Kredit za refinansiranje  

 Ukoliko se gradjani odluce za kredit i nakon nekog vremena prestanu da budu u mogucnosti da isplacuju kredit, jedno od mogucih resenja je i refinansiranje tih obaveza. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja obaveza kod jedne ili vise banaka. Uzimanjem kredita za refinansiranje gradjani dobijaju mogucnost da jednim novim kreditom izmire obaveze ka drugim zaduzenjima, po svim  vrstama odobrenih kredita, duga po kreditnim karticama i dozvoljenim prekoracenjima, bez obzira da li su ona dospela za placanje ili ne. Najcesce klijent trazi zamenu starog duga novim uz bolje uslove (nizu kamatnu stopu). U ovom slucaju  gradjani treba da dobro provere isplativost samog refinansiranja, jer bez obzira sto se novim kreditom moze umanjiti visina mesecne rate, produzenjem roka otplate ukupni troskovi mogu da se uvecaju.Ova vrsta kredita sluzi za refinansiranje obaveza kod drugih banaka ili drugih obaveza u istoj banci.

 

Refinansiranje se odnosi na zamenu postojeceg duga drugom duznickom obavezom pod razlicitim uslovima. Obicno je banka ta koja propisuje uslove zamene duga, tako da se korisnicima preporucuje da pri uzimanju ovakve vrste kredita budu veoma pazljivi da ne bi posle refinansiranja upali u još dublji finansijski problem, sto se neretko desava.

Kredit (dug) se moze refinansirati iz razlicitih razloga:

 

(1) da bi se iskoristile bolje kamatne stope (sto ce rezultirati ili smanjenjem mesecne rate ili smanjenjem roka otplate kredita); (2)  da bi se konsolidovale druge duznicke obaveze u jedan kredit; (3) da bi se smanjio iznos mesecne otplate;(4) da bi se smanjio ili izmenio rizik (npr.prebacivanje kredita sa varijabilnom stopom na fiksne stope);(5) da bi se oslobodio novac u stanju finansijske nestabilnosti. 

Poseban polet ovim kreditima dala je odluka Narodne banke Srbije da ukine vremensko ogranicenje za otplatu gotovinskih kredita gradjana. Produzenje vremena otplate kredita po pravilu smanjuje visinu mesecne rate kredita, ali i povecava ukupno placen iznos kamate na kredit. Tako, ukoliko bi se zadrzali svi isti ostali uslovi kredita, kredit uzet na dve godine mogao bi se da refinansira na period otplate od pet godina i da gradjani placaju dva puta nizu mesecnu ratu. Ovakav nacin refinansiranja bi, ipak, povecao ukupno placenu kamatu na kredit za oko 2,5 puta zbog duzeg roka otplate. Iako se krediti za refinansiranje javno definise kao pomoc gradjanima koji nisu u mogucnosti da plate mesecnu otplatu kredita, cesto se iza tako „dobrih namera“ kriju vlastiti ciljevi banke za povecanje profitabilnosti. 


Jak uticaj na smanjenje visine mesecne rate ima produzetak otplate kredita. Ovu cinjenicu poslovne banke cesto koriste kako bi povecale kamatnu stopu na pozajmljena sredstva i kroz refinansiranje postojecih kredita na taj nacin sto ce produziti rok otplate kredita, a time i povecati  profitabilnost. Cesta je ponuda banaka da kredite u otplati do 24 meseca refinansiraju kreditom sa rokom otplate 60 meseci. Klijenti ne dobiju potpune informacije o promenama kredita pri refinansiraju i poneseni smanjenjem mesecne rate, pristaju na nov kredit. Uz to cesto dobiju i dodatni gotov novac (dodatno se zaduze) kako bi maksimalno iskoristili mogucnost kreditnog zaduzivanja, te na taj nacin budu potpuno zadovoljni.

 

Racunica poslovnih bankaka u ovom slucaju je sledeca: s obzirom na to da postoji mogucnost smanjenja rate kroz produzenje roka otplate, umesto da se zadrzi ista kamatna stopa i na taj nacin klijentu olaksa otplata smanjenjem mesecne rate, najcesce se povecava kamatna stopa, smanjuje mesecna otplata i produzava rok otplate. Posmatrajuci celokupni period otplate poslovna banka refinansiranjem kredita zaradi  vise nego na kreditu koji nije predmet refinansiranja.

Marketinski nastup poslovnih banaka za usluge refinansiranja kredita uglavnom stavlja akcenat na nizu mesecnu ratu i duzi period otplate (sto je, nesumnjivo, velikom broju korisnika kredita najbitnije), kao i na mogucnost dobijanja dodatnih sredstava i maksimalno dozvoljenog zaduzivanja korisnika kredita. Tu su i dodatni podsticaji poput odricanja od naknade za refinansiranje ili mogucnost objedinjavanja dugova kreditnih kartica i tekuceg racuna. Medjutim, ovde se zapostavlja za najveci deo gradjana najvazniji aspekt, a to je  veca kamatna stopa i ukupna kamata tokom perioda otplate.

 

Zanimljivo je da neke banke zahtevaju da im se u roku od mesec dana od dana odobravanja kredita dostavi dokaz da su pokrivena sva dugovanja za koja su odobrena sredstva, dok neke banke kao uslov za odobravanje kredita ove vrste zahtevaju dodatno uzimanje njihove kreditne kartice, dozvoljenog minusa ili gotovinskog kredita.

 

Po uslovima za ovaj bankarski proizvod ali i po interesovanju gradjana, ova vrsta kredita predstavlja jedno od omiljenijih i jednostavnijih resenja. Niti je procedura komplikovana, niti se dugo ceka, niti su zahtevi banaka preveliki.

 

Interes koji bi zaduzeni gradjani mogli imati jeste da se vise kreditnih zaduzenja i brige oko proraracuna i rokova, svedu na jedno objedinjeno zaduzenje. Gradjani koji refinansiraju kredite moraju obratiti paznju na  negativne strane produzenja roka otplate kredita. Sigurno je da  mnogima primarna visina rate i mogucnost redovnog placanja,  ogranicava izbor. Medjutim, produzenje roka otplate znaci i vecu ukupnu kamatu, a refinansiranje kredita znaci i vecu kamatnu stopu na novi kredit, pa je ovo neophodno imati u vidu pri donosenju konacne odluke o refinansiranju. Osim navedenog, vrlo je vazno da gradjani dobro procitaju sve klauzule ugovora. Svaku promenu klauzula u odnosu na prethodni ugovor o kreditu treba dobro da prouce kako bi se izbegli problemi. Vrlo je bitno da za ono sto ne razumeju mogu da dobiju objasnjenje od banke kod koje podnose zahtev za kredit.  

 

 

  Bookmark and Share