Krediti za adaptaciju stambenog prostora  

Krediti za adaptaciju stambenog prostora namenjeni su gradjanima-klijentima banke, za adaptaciju nepokretnosti koju imaju u vlasnistvu a namenjeni su unapredjenju kvaliteta stanovanja, bilo da se radi o adaptaciji, renoviranju ili rekonstrukciji koja će  stan ili kucu uciniti boljim, sigurnijim i lepsim mestom za zivot. 

Ovaj model kreditiranja  je veoma atraktivan za banke tako da u okviru iste banke postoje vise modela kreditiranja. Modeli kreditiranja zavise od procentualne visine ucesca i da li uopste ima ucesca; da li u se odobravaju krediti sa ili bez depozita; sa ili bez osiguranja kod NKOSK. Nacionalna korporacija za osiguranje kredita je drzavna agencija formirana sa ciljem da se podstakne davanje stambenih kredita od strane banaka po povoljnijim kamatama. Ova agencija osigurava kredite i praktično je odgovorna pred bankom za dospele anuitete, odmah nakon prvog duznika. Zbog toga, vrlo cesto, banke kao instrument obezbedjenja kredita koriste osiguranje kod NKOSK. 

Neke banke sa ciljem zastite zivotne sredine i podizanja svesti o energestkoj efikasnosti su izasle sa modelom energetske efikasnosti gde se klijentima nudi kredite kojima bi se povecala energetska efikasnost uz minimum ustede energije od 20%  rekonstrukcijom stambenog prostora kroz zamenu dotrajalih prozora i vrata, termoizolacijom zidova,krovnih i podnih povrsina, modernizacijom sistema grejanja i dr. 

Preduslovi za dobijanje ovakve vrste kredita su da je korisnik kredita :drzavljanin Republike Srbije sa prebivalistem na teritoriji Republike Srbije, kao i strani drzavljanini koji su stekli status rezidenta Republike Srbije. Korisnik kredita moze biti i korisnik penzije drzavnih penzionih fondova Republike Srbije.
Za kredite osigurane kod NKOSK-a godine života:minimum 20, maksimum 70 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta.  

Koliko je učešće? Kolika je rata? A kamata? Zavisi od modela stambenih kredita u okviru iste banke kao i od banke do banke. 

Klijentu banke se savetuje da u zavisnosti od potrebe adaptacije, vrste radova i iznosu potrebnih sredstava razmotri sve mogucnosti kreditiranja kod razlicitih banaka i u okviru iste banke. 

Rok otplate se krece od 24-360 meseci; visina NKS i visina EKS razlikuje se od vrste kredita po bankama i u okviru iste banke kao i sredstva za obezbedjenja kredita. 

Pre nego sto se klijent odluci za banku koja bi ga pratila u postupku adaptacije pozeljno je da ima uslove kreditiranja kod svih banaka kao i da  zna kolika je operativnost banke , kojom brzinom moze da dobije kredit. 

Banka sa svoje strane, pre nego sto donese odluku o tome da li ce da prati klijenta a pre pustanja kredita u tecaj, treba da upozna klijenta sa uslovima kreditiranja i da u skladu sa svojom  poslovnom politikom,  prikupi sva sredstva obezbedjenja. Sredstva obezbedjenja su: (1)menica,administrativna zabrana ili (2) hipoteka, menica, polisa osiguranja i administrativna zabrana; ili (3) samo hipoteka ili (4) jemac i zaloga; sve u zavisnosti od poslovne politike banke za tu vrstu kredita. 

Kod nekih banaka moguce je gotovinska isplata do 30% odobrenih sredstava (mogucnost placanja gradjevinskih radova i drugih usluga koje  ne moze da se plati na profakturu ) 

Maximalno opterecenje  plate: 50% ukupnih primanja (duznika i jos jednog lica u svojstvu saduznika uzeg clana porodice). 

 

  Bookmark and Share