Vrste kredita za privredu i stanovništvo

Poslednjih godina pored pojave mnogih banaka u zemljama bivše Jugoslavije: Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hecegovine, Crne Gore i Slovenije, pojavili su se i raznorazni krediti. U toj šumi teško je izabrati onaj pravi kredit koji vam je potreban i prepoznati najbolje uslve za vašu konketnu situaciju. Iz tog razloga, rešili smo da napravimo ovu veb stranicu i pomognemo vam da donesete pravu odluku.

Ovde su neki od najpopularnjih kredita koji se odobravaju u bankama regiona:

 Krediti za stanovništvo

Auto krediti

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Gotovinski krediti

Hipotekarni kredit

Krediti na bazi zaloga obveznica stare devizne štednje

Krediti za adaptaciju

Krediti za školovanje

Krediti za gasifikaciju

Krediti za kupovinu poslovnog prostora

Krediti za legalizaciju

Krediti za osnivački ulog

Krediti za refinansiranje

Krediti za venčanja

Lombardni krediti

Poljoprivredni krediti

Potrošački krediti

Stambeni krediti

Stambeni krediti za refinansiranje

Subvencionisani krediti za građane

Subvencionisani stambeni krediti

Turistički krediti

Web krediti

 

 Krediti za privredu

 

Devizni krediti za privredu

Dinarski krediti za privredu

Dugoročni krediti za privredu

Kratkoročni krediti za privredu

Krediti za mala i srednja preduzeća

Krediti za mikro preduzeća

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za preduzetnike

Krediti za velika preduzeća

Subvencionisani krediti za privredu

 

 

  Bookmark and Share