Moja banka Sarajevo

 

 

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 2006.godine 

Broj ekspozitura: 21 

Broj bankomata: 12 

Kontakt telefon: +387 0 33 720 070 

Email: info@moja-banka.ba 

Website: www.moja-banka.ba 

 

 

Moja banka je nastala 2006.godine dobivši dozvolu o osnivanju od Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Početkom 2007.godine banka menja ime u VABA BANKA D.D. Sarajevo, da bi krajem iste godine ponovo promenila ime u FIMA BANKA D.D. Sarajevo. 2010. Banka dobija novo ime koje i danas nosi-MOJA BANKA D.D. Sarajevo. Moja banka ima ispred sebe cilj da opstane na bankarskom tržištu BiH kao najbolja domaća privatna komercijalna banka koja izlazi u susret potrebama svojih klijenata, nudeći im pouzdano, brzo i efikasno poslovanje. Moja banka je u vlasništvu sledećih akcionara: ASA FINANCE DD Sarajevo koji drži 45,55% akcija, Validus d.d. Varaždin sa 23,80%, PLURIS d.d. Varaždin, ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo sa 5,52% i NIKOMAT d.o.o. Varaždin sa 3,21% učešća.  

Moja banka obavlja sve bankarske poslove kako sa stanovništvom tako i sa pravnim licima gde nudi veliki izbor usluga, a u oblasti investicionog bankarstva ima za cilj da postane jedna od vodećih banaka u BiH zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i stečenom znanju.  

Poslovni cilj banke je da ostvari partnerski odnos sa klijentima i da klijenti budu zadovoljni njihovim uslugama. 

Poslovnice: 

 

Grad 

Poslovnica 

Kontakt 

Sarajevo 

Centrala 

Kolodvorska br.5 
Tel: +387(0)33 72 00 70 
Fax: +387(0)33 72 01 00 
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Sarajevo 

Novo Sarajevo 

Kolodvorska br.5
Tel: +387(0)33 72 00 74
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Sarajevo 

Filijala Sarajevo - Novi Grad 

Trg Međunarodnog prijateljstva bb
Tel: +387(0)33 77 86 01
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Sarajevo 

Poslovnica Centar 

Alije Isakovića, 1
Tel: +387(0)33 25 16 30
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Hrasnica 

Poslovnica Hrasnica 

Ejuba Sarajkića, 6
Tel: +387(0)33 47 51 45
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Zenica 

Filijala Zenica 

Bulevar Kulina Bana, 28c
Tel: +387(0)32 20 95 00
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Visoko 

Poslovnica Visoko 

Branilaca bb
Tel: +387(0)32 73 27 90
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Visoko 

Istureni šalter Gračanica 

Loznik bb
Tel: +387(0)32 73 28 40
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Mostar 

Filijala Mostar 

Biskupa Čule bb
Tel: +387(0)36 44 92 64
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Tuzla 

Filijala Tuzla 

Pozorišna, 2
Tel: +387(0)35 30 47 30
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Ljubuški 

Poslovnica Ljubuški 

Kralja Zvonimira bb
Tel: +387(0)39 83 57 40
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Cazin 

Filijala Cazin 

Cazinskih brigada 24
Tel: +387(0)37 51 50 30
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Široki Brijeg 

Poslovnica Široki Brijeg 

Fra. Didaka Buntića, 66
Tel: +387(0)39 70 25 20
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Banja Luka 

Filijala Banja Luka 

Vase Pelagića 2
Tel: +387(0)51 23 07 77
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Kreševo 

Poslovnica Kreševo 

Fra. Grge Martića, 120
Tel: +387(0)30 80 09 00
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Goražde 

Poslovnica Goražde 

Sinana Paše Sijerčića bb
Tel: +387(0)38 24 13 50
Fax: +387(0)38 24 13 52
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Jelah 

Poslovnica Jelah 

Titova bb
Tel: +387(0)32 66 52 70
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Doboj jug 

Istureni šalter 

Trg 21.marta 28
Tel: +387(0)32 69 92 20
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Sarajevo 

Istureni šalter Hrasno 

Azize Šaćirbegović, 94
Tel: +387(0)33 72 61 90
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Velika Kladuša 

Istureni šalter Velika Kladuša 

Trg mladih bb
Tel: +387(0)37 77 65 01
e-mail: 
info@moja-banka.ba 

Banja Luka 

Istureni šalter Banja Luka 

Braće Pantića, 2
Tel: +387 (0)62 99 36 30
e-mail: 
info@moja-banka.ba   

 

Bankomati: 

 

1. Sarajevo Kolodvorska

2. Sarajevo Alije Isakovića 1 

3. Sarajevo Azize Šaćirbegovića 94 

4. Sarajevo Trg Međunarodnog prijateljstva bb 

5. Hrasnica Ejuba Sarajkića 6 

6. Banja Luka Vase Pelagića

7. Velika KladušaTrg mladih bb 

8. Cazin Cezanskih brigada 24 

9. Mostar Biskupa Čule bb

10. Zenica Bulevar Kulina bana 28 

11. Zenica Bingo 3, Goraždanska 23 

12. Tuzla Pozorišna 2 

LjubuškiKralja Zvonimira bb 

VisokoBingo 3, Kakanjska 4 

 

  Bookmark and Share