telefon: 050/470-336 

 

     Nikšić 

 

  Adresa: Radoja Dakića 2, Niksic. Telefon: 040/232-033 

 

     Plav 

 

  Adresa: Plav bb, Plav. Telefon: 051/255-365 

 

     Pljevlja 

 

  Adresa: Vuka Kneževića 9, Pljevlja. Telefon: 052/300-388 

 

     Podgorica - Centar 

 

  Adresa: Vuka Karadzića bb, Podgorica. Telefon: 020/445-200 

 

     Rožaje 

 

  Adresa: Gradski trg bb, Rozaje. Telefon: 051/270-235 

 

     Tivat 

 

  Adresa: Obala Pine 50, Tivat. Telefon: 032/660-390 

 

     Ulcinj 

 

  Adresa: 26 novembar 66, Ulcinj. Telefon: 030/421-161 

 

     Žabljak 

 

  Adresa: Durmitorskih ratnika bb, Zabljak. Telefon: 052/360-032 

 

  Šalteri 

     Andrijevica 

 

  Adresa: Branka Deletića bb, Andrijevica, Andrijevica. Telefon: 077/800-120 

 

     Bar 

 

  Adresa: Makedonska A1, Bar. Telefon: 030/303-852 

 

     Bijelo Polje - Granični prelaz Dobrakovo 

 

  Adresa: Granični prelaz Dobrakovo, Bijelo Polje. Telefon: 067/601-391 

 

     Budva 

 

  Adresa: hotel Splendid, Bečići, Budva. Telefon: 033/404-252 

 

     Herceg Novi 

 

  Adresa: Debeli brijeg bb, Herceg Novi. Telefon: 031/688-241 

 

     Herceg Novi 

 

  Adresa: Trg Nikole Đurkovica bb, Herceg Novi. Telefon: 031/350-130 

 

     Herceg Novi 

 

  Adresa: Topla, Mića Vavića bb, Herceg Novi. Telefon: 077/800-130 

 

     Nikšić 

 

  Adresa: Njegoševa 16, Niksic. Telefon: 040/212-532 

 

     Nikšić - Kapino Polje 

 

  Adresa: Kapino Polje bb, Niksic. Telefon: 040/223-528 

 

     Plužine 

 

  Adresa: Plužine bb, Pluzine. Telefon: 040/270-037 

 

     Podgorica - Carinski terminal "Zetatrans" 

 

  Adresa: Ćemovsko polje bb, Podgorica. Telefon: 020/608-235 

 

     Podgorica - Golubovci 

 

  Adresa: Golubovci bb, Podgorica. Telefon: 020/603-230 

 

     Podgorica - Stari Aerodrom 

 

  Adresa: Branka Radičevića 12, Stari Aerodrom, Podgorica. Telefon: 077/800-125 

 

     Podgorica - Tuzi 

 

  Adresa: Tuzi bb, Podgorica. Telefon: 020/603-920 

 

     Podgorica - Vektra 

 

  Adresa: Cetinjski put bb, Podgorica. Telefon: 020/409-101 

 

     Podgorica - Zgrada Katastra 

 

  Adresa: Vasa Raičkovića bb, Podgorica. Telefon: 020/208-155 

 

     Podgorica Centrala 

 

  Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 141, Podgorica. Telefon: 020/409-173 

 

     Šavnik 

 

  Adresa: Šavnik bb, Savnik. Telefon: 040/266-416 

  

 

 

 

 

 

 

 

BANKOMATI: 

 

 

 

    Andrijevica - Šalter 

 

  Adresa: Branka Deletića bb, Andrijevica. Telefon: 077/800-120 

 

     Bar - Filijala 

 

  Adresa: Trg Maršala Tita 42, Bar 

 

     Bar - Zgrada Opštine 

 

  Adresa: Bul. Revolucije 1, Bar 

 

     Bar - Šalter 

 

  Adresa: Makedonska A1, Bar 

 

     Bar Kazino 

 

  Adresa: Vladimira Rolovića, Bar 

 

     Berane - Filijala 

 

  Adresa: Mojsije Zečevića 12, Berane 

 

     Bijelo Polje - City Park 

 

  Adresa: Industrijska zona bb, Bijelo Polje 

 

     Bijelo Polje - Filijala 

 

  Adresa: Muha Dizdarevića bb, Bijelo Polje 

 

     Budva - Filijala 

 

  Adresa: Mediteranska 5, Budva 

 

     Budva - Hotel Splendid hol 

 

  Adresa: Hotel Splendid, Bečići, Budva 

 

     Budva - Hotel Splendid šalter 

 

  Adresa: Hotel Splendid, Bečići, Budva 

 

     Budva - Pošta Budva 

 

  Adresa: Mediteranska 8, Budva 

 

     Budva - Pošta Petrovac 

 

  Adresa: Petrovac bb, Budva 

 

     Cetinje - Filijala 

 

  Adresa: Bajova 45, Cetinje 

 

     Danilovgrad - Filijala 

 

  Adresa: Baja Sekulića 11, Danilovgrad 

 

     Danilovgrad - Pošta Spuž 

 

  Adresa: Spuž bb, Danilovgrad 

 

     Danilovgrad – Hotel Respa 

 

  Adresa: Branelovica bb, Danilovgrad 

 

     Herceg Novi - Debeli Brijeg 

 

  Adresa: Debeli brijeg, Herceg Novi 

 

     Herceg Novi - Filijala 

 

  Adresa: Trg Nikole Đurkovića bb, Herceg Novi 

 

     Herceg Novi - IGALO Filijala 

 

  Adresa: Šetalište V Danica, Herceg Novi. Telefon: 077/800-113 

 

     Herceg Novi - Šalter 

 

  Adresa: Mića Vavića bb, Topla, Herceg Novi 

 

     Kolašin - Filijala 

 

  Adresa: Trg Vukmana Kruščića 8, Kolasin 

 

     Kolašin - Hotel Bianca Resort & SPA 

 

  Adresa: Hotel Bianca Resort & SPA, Kolasin 

 

     Kotor - Filijala 

 

  Adresa: Trg od oružja bb, Kotor 

 

     Kotor - Hotel Cattaro - Maximus 

 

  Adresa: Hotel Cattaro - Maximus, Kotor 

 

     Kotor - Kockarnica Doo Wynn 

 

  Adresa: Put Prvoboraca 232, Kotor 

 

     Mojkovac - Filijala 

 

  Adresa: Mališe Damjanovića bb, Mojkovac 

 

     Nikšić - Autobuska stanica 

 

  Adresa: Autobuska stanica NK, Niksic 

 

     Nikšić - Filijala 

 

  Adresa: Radoja Dakića 2, Niksic 

 

     Nikšić - Zgrada Opštine Nikšić 

 

  Adresa: Zgrada Opštine Nikšić, Niksic 

 

     Nikšić - Željezara 

 

  Adresa: Željezara Nikšić, Niksic 

 

     Nikšić – Plati promet 

 

  Adresa: Njegoševa 16, Niksic 

 

     Plav - Filijala 

 

  Adresa: Plav bb, Plav. Telefon: 051/255-365 

 

     Pljevlja 

 

  Adresa: Kralja Petra bb, Pljevlja 

 

     Pljevlja - Breznica 

 

  Adresa: Kralja Petra bb, Pljevlja 

 

     Plužine - Šalter 

 

  Adresa: Lazara Sočice bb, Pluzine 

 

     Podgorica 

 

  Adresa: Oktobarske revolucije 28, Podgorica 

 

     Podgorica - Autobuska stanica 

 

  Adresa: Autobuska stanica PG, Podgorica 

 

     Podgorica - Centrala 

 

  Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 141, Podgorica 

 

     Podgorica - Filijala Centar 

 

  Adresa: Vuka Karadzića bb, Podgorica 

 

     Podgorica - Filijala Vektra 

 

  Adresa: Cetinjski put bb, zgrada Vektre 2, Podgorica 

 

     Podgorica - Hipermarket Gold - Mahala 

 

  Adresa: Mahala bb, Podgorica 

 

     Podgorica - Pošta Tuzi 

 

  Adresa: Tuzi bb, Podgorica 

 

     Podgorica - Pošta Zabjelo 

 

  Adresa: 27. marta 30, Podgorica 

 

     Podgorica - Šalter Golubovci 

 

  Adresa: Golubovci bb, Podgorica 

 

     Podgorica Stari Aerodrom - Šalter 

 

  Adresa: Branka Radičevića 12, Podgorica. Telefon: 077/800-125 

 

     Rožaje - Filijala 

 

  Adresa: Trg Maršala Tita, Rozaje 

 

     Tivat - Filijala 

 

  Adresa: Palih boraca bb, Tivat 

 

     Ulcinj - Filijala 

 

  Adresa: 26. Novembar, Ulcinj 

 

     Ulcinj - Zgrada Opštine 

 

  Adresa: Djerdj Kastrioti bb, Ulcinj, Ulcinj 

 

     Žabljak - Filijala 

 

  Adresa: Durmitorskih ratnika bb, Zabljak 

 

  

  Bookmark and Share