Krediti za venčanja  

Buducim bracnim parovima u Srbiji banke nude mogucnost da se vencaju na kredit. Krediti za vencanje namenjeni su za placanje svih troskova svadbene ceremonije od kupovine vencanice, odela i burmi, preko zakupa restorana i placanja hrane, pica i muzike, do svadbenog putovanja.

Ovaj namenski kredit su do nedavno imale vise banaka, koje su ih sada zamenile kes kreditima. Misljenje u tim bankama je da zainteresovani klijenti za tu namenu uvek mogu da uzmu potrosacki ili kes kredit. 

Kredit za vencanje u iznosu od 500 do 10.000 evra odobrava samo jedna banka, a mladi bracni par svadbeno veselje  moze da otplacuje narednih osam godina!

U ovoj banci smatraju da je to prava mogucnost da mladi parovi dobiju svoje vencanje iz snova. Zato su odredili visok raspon sume koju verenici mogu da podignu i ona se kreće od 500 do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kredit može da bude 100 odsto gotovinski, pri čemu se efektivna kamatna stopa (EKS)kreće od 18,09 do 20,18%. Takodje, postoji mogucnost da se verenicima u kesu isplati samo 50 % sume, dok banka placa racune, odnosno fakture do iznosa koji je preostao. U tom slucaju, efektivna kamata je nesto niza i krece se od 16,65 do 18,91%i uopste mogli da konkurisu za ovaj kredit, potencijalni mladi bracni parovi moraju da ispune nekoliko uslova: Klijenti koji konkurisu za kredit moraju da budu drzavljani Srbije, da su zaposleni kod istog poslodavca najmanje tri meseca ili da kao preduzetnici posluju najmanje tri godine. Neophodno je
da osoba koja konkurise za kredit ima minimum 18, a maksimum 65 godina u momentu otplate poslednje rate.

Klijenti banke koji podizu kredit za vencanje do sume od 5.000 evra nemaju obavezu da imaju jemca, dok ostali parovi moraju da pronadju garante ukoliko zele vencanje iz snova.

 Parovi koji su veci klijenti banke za  kredit za vencanje do sume od 5.000 evra mogu da podignu bez jemca, dok im je za vecu sumu potreban jedan žirant. Banka je omogucila  da i parovima koji nisu  klijenti banke da dobiju ovaj kredit, ali za sumu do 5.000 evra moraju da obezbede jednog garanta, dok su im za vecu sumu potrebna dva jemca .

Anuitet ne sme prelaziti 30% neto mesecne zarade korisnika kredita i/ili solidarnog jemca, i to nakon odbitka svih obustava (alimentacije, drugi krediti i ostale zabrane)
Naknada za obradu kredita : 2 % 

Potrebna dokumentacija za odobrenje ovog kredita je:  

Popunjen obrazac Zahteva za kredit, popunjen obrazac Osnovni podaci od strane solidarnog jemca, administrativna zabrana overena od strane poslodavca za sve ucesnike u kreditu,  predracun/racun za robu ili uslugu cija se kupovina odnosno placanje kreditira, overene isplatne liste zarada za poslednja 3 meseca za sve ucesnike u kreditu, fotokopije licnih karata   za sve ucesnike u kreditu, fotokopija izvoda iz knjige vencanih. Pozeljno je doneti na uvid placeni telefonski racun iz prethodnog meseca za korisnika kredita. Ukoliko je neko od ucesnika kredita preduzetnik ili je zaposlen kod preduzetnika potrebno je da dostavi izvod iz Agencije za privredne registre, ne stariji od tri mesec. 

 

  Bookmark and Share