Lombardni krediti

 Lombardni krediti spadaju u vrlo stare kreditne poslove. Ime zahvaljuje italijanskoj pokrajini (Lombardiji) gdje je i nastao. Lombardne kredite odobravaju banke, ali i specijalizirane institucije (npr. zalagaonice).  

Temelj ovog kreditnog posla je zalog realnih pokretnih vrednosti i slicno pri cemu korisnik kredita zadrzava vlasnistvo nad dobrom koje se daje u zalog. Lombardni kredit je kredit koji se odobrava na osnovu zaloga neke vrednosti poput novcanog depozita, akcija, obveznica, investicionih jedinica u investicionim fondovima, polise zivotnog osiguranja, plemenitih metala , umetnickih dela  idr . Kredit se odobrava u odredjenom procentu procenjene vrednosti zaloga. Kod odobravanja kredita, ne utvrdjuje se kreditna sposobnost klijenta jer je opisani zalog jedini instrument osiguranja naplate potrazivanja.  

Ova vrsta kredita sluzi za finansiranje tekuce poslovne delatnosti, potrosnje, odnosno za premoscenje tekuce nelikvidnosti.

 

Osnovicu za ovaj kreditni posao cini prometna, trzisna vrednost zalozene stvari.  Zbog zastite interesa poverioca iznos kredita je uvek nizi od te, procenjene  vrednosti zaloga. Takodje postoji mogucnost, sto je  potrebno regulisati ugovorom, da se tokom koriscenja kredita, zbog promene trzisnih vrednosti nekretnina koje su date u zalogu, trazi dopuna zaloga nad zalozenom stvari. Prednost ovih kredita je i u činjenici da njegov trazitelj ostaje vlasnik dobara koje je dao u zalogu. Ukoliko nije u mogucnosti da po isteku roka vrati kredit,  poverilac zadrzava pravo da proda  zalozene stvari putem licitacije.  U slucaju ne vracanja kredita (s pripadajućom kamatom i troskovima) poverilac prodaje zalozene stvari na licitaciji i iz ostvarene prodajne cene  izmiruje svoja potrazivanja. Ukoliko se prodajom ostvari veca cena od odobrenog kredita taj iznos pripada duzniku, odnosno vlasniku zalozenih stvari.

 

Obicno se kredit odobrava u procentno manjoj vrednosti od stvarne vrednosti zaloga. Zalog ostaje, do roka vracanja kredita ili izvrsenja nekog posla, kod poverioca a ovaj moze, radi dobijanja efektivnog novca, da ga zalozi. Takav posao zove se relombard. 

 

Ovakav vid kreditiranja nije cest. Samo neke banke odobravaju i ovu vrstu kredita   

Lombardni krediti odobravaju se u dinarima (RSD) i u EUR (sa valutnom klauzulom) 

 

Rok otplate ovih kredita je od 12 do 24 meseca 

Korisnik ovih kredita mogu da budu drzavljani Republike Srbije sa prebivalistem na teritorije Republike Srbije. 

I u ovom slucaju , kod odobravanje ove vrste kredite klijent, treba da proveri koja banka nudi bolje uslove sto se tice troskova obrade zahteva , kao i visine EKS (efektivne kamatne stope) NKS(nominalne kamatne stope) 

Potrebna dokumentacija je pored zahteva za kredit, fotokopija licne karte trazioca kredita, fotokopija licne karte uplatioca depozita ako je to drugo lice. 

Zaloga nepokretnosti je sredstvo obezbedjenja kredita , neke banke traze i menicu. Banka je zalogom zasticena da ukoliko klijent ne vrati kredit da isti naplati putem prodaje zalozenih stvari na licitaciji. 

 

 

 

  Bookmark and Share