Krediti za legalizaciju  

Srbiji je proteklih decenija mnogo objekata izgradjeno bez potrebnih gradjevinskih dozvola. To je i bio razlog sto je pokrenuta akcija drzave da svi gradjani koji imaju „divlji objekat“ ( objekat koji je izgradjen bez potrebnih gradjevinskih dozvola ), moraju da plate legalizaciju. Samo je trebalo razraditi model kako to i uciniti ? Za legalizaciju kuca, vikendica, stanova i dr. potrebna su bila sredstva koja gradjani nisu mogli da obezbede. Posto je ovakvih objekata u Srbiji bilo jako puno (procenjuje se oko milion) drzava je pokrenula akciju legalizacije od koje bi svi imali koristi, tako sto je ukljucila poslovne banke koje su izasle sa kreditnom ponudom, kroz odobrenje kredita za posebne namene / kredite za legalizaciju. Ovaj potez je dobar za sve, kako za banku, tako za drzavu  a i za vlasnika objekta cije se objekat legalizuje. 

Celu akciju u velikoj meri je olaksalo i to sto nije bilo neophodno da se izvrsi prenamena poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste, tako da nije bilo troskova po tom osnovu.
Ceo postupak legalizacije je ustvari jedna amnestija za gradjane koji nisu gradili svoje objekte u skladu sa zakonom.
Banke su izasle sa ponudom koje su  uslove kreditiranja prilagodjavale tako da ne opterete kucni budjet gradjana, sa kamatom od cca  1.5 do 2%. Vlasnicima vecih objekata omoguceno je pravo na duzu otplatu. Za neke vece objekte, troskovi legalizacije kretali su se do 10 000 evra i u tom slucaju nadjeni su modeli kreditiranja sa rokom otplate do 10 godina.
Kredite sa rokovima otplate do pet godina, neke banke odobravaju  bez ziranata, bez depozita i bez ucesca, a gradjani  od dokumenata moraju da donesu potvrdu da je zahtev za legalizaciju podnet i licnu kartu.

Vlasnici stanova i zgrada vecih od 100 kvadrata mogu da legalizuju svoje vlasnistvo, a  u tim slucajevima je omogucen  popust od 60% u odnosu na postojecu cenu za legalizaciju.

Da bi banka odobrila kredit, potrebno je obezbediti sledecu dokumentaciju: Zahtev za kredit; dokaz o vlasnistvu nad nepokretnosti (vlasnicki list, kupoprodajni ugovor..); odobrenje za legalizaciju, dokument sa potrebnim iznosom za uplatu i brojem racuna na koji ce sredstva biti uplacena;overeni podaci za trazioca kredita (obrazac Banke);overene isplatne liste zarade za prethodna 3 meseca za trazioca kredita i izvod iz banke u kojoj se prima zarada, overa podataka za ziranta (obrazac Banke); resenje o administrativnoj zabrani trazioca kreditai dr, sve zavisi koja su dokumenta regulisana poslovnom politikom banke.

Za ovaj cisto namenski kredit za legalizaciju, banke su dale vise modela kredita, model  kredita sa deviznom klauzulom i u dinarima ( RSD) ;  sa razlicitim rokom otplate i makimalnim rokom  do 10 godina , koji u sustini zavisi od iznosa kredita.

 

I kamatne stope NKS i EKS se razlikuju od banke do banke ali i na njihovu visinu utice  iznos odobrenih sredstava, rok na koji se sredstva odobravaju,  u kojoj valuti se kredit odobrava i da li je klijent banke ili ne.

Visina kredita i rok otplate odredjuju i sredstva za obezbedjenje kredita. Za kredite sa rokom otplate od 10 godina sredstvo obezbedjenja je hipoteka a za nize iznose, menica, administrativna zabrana, jemac i drugo. Naravno da je sve ovo regulisano poslovnom politikom bankaka i da se razlikuje od banke do banke.

 

  Bookmark and Share