Krediti za preduzetnike

Mala preduzeca se obicno povezuju sa pojmom preduzetnistva jer se preduzetnicke ideje obicno realizuju osnivanjem novih preduzeca. Preduzetnistvo predstavlja sposobnost da se uoce odredjene mogucnosti za obavljanje odredjene delatnosti primenom novih ideja, postupaka i procesa kao i sposobnost da se okupe ljudi oko neke ideje, prikupi kapital i preuzme rizik. Preduzetnistvo je uvek vezano za promene ali ga ne treba vezivati samo za novonastala preduzeca. Preduzetnik je fizicko lice registrovano za neku delatnost, koji radi sticanja profita neku delatnost obavlja u vidu zanimanja.  

Krediti za pocetnike bez hipoteke i start up krediti su jedna od mera  koje Vlada Srbije preduzima za pokretanje biznisa cime bi se doprinelo da se zaposljava veci broj radnika. Pravo da konkurisu za kredite imaju preduzetnici i pravna lica mladji od 25 godina koji su prosli obuke samozaposljavanja, kao i preduzeca ciji su osnivaci mladji od 40 godina. 

Najnizi iznos kredita bez hipoteke je 500.000, a najvisi 1,3 miliona dinara, godisnja kamatna stopa je 1 % , rok otplate kredita  od 3 do 5 godina, sa pocetkom otplate od godinu dana. Za ovaj kredit se  trazi rucna zaloga na opremu, vraca se u dinarima na svaka tri meseca, a rata je vezana za evro.  Krediti sa ili bez hipoteke ne mogu se koristiti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, izgradnju infrastrukture, trgovinu, kupovinu putničkih vozila i organizovanje igara na sreću i lutrija.

Start up krediti za pocetnike u biznisu -
preduzetnikeu iznosu od 500hiljada  do 1,5 miliona dinara.Da bi se klijent pocetnik u biznisu obratio banci neophodno je da dostavi uz odgovarajuci zahtev, biznis plan i finansijsku projekciju  poslovanja. Uz odgovarajuce argumente moze da ubedi banku da je poslovanje odrzivo i da ce iako je  pocetnik u biznisu biti u stanju da donose profit i obezbedi dovoljno sredstava za vracanje uzetog zajma. 

Za koriscenje kredita  za preduzetnike po programu Fonda za razvoj pravo na koriscenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Maksimalni iznos kredita iznosi 5.miliona dinara, a minimalni 500 hiljada dinara. Uslovi za odobravanje su: kamatna stopae 3% na godisnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbedjenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slucajevima 4,5% na godisnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, rok otplate je do 4 godine i odlozenim rokom otplate do jedne godine;  tromesecna otplata kredita. U predracunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrse najkasnije sest meseci pre datuma podnosenja zahteva za kredit,  uz dostavljanje adekvatnih dokaza o prethodno izvrsenim ulaganjima. Obaveza korisnika kredita je da u periodu koriscenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika. 

Poslovne banke preduzetnicima odobravaju sledece vrste kredita: (1) dozvoljeno prekoracenje po racunu ako je godisnji promet preko 2 miliona dinara; (2) investicioni krediti za poslovne prostorije; (3) investicioni krediti za masine i opremu; (4) subvencionisani krediti za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava ;(5) hipotekarni krediti za unapredjenje poslovanja. 

Ovi krediti u zavisnosti od vrste mogu da se odobre u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom sa rokom vracanja kod kratkorocnih kredita do 6 meseci i 10 godina kod dugorocnih kredita. Potrebna sredstva za obezbedjenje, visina kamatne stope regulisani su poslovnom politikom banke.  

 

  Bookmark and Share