Lista Banaka u Crnoj Gori 

Banka Sedište banke Broj ekspozitura Broj bankomata Web
1 Atlas Banka Podgorica Podgorica 22 25 link
2 Centralna Banka Crne Gore       link
3 Crnogorska Komercijalna Banka   32   3 link
4 Erste Banka Podgorica   15  18
5 First Financial Bank Podgorica Podgorica  - link
6 Hipotekarna Banka Podgorica Podgorica  15 15  link
7 Hypo Alpe Adria Bank Podgorica  10 16 link
8 Invest Banka Podgorica Podgorica  - - link
9 Komercijalna Banka Budva Budva  17 14  link
10 Montenegrobanka  Podgorica  20 57 link
11 Podgorčka banka Societe Gnerale Podgorica   19   link
12 Prva Banka Crna Gora    36 50 link 
Ukoliko smatrate da lista banaka u Republici Srpskoj nije potpuna, molim da nam javite ovde
da bi smo dopunili spisak.


  Bookmark and Share