Podgorička banka Societe Generale Group Podgorica

 

 

 

 

Sedište: Podgorica  

Kontakt telefon: +382 (0)20 405 100 

Broj ekspozitura: 19 

Većinski akcionar: Societe Generale sa 90,55% učešća 

Email: info.pgbanka@socgen.com 

Website: www.pgbanka.com 

 Podgorička banka je postala deo bankarske grupe Societe Generale u novembru 2005.godine i sada je moderna finansijska institucija koja nudi veliki izbor bankarskih usluga građanima i pravnim subjektima. Ona je članica SWIFT-a više od deset godina tako da je ovlašćena da obavlja sve poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu i kreditno garancijske poslove koje prihvataju inostrane banke čime banka preduzećima iz Crne Gore obezbeđuje efikasnu realizaciju finansijskih poslova sa firmama i bankama iz čitavog sveta. Prati moderne svetske trendove, izdaje međunarodne kartice VISA i MasterCard, a ujedno je uključena u Western Union transfer novca. Podgorička banka se može pohvaliti izuzetno opremljenim trezorsko-sefovskim prostorom. Veliki značaj Podgorička banka posvećuje ljudskim resursima tj. pruža mogućnost usavršavanja zaposlenih putem raznih seminara. Pružila je podršku izgradnji puta Risan-Žabljak, izgradnji obilaznice Bijelo Polje, izgradnji reciklažnog centra u Podgorici itd.  

Njeni osnovni ciljevi u budućnosti su da uspešno rešava sve zahteve svojih klijenata i da postane lider u primenjivanju novih trendova u bankarstvu i da postane ravnopravan konkurent bankama iz razvijenih zemalja. Dobila je Sertifikat za sveukupno poslovanje po međunarodnim standardima ISO 9001:1994. Aktivno učestvuje u brojnim sferama javnog života, kulturnim i sportskim manifestacijama, u mnogim obrazovnim i naučnim institucijama.  

Ekspoziture: 

Podgorica 

  

Trg Republike
Adresa: Trg Republike 35
tel/fax: +382 (0)20 664 778 

Novaka Miloševa - pravna lica
Adresa: Novaka Miloševa 8a
tel/fax: +382 (0)20 405 128 

Magistrala
Adresa: Bratstva i jedinstva 28
tel/fax: +382 (0)20 620 893 

Bulevar
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 45
tel/fax: +382 (0)20 245 763 

Stari aerodrom
Adresa: Admirala Zmajevića 45
tel/fax: +382 (0)20 605 130 

Zabjelo
Adresa: Kralja Nikole 304
tel/fax: +382 (0)20 609 191 

Delta City
Adresa: Cetinjski put bb
tel: +382 (0)20 290 013
fax: +382 (0) 20 290 014 Danilovgrad 

 

Adresa: Sava Burića 1
tel/fax: +382 (0)20 812 616 

Nikšić 

Adresa: Njegoševa 8
tel/fax: +382 (0)40 212 407 

Kolašin  

Adresa: Trg boraca b.b.
tel/fax: +382 (0)20 865 905
+382 (0)20 865 125 

Bijelo Polje 

 

Adresa: Tršova b.b.
tel/fax: +382 (0)50 432 366
+382 (0)50 431 466 

Berane 

Adresa: Maršala Tita b.b.
tel/fax: +382 (0)51 271 052
+382 (0)51 271 008 

 Cetinje 

Adresa: Njegoševa 75
tel/fax: +382 (0)41 230 500 

 

Ulcinj 

 

Adresa: Maršala Tita 40
tel: +382 (0)30 401 204
fax: + 382 (0)30 401 205 

 

 

  Bookmark and Share