Poljoprivredni krediti

 Poljoprivredni kredit je vezan samo za ljude koji se bave poljoprivredom i sredstva koja su im potrebna moraju biti namenjena isključivo toj svrsi. Njihova namena moze da budekupovina poljoprivrednog zemljista ili mehanizacije, izgradnja ili nadogradnja poljoprivrednih objekata, kupovina domaćih zivotinja.... 

Podsticanje i razvoj trzista poljoprivrednih kredita u Srbiji jedan je od strateskih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije gde vladaje potpisala ugovore sa 20 banaka o kreditiranju poljoprivredene proizvodnje. 

Imajuci u vidu znacaj i potencijal poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, banke u svojoj ponudi imaju kredite namenjene poljoprivrednicima, i to za obrtna sredstva, ( stocna hrana, stoka u tovu, finansiranje troskova odrzavanja..) i za nabavku osnovnih sredstava (kupovina zemljista, poljoprivrednih objekata, staklenika, sistema za navodnjavanje...)

 

Postoje krediti i za registrovana poljoprivredna gazdinstva  za koje drzava subvencionise kamatu, a namenjeni su za nabavku repromaterijala i drugih obrtnih sredstava. Ti krediti spadaju u grupu kratkorocnih kredita sa rokom dospeca od 3 do 12 meseci. Kamatna stopa je kod ove vrste kredita znacajno niza. 

Dugorocni subvencionisani krediti namenjeni su za investiranje osnovnih sredstava u poljoprivredi,nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, investicije u objekte u poljoprivredi (hladnjace,plastenici, objekti u stocarstvu) sistemi za navodnjavanje i dr. Otplata ovih kredita je u anuitetima (3, 6 ili 12 meseci) i grejs periodom od 1 do 3 godine.

 

Poljoprivredni krediti mogu biti dinarski i indeksirani u valutnoj klauzuli. 

Osiguranje od raznih nepredvidjenih okolnosti je narocito znacajno, ako ste neko ko se finansira iz kredita, a zavisite od elementarnih nepogoda za useve, od bolesti za stocni fond .

 

Subvencije za kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje predvidjene su Uredbom Vlade.  Na ovaj način otvara se potencijal za investiranje u poljoprivredu, krediti su dinarski i odobravaju se na period do tri godine, sa godisnjom kamatnom stopom od osam odsto, a mogu da ih dobiju mala poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i mala privredna drustva. Namenjeni su za stocarsku i biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, izgradnju poljoprivrednih objekata, kao i za refinansiranje kratkorocnih zajmova iz prethodne godine. Na ovaj nacin otvorena je mogucnost proizvodjacima da udju u investicioni ciklus. To je nacin da se poveca efikasnost u poljoprivrednoj proizvodnji, da poljoprivrednici smanje troskove. 

 Na Poljoprivrednom sajmu prisutne su skoro sve banke sa mnostvom ,najpovoljnijih kredita , za poljoprivredna gazdinstva ali i za zadruge, preduzetnike i preduzeca koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Vecina banka ima pultove /saltere/ na standovima dilera mehanizacije, ali i standove unutar hala. Banke imaju specijalnu sajamsku ponudu za kredite namenjene poljoprivredi sa povoljnijim kamatnim stopama cak i 10% nize nego u redovnoj ponudi. Moguca je i nabavka poljoprivredne mehanizacije putem lizinga. 

 

Odobravaju se krediti  za nabavku poljoprivredne mehanizacije; krediti za setvu i repromaterijal – dinarski i indeksirani; krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta; subvencionisani krediti za nabavku domacih traktora IMT i Rakovica.

 

Takozvani brzi krediti za nabavaku repromaterijala, stocne hrane i stoke za tov, placanje zakupa zemljista i  poljoprivrednih objekata i ostale potrebe, odobravaju se u roku od 24 sata. 

Banke izlaze pred svojim korisnicima sa paketom usluga a kredite odobravaju bez naknade za obradu zahteva i sa fiksnom kamatnom stopom do kraja otplate.  

 

 

  Bookmark and Share