Pavlović International Bank Bijeljina

 

 

 

 

Sedište: Bijeljina  

Osnovana: 1999.godine 

Broj ekspozitura: 43 

Broj bankomata: 3 

Kontakt telefon: +387 55 232 300 

Email: office@pavlovic-banka.com 

Website: www.pavlovic-banka.com 

 Pavlović International Bank je nastala kupovinom i pripajanjem tri banke: Semberske banke iz Bijeljine, Privredne banke Brčko i Privredne banke Doboj. To je moderna međunarodna banka koja ima poslovnu mrežu širom Bosne i Hercegovine. Banka raspolaže izuzetno savremenom opremom za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova i zapošljava veoma stručno osoblje. Osnivači banke su bračni par Mira i Slobodan Pavlović. Pavlović International banka je jedna savremena banka univerzalnog tipa koja pruža usluge poslovanja sa privredom, poslova platnog prometa u zemlji i inostranstvu, poslova sa stanovništvom, elektronsko bankarstvo, poslove sa hartijama od vrednosti. Misija banke je da bude kvalitetna i pouzdana banka koja će u svakom trenutku moći da izađe u susret potrebama svojih klijenata, da unapredi i proširi lepezu svojih proizvoda i da održi stabilnu poziciju na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine.  

 

 

Poslovnice: 

 

Filijala Bijeljina 

Karađorđeva 1
76 300 Bijeljina
tel: +387 55 232 300
fax:+387 55 232 301
E-mail: 
bijeljina@pavlovic-banka.com 


 

 

 

Ekspozitura Lopare 


Cara Dušana 32
75 240 Lopare
tel: +387 55 650 277
fax:+387 55 650 387 
E-mail: 
lopare@pavlovic-banka.com    

Ekspozitura Ugljevik 


Draže Mihajlovića bb
76 330 Ugljevik
tel: +387 55 771 195
fax:+387 55 771 196
E-mail: 
ugljevik@pavlovic-banka.com   

  

AGENCIJE 

• Slobomir, Pavlovića put bb
Slobomir - Bijeljina, RS BiH
Tel: +387 (055) 231-148, (055) 231-144
E-mail: 
slobomir@pavlovic-banka.com  

• Janja, tel/fax: + 387 55 541 455 

• Agrotržni centar, tel/fax: + 387 55 240 179 


ŠALTERI: 

• Intergaj, tel/fax: + 387 55 241 484 

• Kosig Dunav Osiguranje, tel/fax: + 387 55 204 728 

• Dvorovi, tel/fax: +387 55 350 433 

Filijala Doboj 

Svetog Save 1
74 000 Doboj 

Direktor filijale: Mr Vitomir Slijepcevic;
Telefon:  +387 53 209 600;
E-mail: 
doboj@pavlovic-banka.com  

 
 

EKSPOZITURE  

Ekspozitura Derventa 


Milovana Bjeloševića Belog bb
74 400 Derventa
tel/fax: +387 53 333 007
+387 53 310 270 
E-mail: 
derventa@pavlovic-banka.com  

• Agencija Osinja, tel/fax: + 387 53 326 730 

 

 


Ekspozitura Brod 


Živojina Mišića 1
74 450 Brod
tel/fax: +387 53 612 246 
E-mail: 
brod@pavlovic-banka.com   


Ekspozitura Modriča 


Cara Lazara 10
74 480 Modriča
tel/fax: +387 53 811 123 
E-mail: 
modrica@pavlovic-banka.com   


Ekspozitura Teslić 


Karađorđeva 6
74 270 Teslić
tel/fax: +387 53 410 340
E-mail: 
teslic@pavlovic-banka.com   


AGENCIJE 

• Osinja, tel/fax: + 387 53 326 730 

• Stanari, tel/fax: + 387 53 290 131 

• Osječani, tel/fax: + 387 53 285 350 

• Petrovo, tel/fax: + 387 53 262 061 

Filijala Brčko 

 Bulevar Mira 1 lok. 39
76 100 Brčko District
tel: +387 49 234 000 
• Agencija Trg mladih, tel: + 387 65 217 089 
• Agencija Pelagićevo, tel/fax: + 387 54 815 060 
• Agencija Obudovac, tel/fax: + 387 54 645 040 
• Šalter Carina, tel/fax: + 387 49 217 080, lok. 16
• Agencija Brčko, tel/fax: +387 49 234 393 
• Agencija Tržni centar Grčica, tel/fax: +387 49 234 310 

 fax:+387 49 234 001 
E-mail: 
brcko@pavlovic-banka.com  


EKSPOZITURE  

Ekspozitura Šamac 

Jovana Cvijića 20
76 230 Šamac
tel/fax: +387 54 611 151 
E-mail: 
samac@pavlovic-banka.com  

  

 


 


AGENCIJE
 

• Obudovac, tel/fax: + 387 54 645 040 

• Pelagićevo, tel/fax: + 387 54 815 060 

• Trg mladih, tel: + 387 65 217 089 


ŠALTERI 

• Tržni centar Grčica, tel/fax: +387 49 234 310  

• Jahorina Zvornik 

Filijala Zvornik

Svetog Save Z-14
75 400 Zvornik
tel: +387 56 215 525
fax:+387 56 213 036
E-mail: 
zvornik@pavlovic-banka.com

• Ekspozitura Trebinje, tel/fax: + 387 59 224 647
• Ekspozitura Istočno Sarajevo, tel/fax: + 387 57 318 546
• Agencija Šekovići, tel/fax: + 387 56 653 239 
• Agencija Han Pijesak, tel/fax: + 387 57 557 133

  


EKSPOZITURE

Ekspozitura Trebinje 

 

• Ekspozitura Trebinje, tel/fax: + 387 59 224 647 


Ekspozitura Istočno Sarajevo


• Ekspozitura Istočno Sarajevo, tel/fax: + 387 57 318 546 


Ekspozitura Pale


Dobroslava Jevđelića bb
71 420 Pale
Tel/fax: +387 57 202 320
E-mail: 
pale@pavlovic-banka.com   


Ekspozitura Han Pjesak


• Agencija Han Pijesak, tel/fax: + 387 57 557 133 


Ekspozitura Šekovići 


• Agencija Šekovići, tel/fax: + 387 56 653 239  


Ekspozitura Foča 


• Agencija Foča, tel/fax: +387 58 213 845Banja Luka 

Filijala Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 74
78 000 Banja Luka
tel/fax +387 51 229 412
E-mail: 
banjaluka@pavlovic-banka.com 

.

  

 

Ekspozitura Gradiška 

  

  • Agencija Gradiška, tel/fax: +387 51 826 540 


Bankomati: 

Pavlović International Bank trenutno raspolaže sa 3 instalisana bankomata
Bijeljina, Karađorđeva 1 
Brčko, Trg Mladih 
Doboj, Svetog Save 1
 

 

  Bookmark and Share