Lista Banaka u Republici Srpskoj 

Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Balkan Investment Bank Banja Luka 22 21 link
2 Bobar Banka Bijeljina 9 5 link
3 Hypo-Alpe-Adria Banja Luka Banja Luka 42 42 link
4 Komercijalna Banka Banja Luka 11 20 link
5 MF Banka Banja Luka 10 - link
6 NLB Razvojna Banka Banja Luka 40 58 link
7 Nova Banka Banja Luka 50 420 link
8 Pavlovic International Bank Bijeljina 43 3 link
9 Unicredit Bank Banja Luka Banja Luka 45 49 link
10 Volksbank Banja Luka Banja Luka 21 21 link

Ukoliko smatrate da lista banaka u Republici Srpskoj nije potpuna, molimo da nam javite ovde da bi smo dopunili spisak.

  Bookmark and Share