Narodna Banka Srbije

 

 

 

 

 

Sedište: Beograd

Osnovana: 1884.godine  

Website: www.nbs.rs

Narodna banka Srbije osnovana je daleke 1884.godine pod nazivom Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije i bila je organizovana po ugledu na Belgijsku narodnu banku. Prvenstveno sedište joj je bilo u samom centru Beograda u Knez-Mihajlovoj ulici da bi kasnije bila premeštena u Ulicu Kralja Petra gde se i danas nalazi. Posle prvog svetskog rata banka je prerasla u Narodnu banku Kraljevine SHS 1920.godine. Banka je bila osnovana kao privilegovana privatna akcionarska ustanova međutim sve poslove je obavljala pod kontrolom države. 1929.godine menja ime u Narodna banka Kraljevine Jugoslavije i njen prvi zadatak je bio staranje o novcu i održavanje njegove stabilnosti. U toku Drugog svetskog rata sve poslove je obavljala iz svog predstavništva u Londonu. 1946.godine banka je nacionalizovana i menja ime u Narodna banka Jugoslavije koje nosi sve do 2003.godine kada je preimenovana u Narodnu banku Srbije.

Narodna banka Srbije je javna institucija čiji je osnovni zadatak da obezbedi monetarnu i finansijsku stabilnost države. Funkcije koje Narodna banka Srbije obavlja su upravljanje novcem i kamatnim stopama, upravljanje kreditima, staranje o vrednostima nacionalne valute, kontrola platnog sistema, kontrola aktivnosti poslovnih banaka i drugih finansijskih organizacija. Narodna banka Srbije je bankar države koji upravlja javnim fondovima i javnim dugom.  

Narodna banka Srbije je članica MMF-a i BIS-a.  

 

  Bookmark and Share