Spisak Banaka u Sloveniji  

Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Abanka Ljubljana 39 250 link
2 Banka Celje Celje 46 89 link
3 Banka Koper Koper 57 94 link
4 Banka Slovenije Ljubljana - - link
5 Banka Sparkasse Ljubljana 8 - link
6 Bawag Banka Ljubljana - - link
7 Dezelna Banka Sloveije Ljubljana 100 37 link
8 Factor Banka Ljubljana - - link
9 Gorenjska Banka D.D. Kranj Kranj 30 58 link
10 Hypo-Alpe-Adria Bank Ljubljana 19 33 link
11 KD Banka Ljubljana 9 3 link
12 Nova Kreditna Banka Maribor Maribor 89 165 link
13 Nova Ljubljanska Banka Lubljana 103 - link
14 Postna banka Slovenije Ljubljana 7 26 link
15 Probanka Maribor 27 21 link
16 Raiffeisen Banka Maribor 13 22 link
17 SKB Banka Ljubljana 43 59 link
18 Slovenska Izvozna i Razvojna Banka Ljubljana - - link
19 Unicredit Banka Ljubljana 28 40 link
20 Volksbank Ljubljana 14 - link

Ukoliko smatrate da lista banaka u Sloveniji nije potpuna, molim da nam javite ovde da bi smo dopunili spisak.

  Bookmark and Share