Procredit banka Sarajevo

 

 

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1997.godine 

Broj ekspozitura: 28 

Broj bankomata: 37 

Broj zaposlenih: 662 

Kontakt telefon: +387 33 250 950 

Email: info@procreditbank.ba 

Website: www.procreditbank.ba 

 

 

Vlasnička struktura: ProCredit Holding AG sa 93,63% i Commerzbank sa 6,36% 

 

 

Poslovnice: 

 

Uprava banke 

  

Emerika Bluma 8 

Sarajevo 

Tel. +387 33 250 950 

Fax +387 33 250 971 

www.procreditbank.ba 

info@procreditbank.ba 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08 – 17:00 

  

Banja Luka 

Brace Potkonjaka 2 

Tel. +387 51 430 000 

Fax +387 51 431 537 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Banja Luka 

Kralja Petra I Karađorđevića 91 

Tel. +387 51 229 340 

Fax +387 51 229 373 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

subota 

09:00 – 13:00 

  

Banja Luka Business Center 

Kralja Petra I Karađorđevića 91 

Tel. +387 51 229 340 

Fax +387 51 229 373 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Bihać 

Safvet-bega Bašagića 18 

Tel. + 387 37 313 203 

Fax +387 37 319 121 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Bijeljina 

Karađorđeva 6 / Atinska 1 

Tel. + 387 55 220 980 / 225 955 

Fax + 387 55 220 980 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

subota 

09:00 – 13:00 

  

Bijeljina 

Račanska 1 

Tel. + 387 55 224 541 

Fax + 387 55 224 540 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

  

Brčko 

Bosne Srebrene 22 

Tel. +387 49 231 960 

Fax +387 49 231 966 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

  

Doboj 

Svetog Save 95 

Tel. +387 53 206 290 

Fax +387 53 206 292 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

  

Gradačac 

H.K. Gradaščevića bb 

Tel. +387 35 821 715 

Fax +387 35 821 727 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

  

Ilidža 

Ibrahima Ljubovića 20 

Tel. +387 33 761 580 / 622 869 

Fax +387 33 761 681 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

subota 

09:00 – 13:00 

  

  

Ilidža Business center 

Hrasnička cesta 4 

Tel. +387 33 771 130 / 137 

Fax +387 33 771 131/132 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

  

Mostar Business Center 

Biskupa Čule bb 

Tel. +387 36 449 720 

Fax +387 36 449 729 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

Subota 

09:00 - 13:00 

  

  

Mostar 

Braće Fejić bb 

Tel. +387 36 502 050 

Fax +387 36 502 051 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Pale 

Milana Simovića bb 

Tel. +387 57 202 140 

Fax + 387 57 202 181 

Radno vrijeme:     

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Posušje 

Šimuna Čuturića 4 

Tel. +387 39 685 020 

Fax +387 39 685 021 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Prijedor 

Svetosavska 12 

Tel. +387 52 243 666 

Fax +387 52 243 635 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Sarajevo 

  

Ciglane 

Merhemića Trg bb 

Tel. +387 33 554 955 / 995 

Fax +387 33 554 996 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Sarajevo Business Center 

Topal Osman paše 32 

Tel. +387 33 721 130 

Fax +387 33 721 149 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Grbavica 

Topal Osman paše 26 

Tel. +387 33 615 771 

Fax +387 33 613 406 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

Subota 

09:00 – 13:00 

  

Otoka 

TC Otoka - Merkur 

Gradačačka 1 

Tel. +387 33 716 485 / 486 

Fax +387 33 716 487 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Sarajevo 

Muvekita 1 

Tel. +387 33 561 970 

Fax +387 33 561 978 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

subota 

09:00 – 13:00 

  

Travnik 

Bosanska bb 

Tel. +387 30 510 510 

Fax + 387 30 510 522 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

subota 

09:00 – 13:00 

  

Trn-Zalužani
Put srpskih branilaca 167
Tel.: +387 51 366-440,
Fax.: +387 51 366-441
Radno Vrijeme
Ponedjeljak - petak
08:00 - 15:00 

  

Tuzla
Turalibegova bb
Tel: 035 301 200
Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

Subota 

09:00 – 13:00 

  

Tuzla Business Center 

Bulevar 15. maja bb 

Tel. +397 35 319 800 

Fax +397 35 319 801 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

  

Zavidovići 

8. Marta bb 

Tel. +387 32 868-530 

Fax. +387 32 868 531 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00x 

  

Zenica 

Ugao Maršala Tita i Islambegovića put 

Tel. +387 32 449 960 / 961 

Fax +387 32 449 964 

Radno vrijeme: 

ponedeljak – petak 

08:00 – 16:00 

subota 

09:00 – 13:00 

  

 Bankomati: 

 

R.Br. 

Grad 

Opis 

Adresa 

Sarajevo 

Agencija Muvekita 

Muvekita 1 

Izdvojeni bankomat 

Trg djece Sarajeva 

Filijala Sarajevo 

Topal Osman Paše 22a 

Zgrada Uprave banke 

Emerika Bluma 8 

Agencija Otoka 

Gradačačka 1 

Izdvojeni bankomat (Bagatela Dobrinja) 

Mustafe Kamerića 11 

Agencija Ciglane 

Husrefa Redžića 1 

Ilidža 

Filijala Ilidža 

Ibrahima Ljubovića 20 

Hotel Hollywood 

Mustafe Dr.Pintola 23 

10 

Agencija Hollywood (terminal Ilidža) 

Harisa Merzića 3 

11 

Bihać 

Filijala Bihać 

Safvet bega Bašagića 18 

12 

Tuzla 

Filijala Tuzla 

Turalibegova bb 

13 

Agencija Tuzla 

Bulevar 15.maja bb 

14 

Izdvojeni bankomat 

Tabašnica 12 

15 

Izdvojeni bankomat 

Slatina 18 

16 

Mostar 

Filijala Mostar 

Biskupa Čule bb 

17 

Agencija Mostar 

Braće Fejića bb 

18 

TC Piramida 

Dubrovačka bb 

19 

Banja Luka 

Agencija Banja Luka 

Brace Potkonjaka 2 

20 

Filijala Banja Luka 

Kralja Petra I Karađorđevića 91 

21 

Mercator Banja Luka 

Aleja Svetog Save 69 

22 

Posušje 

Ekspozitura Posušje 

Fra Grge Martića bb 

23 

Bijeljina 

Izdvojeni bankomat 

Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1 

24 

Izdvojeni bankomat 

Srpske vojske 17 

25 

Agencija Bijeljina 

Račanska 1 

26 

Travnik 

Filijala Travnik 

Bosanska bb 

27 

Zenica 

Filijala Zenica 

ugao Maršala Tita i Islambegovića put 

28 

Hotel Dubrovnik 

Školska 10 

29 

Zavidovići 

Filijala Zavidovići 

8. Marta bb 

30 

Gradačac 

Ekspozitura Gradačac 

H.K. Gradašćevića bb 

31 

Pale 

Agencija Pale 

Milana Simovića bb 

32 

Prijedor 

Ekspozitura Prijedor 

Svetosavska 12 

33 

Doboj 

Ekspozitura Doboj 

Svetog Save 95 

34 

Nova Bila 

Izdvojeni bankomat 

Nova Bila bb 

35 

Brčko 

Agencija Brčko 

Bosne Srebrene 22 

36 

Zalužani/Trn 

Agencija Zalužani/Trn 

Put srpskih branilaca 167 

37 

Žepče 

Izdvojeni bankomat 

Ulica Prva bb   

  Bookmark and Share