Krediti za gasifikaciju  

Kredit za gasifikaciju je namenski model kredita  koji se odobravaju gradjanima  za prikljucivanje stambenog prostora na gasnu mrezu; za prelazak na dvocevni sistem grejanja, ili na sistem koji doprinosi ocuvanju zivotne sredine (npr. prirodni gas) ; za uvodjenje energetski stedljivih tehnologija i sistema ,postavljanje savremenih uredjaja za grejanje, toplu vodu, klimatizaciju, ventilaciju, kao i opreme za obnovljive energije (npr. solarne ploce) ;za rekonstrukciju grejanja, krovne konstrukcije i obloge; postavljanje unutrasnje i spoljne izolacije zidova, krovova, potkrovlja, podruma, terasa, itd.  

Ukoliko gradjani imaju potrebu da pojednostave grejenje  a pouceni da su gotovinski krediti, kao i dozvoljeni minus po pravilu najjednostavniji, ali najskuplji nacini zaduzivanja, banke su ponudile  namenske kredite za gasifikaciju i toplifikaciju. 

Ovi krediti spadaju u grupu dugorocnih kredita , sa rokom otplate najcesce do 60 meseci (5 godina) mada neke banke nude  model kreditiranja koji podrazumeva veci iznos kredita npr. 50.000 eura pa  i rok otplate do  20 godina. 

Korisnici kredita su fizicka lica koja primaju zaradu ili penziju preko tekuceg racuna otvorenih u banci koja ih  prati , poljoprivrednici - registrovani nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa prometom preko banke  ili pak fizicka lica koji nisu klijenti banke sa tom razlikom sto su tada uslovi kreditiranja nepovoljniji. 

Nemaju sve banke u ponudi ovu vrstu namenskog kredita. One banke koje su se odlucile za ovaj vid kreditiranja gradjana razvile su  vise modela kreditiranja  : (1) kredite za toplifikaciju i gasifikaciju sa ucescem ili bez ucesca; (2) sa depozitom ili bez depozita; (3) kredite za uvodjenje daljinskog grejanja , za klijente i neklijente banke i dr. 

Kao i za druge vrste kredita i u ovom slucaju klijenti treba da imaju oprez pre nego se odluce za banku koja ce ih pratiti.Posto ovi razliciti modeli podrazumevaju i razlicitu visinu kredita ; do toga da li se odobravaju sa valutnom klauzulom , to su i troskovi banke razlicitii. I u ovom slucaju vazi da klijenti treba dobro da razmotre koji im je model kreditiranja najisplativiji i kod koje banke treba aplicirati za ovu vrstu kredita. Visina kamatne stope  NKS i EKS se razlikuju od banke do banke i  kod iste banke ako je rec o drugacijem modelu kredita. Tek kada klijent bude potpuno siguran da je izabrao najprihvativiji model kreditiranja za njega treba da se obrati banci sa zahtevom i potrebnom dokumentacijom. 

Banka takodje treba da pre odobravanje kredita uvazi sve elemente koje su predvidjene poslovnom politikom za odobravanje ove vrste kredita  kao i kreditnu sposobnost klijenta-trazioca kredita. 

Kao veoma bitna pretpostavka da kredit bude odobren je i obezbedjenje banke. Sredstva obezbedjenja se razlikuju od banke do banke ali i u okviru iste banke za razlicite nazive kredita. Tako da je negde potrebno kao sredstvo obezbedjenja da klijent obezbedi   (1) jemca, menicu, administrativna zabranu;ili (2) jemca i zalogu; ili (3) jemca i menicu i dr. 


Banka moze da trazi i dodatno obezbedjenje prema iznosu i kategoriji korisnika kredita neki od instrumenata obezbedjenja prihvatljiv za banku. 

  

 

  Bookmark and Share