Krediti za osnivački ulog  

Ovaj model kreditiranja nije cest, pa ga banke i nemaju u svojoj ponudi.

Ova vrsta kredita nastala je kao pomoc gradjanima koji zele da formiraju svoju firmu a nemaju dovoljno sredstava da uplate osnivacki kapital. 

Vrednost osnovnog uloga uvek se iskazuje u novcu, a on se moze uneti u novcu, stvarima ili pravima. Ako drustvenim ugovorom, odnosno izjavom o osnivanju, ili odlukom o povecanju osnovnog kapitala ulozima nije drugacije naznaceno, onda ce osoba koja je preuzela osnovni ulog (tj. preuzela obavezu unosa osnovnog uloga) biti duzna uneti ulog u obliku novcane uplate na racun (buduceg) drustva.  


Pre upisa osnivanja drustva u sudski registar svaki osnivac koji ga unosi novcanom uplatom duzan je uplatiti visinu preuzetog osnovnog uloga. Ukoliko za to nema dovoljno sredstava, obraca se banci sa zahtevom za kredit za osnivacki ulog. 

 Miinimalni novcani deo osnovog kapitala iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od cega se najmanje polovina uplacuje na privremeni racun do registracije drustva.

Strano fizicko lice uplacuje osnovni kapital u evrima. Ukoliko uplacuje gotovinom, mora postojati dokaz o unosu te gotovine na teritoriju Republike Srbije. 

 

 Trenutno ovakvu vrstu kredita odobrava samo jedna banka. Rok za otplatu kredita je do 6 meseci, sa nominalnom kamatnom stopom (NKS)  22.42% i efektivnom kamatnom stopom (EKS) 33.17%
Ova vrsta kredita se odobrava samo klijentima banke, uz depozit od 30% u valutnoj klauzuli (EUR) 

Kao sredstvo obezbedjenja potrebno je obezbediti solo menicu firme osnivaca ; osiguranje kredita i garanciju pravnog lica komitenta Banke. 

 

  

 

  Bookmark and Share