Primorska banka Rijeka                                
 

 

 

Sedište: Rijeka  

Osnovana: 2001.godine  

Broj zaposlenih: 43 

Kontakt telefon: +385 51 355 777 

Email: primorska@primorska.hr 

Website: www.primorska.hr 

 

 

Primorska banka je osnovana 2001.godine i naslednica je Primorske štedionice d.d. Rijeka. Banka je regionalna, komercijalna banka koja zapošljava 43 lica koji su veoma stručni u svom poslu. Zahvaljujući njihovom znanju dva svetska jezika mogu da obavljaju veoma laku konverzaciju sa međunarodnim klijentima.  

Primorska banka d.d. nudi brojne finansijske usluge klijentima koje se obavljaju na veoma visokom nivou. To je mala stabilna banka koja je isključivo posvećena ispunjavanju želja i potreba svakog klijenta. Misija Primorske banke je da svakom klijentu obezbedi što kvalitetnije i što brže bankarske usluge i da ostvari dugoročne partnerske odnose sa njima.  

Primorska banka pruža vrhunske usluge privatnog bankarstva zahvaljujući stručnosti i iskustvu svojih zaposlenih. Takođe samostalno obavlja poslove platnog prometa na domaćem i inostranom tržištu.  

 

  Bookmark and Share