Nava banka Zagreb              
 

 

 

Sedište: Zagreb  

Osnovana: 1995.godine 

Kontakt telefon: +385(1) 36 56 777 

Email: navabanka@navabanka.hr 

Website: www.navabanka.hr 

 

 

Nava banka je osnovana 1995.godine kao privatna banka koja je uglavnom usmerena na poslove sa malim i srednjim preduzećima i proizvodima privatnog bankarstva. Njen osnovni zadatak je da održi poverenje svojih klijenata i da bude skoncentrisana na inovativne finansijske usluge kojima će zadovoljiti potrebe svojih klijenata. Takođe Nava banka veliku pažnju posvećuje svojim zaposlenima nudeći im mogućnost usavršavanja. Teže da se prilagođavaju uslovima bankarskog tržišta da budu efikasni i efektni u obavljanju istih. Nava banka se trudi da bude prepoznatljiva po svojoj fleksibilnosti i stalnom prilagođavanju zahtevima i potrebama klijenata. Istovremeno veoma je aktivna i na tržištu vrednosnih papira putem Zagrebačke berze čiji je ujedno i član. 

Nava banka d.d. zagreb je privatna banka a njeni najveći deoničari su: GIP Pionir d.o.o. Zagreb sa 29,35% vlasništva, zatim PARON d.o.o. Zagreb sa 12,51% i MUNIS d.o.o. Zagreb sa 9,70% vlasništva.  

 

 

  Bookmark and Share