MF Banka Banja Luka

 

 

 

 

Sedište: Banja Luka  

Osnovana: 2007.godine 

Broj ekspozitura: 10 

Kontakt telefon: +387 51 221 400 

Email: office@mfbanka.com 

Website: www.mfbanka.com 

MF banka a.d. Banja Luka je domaća banka koja je osnovana 2007.godine čiji je većinski vlasnik MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka. Poslovanje MF banke je uglavnom orijentisano na mala i srednja preduzeća ali istovremeno obavlja i poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu, menjačke poslove, primanje novčanih depozita, kreditiranje pravnih i fizičkih lica, izdavanje garancija. To je moderna banka univerzalnog tipa koja zapošljava visoko obučeni i iskusni kadar i koristi savremenu kompjutersku i telekomunikacionu tehnologiju.  

 

 

Poslovnice: 

 

Banja Luka – Centrala 

Ulica Vase Pelagića 22, 78 000 Banja Luka 

Tel: + 387 51 221 400 

Fax: + 387 51 232 091 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00- 19.00  

Subota 

08.00 – 13.00   

Banja Luka – Borik 

Ulica Save Kovačevića 23,78 000 Banja Luka 

Tel: + 387 51 221 400, 

Fax: + 387 51 250 046 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak - Petak 

08.00 – 16.00   

Laktaši 

Ulica Majke Jugovića 6, 78 250 Laktaši 

Tel: + 387 51 535 431 

Fax: + 387 51 535 430 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00 – 16.00  


Gradiška 

Ulica Kozarskih brigada bb, 78 400 Gradiška 

Tel:  + 387 51 221 400, 820 532 

Fax: + 387 51 815 007 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00 – 16.00 h 


Derventa 

Ulica Milovana Bjeloševića Belog bb, 74 400 Derventa 

Tel:  + 387 51 221 400, + 387 53 312 040 

Fax: + 387 53 312 761 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00 – 16.00  


Brčko  

Ulica Uzunovića 13, 76 100 Brčko 

Tel: + 387 51 221 400, + 387 49 234 862 

Fax: + 387 49 234 861 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00 – 16.00 


Bijeljina  

Ulica Cara Uroša 6, 76 300 Bijeljina 

Tel:  + 387 51 221 400, + 387 55 220 721 

Fax: + 387 55 220 722 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00 – 16.00 

 

Doboj  

Ulica Kralja Tvrtka 1,74 101 Doboj 

Tel:  + 387 51 221 400, + 387 53 206 262 

Fax: + 387 53 206 261 

Radno vrijeme: 

Ponedeljak – Petak 

08.00 – 16.00 


Istočno Sarajevo (USKORO!) 

Ulica Karađorđeva 21 A, 71 123 Istočno Sarajevo 


Prijedor (USKORO!)  

 

 

 

  Bookmark and Share