Privredna banka Sarajevo    

   

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1970.godine 

Broj ekspozitura: 16 

Kontakt telefon: +387 33 27 77 00 

Email: pbscba22@bih.net.ba 

Website: www.pbs.ba 

 

Privredna banka Sarajevo osnovana je 1970.godine spajanjem pet samostalnih banaka: Investicione banke Sarajevo, Kreditne banke Sarajevo, Kreditne banke Zenica, Kreditno investicione banke Tuzla i Kreditne banke Banja Luka. 2001.godine banka je privatizovana od strane SPV-a Sarajevo da bi 2004.godine Agencija za bankarstvo Federacije BiH uvela privremenu upravu u Privrednu banku jer nije ispunjavala Zakonom propisane uslove o visini uplaćenog deoničarskog kapitala. 2007.godine Ortačka grupa "X-25" je izvršila uplatu deoničarskog kapitala tako da su postali novi vlasnici Privredne banke, a Agencija za bankarstvo je ukinula privremenu upravu 2008.godine.  


Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo ima višedecenijsku tradiciju poslovanja u Bosni i Hercegovini. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka PBS je bila stub domaćeg bankarstva. Banka je danas u dominantnom vlasništvu domaćih deoničara. Poslovni rezultati pokazuju da je Banka stabilna finansijska institucija, sa tendencijom širenja poslovne mreže u cilju zadovoljenja potreba klijenata.
 

 

 

Poslovnice: 

 

1.Sarajevo Alipašina 6 

2. Sarajevo Branilaca Sarajeva 17 

3. Brčko Kantardžića 2 

4. Bugojno Bosanska 17 

5. Donji Vakuf 14 Septembra bb 

6. Goražde Kulina Bana 11 

7. Gornji Rahić Novi Zanatski centar bb 

8. Gornji Vakuf Zlatnih Ljiljana bb 

9. Jablanica Darivalaca krvi bb 

10. Jajce Hrvoja V.Hrvatinića 17 

11. Konjic Civilnih žrtava bb 

12. Maglaj Aleja Ljiljana 1 

13. Mostar Maršala tita 114 

14. Tešanj  

15. Usora  

16. Zenica 

 

 

 

  Bookmark and Share