Potrošacki krediti

 Pod potrosackim (konzumnim) kreditima, podrazumevaju se takve vrste kredita koje banke odobravaju gradjanima po posebnim propisima, a isti sluze za licnu potrosnju gradjana.  

Kao davaoci potrosackih kredita mogu se, pored banaka, pojavljivati i preduzeca, kad se radi o kupovini robe koju oni proizvode i robe koju prodaju kao predmet svog poslovanja. Iste kredite, mogu davati i turisticke organizacije koje pruzaju turisticke usluge. Proizvodna preduzeca odobravaju potrosacke kredite, po pravilu, iz sopstvenih sredstava ili iz sredstava kredita koje bi u tom slučaju dobili od banke. Ovakvi se krediti mogu odobravati samo radi kupovine robe domace proizvodnje i stimuliranja razvoja domace proizvodnje. Dakle, potrosacki krediti se najcesce, daju radi kupovine trajnih potrosnih dobara i drugih industrijskih proizvoda domace proizvodnje, a koji su namenjeni za licnu potrosnju. Pod propisanim uslovima, a u odredjenim slucajevima, banke mogu davati potrosacke kredite i u gotovom novcu, ali je opste pravilo, da se isplata potrosackih kredita obavlja putem virmanskih naloga ili cekova, kako bi se omogucila namenska kontrola, tj. da li duznik dobijeni kredit koristi u svrhe za koje je kredit i dobio.  

 U praksi se javljaju,  putem kupovine robe od strane gradjana kod odredjenih trgovinskih preduzeca putem cekova sa tekucih racuna gradana, a na odlozeno plaćanje(u dve ili vise rata). Oni se  pojavljuju i kod turistickih organizacija koje na odredjeni nacin finansiraju svoje komitente odobravajuci im placanje turistickih usluga na vise rata (najcesce, opet putem cekova po osnovu tekucih racuna gradjana).  

Postoji i odredjena ekonomska "opasnost" od prekomemog davanja potrosackih kredita, jer isti mogu da prouzrokuju poremecaje na trzistu i da izazovu inflaciju i pored njihove, svakako, dobre strane, da su u funkciji povecanja proizvodnje i potrosnje odredenih dobara. 

 Cilj odobravanja ovih kredita je povecanje kupovine moci gradjana, podsticanje domace traznje, brzi privredni rast, jacanje domace valute i podsticaj domacoj proizvodnji .  

 Potrosacki krediti odobravaju se za kupovinu domaceg namestaja, podnih obloga, bele tehnike, gradjevinskog materijala , sanitarije, kao i za placanje turistickih aranzmana.
Korisnici ovih potrosackih kredita mogu da budu zaposleni, penzioneri i poljoprivrednici koji imaju registrovana domacnstva.
Potrosacki kredit nije samo bankarski kredit. U svesti  bankara i potrosaca je i dalje vazi definicija za potrosacke kredite iz nekog ranijeg perioda  kao namenskih kredita za kupovinu potrosackih dobara. Potrosacki kredit nije imenovani ugovor, odnosno nije samo ugovor o namenskom bankarskom kreditu za kupovinu odredjene vrste proizvoda, vec ekonomski pojam koji se realizuje zakljucenjem nekog ugovora (npr. ugovor o tekucem racunu, ugovor o prodaji sa obrocnim otplatama cene, ugovor o lizingu s obavezom kupovine predmeta lizinga i dr.), pod izvesnim uslovima i koriscenjem platnih kartica trgovaca. 

 Polazi se od pojma potrosaca kao fizickog lica i povecanja njegove kupovne moci radi finansiranja licne potrosnje, na osnovu odlozenog placanja, zajma ili drugog oblika finansijskog aranzmana. Znaci, sustina potrosackog kredita svodi se na ugovornu obavezu odlozenog vracanja duga u novcu, uz pravo poverioca na kamatu ili drugu naknadu, mada neka prava regulišu i tzv. besplatne potrošačke kredite.  

Veliki broj banaka odobrava potrosacke kredite. U praksi banaka je da odobravaju kratkorocne i dugorocne potrosacke kredite. Razradjeno je vise modela potrosackih kredita. Neki od njih su sledeci:(1)Dinarski potrosacki kredit sa fiksnom kamatnom stopom;(2)potrosacki kredit sa varijabilnom kamatnom stopom;(3)potrosacki kredit sa depozitom indeksiran u EUR; (4) potrosacki kredit sa ucescem indeksiran u EUR; (5) dinarski keskredit sa osiguranjem; (6)Kes kredit sa grejs periodom indeksiran u EUR; (7) super kes kredit indeksiran u EUR i dr. 

 

Posto je ova vrsta kredita u ponudi gotovo svih banaka, gde je i u okviru iste banke razradjeno vise modela odobravanja, to se klijentima-gradjanima koji se banci obracaju za ovu vrstu kredita skrece paznja kao i kod svih ostalih vrsta kredita oprez, da se upoznaju sa  uslovima kreditiranja, sa visinom kamatne stope, rokom otplate, visinom depozita ili ucesca, potrebnim sredstvima za obezbedjenje. 

Banka se sa druge strane da bi odobrila kredit  kao dokumentaciju treba da ima : (pro)fakturu; zahtev ; fotokopije licnih karata (obe strane) za duznika i zirante; potvrdu  o zaposlenju i prosecnoj zaradi u poslednja tri meseca; da je klijent u stalnom  radnom odnosu na neodredjeno vreme (radno iskustvo 1 godina, minimum 3 meseca kod poslednjeg poslodavca) ili uzivalac penzije;starost: minimum 21 godina, maksimum (po otplati) 70 godina;Korisnik kredita ne mora da ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa bankom odnosno da prima platu preko tekuceg racuna otvorenog u banci i drugo sto je predvidjeno Poslovnom politikom banke.

 

 

 

  Bookmark and Share