Poštna Banka Slovenije Maribor

 

 

 

Sedište: Maribor  

Osnovana: 1992.godine 

Broj ekspozitura: 7 

Broj bankomata: 26 

Kontakt telefon: +386 1 479 12 00 

Email: info@pbs.si 

Website: www.pbs.si 

 

Poštanska banka Slovenije je počela sa radom 1992.godine, a njen osnivač je bivša PTT saobraćaja. Posluje kroz najveću mrežu jedinica Pošte Slovenije kojih ima ukupno oko 550. Banka je organizovala svoje jedinice u saradnji sa Poštom Slovenije. Od 2004.godine vlasnici banke su Nova Kreditna banka Maribor i Pošta Slovenije. Nova KBM je vlasnik 55% akcija, a Pošta Slovenije 45%. Time Poštanska banka Slovenije postaje deo bankarske grupe NKBM.  

Poštanska banka nudi širok spektar bankarskih usluga i proizvoda. Bavi se raznovrsnim finansijskim poslovima kao što su: davanje kredita potrošačkih i hipotekatnih, poslovima faktoringa, finansiranje komercijalnih transakcija, usluge platnog prometa, davanje garancija, trgovanje sa stranim valutama, papirima od vrednosti itd.  

Pored poslovne mreže Pošte Slovenije koju banka koristi, ona ima i svoju mrežu od 23 bankomata i 256 bankomata Nove Kreditne banke Maribor u kojima vlasnici ličnih računa Poštanske banke takođe mogu da podignu novac. Banka ima i dva sopstvena komercijalna centra u Ljubljani i Mariboru za poslovanje sa fizičkim licima, a za poslovanje sa pravnim licima ima predstavništva u Kopru, Kranju, Celju i Murskoj Soboti.  

 

KOMERCIALNI CENTRI 


Komercialna centra Ljubljana
 

Slovenska cesta 32, 1101 Ljubljana
Telefon: 
01 243 19 70, 01 243 19 72
Faks:
01 243 19 75 

  

Delovni čas:
ponedeljek - petek
08:00 do 16:00 ure 

Nove Fužine 33, 1120 Ljubljana
Telefon:
01 547 32 06
Faks:
01 547 32 07 

  

Delovni čas:
ponedeljek - petek
9.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00 


Komercialni center Maribor
 

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Telefon:
02 228 82 46, 02 228 82 47,
02 228 82 49, 02 228 82 50 
Faks:
02 228 82 59 

  

Delovni čas:
ponedeljek - petek
8.00 do 16:00 ure   

PREDSTAVNIŠTVA 


Predstavništvo Celje
 


Predstavništvo Koper
 

Krekov trg 9, 3000 Celje
Telefon:
03 424 39 80, 03 424 39 81, 
03 424 39 83, 03 424 39 84, 
03 424 39 86
Faks:
03 424 39 85 

  

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek  
8.00 do 15.30

petek   
8.00 do 14.30 

Kolodvorska cesta 9, 6104 Koper
Telefon:
05 662 18 47, 
05 662 18 48
Faks:
05 662 18 49 

  

  

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek    
8.00 do 15.30

petek    
8.00 do 14.30 


Predstavništvo Kranj
 


Predstavništvo Murska Sobota
 

Dražgoška ulica 8, 4000 Kranj
Telefon:
04 201 85 50, 04 201 85 51, 
04 201 85 52, 04 201 85 54
Faks:
04 201 85 53 

  

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek    
8.00 do 15.30

petek    
8.00 do 14.30 

Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
Telefon:
02 537 97 90, 
02 537 97 91
Faks:
02 537 97 92 

  

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek    
8.00 do 15.30

petek    
8.00 do 14.30 
 

 Bankomati Poštne banke Slovenije 

  

Pošta  

Naslov  

1101 - Ljubljana 

Slovenska 32 

1102 - Ljubljana 

Cesta v Mestni log 81 

1123 - Ljubljana - Murgle 

Cesta v Mestni log 55 

1210 - Ljubljana - Šentvid 

Prušnikova 2 

1231 - Ljubljana - Črnuče 

Dunajska 361 

2101 - Maribor 

Slomškov trg 10 

2229 - Malečnik 

Malečnik 56 

2251 - Ptuj 

Mariborska 19 

2288 - Hajdina 

Zgornja Hajdina 44a 

3101 - Celje 

Krekov trg 9 

4101 - Kranj 

Dražgoška 8 

4105 - Kranj 

Lojzeta Hrovata 2 

4144 - Kranj - Primskovo 

Jezerska cesta 41 

4202 - Naklo 

Glavna cesta 24 

4223 - Poljane nad Škofjo Loko 

Poljane 77 

4240 - Radovljica 

Kranjska cesta 1 

4244 - Podnart 

Podnart 25a 

4264 – Bohinjska Bistrica 

Trg svobode 2c 

4265 - Bohinjsko jezero 

Ribčev laz 47 

6101 - Koper 

Muzejski trg 3 

6104 - Koper 

Kolodvorska 9 

6230 - Postojna 

Ulica 1.maja 2a 

9250 - Gornja Radgona 

Cesta na stadion NH    

  

 

  Bookmark and Share