Popis Banaka u Hrvatskoj   

Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Banco Popolare Croatia Zagreb 36 20 link
2 Banka Brod Slavonski Brod 9 - link
3 Banka Kovanica Varazdin 15 12 link
4 Splitsko-Dalmatinska banka Split 11 5 link
5 BKS Banka Rijeka - - link
6 Centar Banka Zagreb 6 19 link
7 Credo Banka Split 12 11 link
8 Croatia Banka Zagreb 22 14 link
9 Erste Banka Rijeka 129 540 link
10 Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb 8 266 link
11 Hrvatska Narodna Banka Zagreb - - link
12 Hrvatska Postanska Banka Zagreb 48 200+? link
13 Hypo-Alpe-Adria Bank Zagreb 73 150 link
14 Imex Banka Split 17 818 link
15 Istarska Kreditna Banka Umag Umag 25 32 link
16 Jadranska Banka Sibenik 22 31 link
17 Karlovacka Banka Karlovac 21 32 link
18 Kreditna Banka Zagreb Zagreb 21 70 link
19 Medjimurska Banka  Čakovec 16 29 link
20 Nova Banka Zagreb - - link
21 OTP banka Zadar 99 219 link
22 Partner Banka Zagreb 9 8 link
23 Podravska Banka Koprivnica 30 41 link
24 Primorska Banka Rijeka - - link
25 Privredna Banka Zagreb Zagreb 221 579 link
26 Raiffeisen Bank Zagreb 73 126 link
27 Samoborska Banka  Samobor 12 12 link
28 Slatinska Banka D.D. Slatina 24 8 link
29 Splitska Banka Split 120 - link
30 Šted Banka Zagreb - - link
31  Vaba Banka Varazdin  11  11  link

32 

Veneto Banka Zagreb 

link

33 Volksbanka Zagreb  30  57 link
34 Zagrebaka Banka  Zagreb      36 850  link

Ukoliko smatrate da lista banaka u Hrvatskoj nije potpuna, molim da nam javite ovde da bi smo dopunili spisak.

 

 

  Bookmark and Share