Kratkorocni krediti za privredu  

Kratkorocni krediti za privredu imaju rok dospeca do jedne godine.Odobravaju se sa mogucnoscu  jednokratne otplate, odnosno otplate u ratama . Mogu da budu dinarski krediti; dinarski krediti sa valutnom klauzulom i devizni krediti. Preduzeca mogu da ih koriste za sledece namene: za finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava, izvoza gotovih proizvoda i usluga, finansiranje zaliha sirovina, finansiranje proizvodnje, tekuce poslovne delatnosti, potrosnje, odnosno za premoscenje tekuce nelikvidnosti. 

Po proceni, skoro polovina svih kredita koje domaca privreda duguje bankama cine upravo ovi kratkorocni zajmovi koji sluze za premoscavanje nelikvidnosti. Prosecna kamata na ovu vrst kredita je cca 12 % godisne. Ako se uzme u obzir da se u obracun prosecnih kamata ukljucuju svi zajmovi za likvidnost dati uz subvenciju drzave, kao i cinjenica da je vise od 67% pozajmica preduzecima ugovoreno sa valutnom klauzulom, moze se zakljuciti da je cena kratkorocnih zajmova privredi veca nego u regionu.  

Banke privredi odobravaju sledece vrste kratkorocnih kredita: 

1. Kredit za likvidnost-pomaze u prevazilazenju svakodnevne ili povremene potrebe za novcanim sredstvima; 

2.Kredit za pripremu izvoza - Odobrava se na osnovu Ugovora o izvozu, uz prilozene izvozne carinske deklaracije ili otvorenog loro akreditiva. 

3.Prekoracenje po tekucem racunu – overdraft krediti
Jednostavno povlacenje potrebnih likvidnih sredstava, odlicno  je resenje ukoliko su potrebna sredstva za prevazilazenje trenutne neravnoteze u prilivu i odlivu iz tekuceg poslovanja.Overdraft krediti imaju niz prednosti : Koriscenje raspolozivih sredstava u svakom momentu, bez prethodne najave; Mogu se po potrebi vise puta koristiti i vracati do datuma dospeca; Kamata se placa samo za dane koriscenja dozvoljenog minusa na iznos prekoracenja. 

4. Kredit za obrtna sredstva
Ovim kreditom se finansira nabavka zaliha, placaju obaveze prema dobavljacima a, isto tako, finansiraju se i manji objekti (na primer gradjevinski) cija je izgradnja moguca u roku kraćem od godinu dana. 

5.Revolving kredit
Ovaj kredit omogucava koriscenje i vracanje sredstava prema potrebama klijenata i koristi se za povremeno odrzavanje likvidnosti, kao i za finansiranje dodatnih potreba za obrtnim sredstvima. Ovim kreditom se omogucava koriscenje i vraćanje kreditnih sredstava u skladu sa  potrebama, sukcesivno ili jednokratno. Klijent moze da povlaci  i da vraca kredit,  najavljujuci svoje zahteve putem faksa, e-maila ili u drugom pisanom obliku 

6.Kratkorocni okvirni visenamenski limit
Visenamenski limit zadovoljava potrebe klijenata za kreditima i hitnim pozajmicama kojima pokrivaju otvaranje akreditiva sa dospecima u razlcitim vremenskim periodima ili iz kojih izdaju razlicite vrste dinarskih i deviznih plativih i cinidbenih garancija. 

7.Start up kredit
preduzeca koja pocinju svoju delatnost i imaju potrebu kako za sredstvima za likvidnost, tako i za obrtnim sredstvima. 

 

Korisnici ove vrste kredita su pravna lica i preduzetnici registrovani na teritoriji Republike Srbije koji imaju otvoren dinarski ili devizni racun u Banci.  

Zahtevi klijenata razmatraju se efikasno, strucno i pazljivo, kako bi se doslo do optimalnog resenja, kako za klijenta, tako i za Banku. 

Kamatna stopa na kredite moze biti fiksna ili promenljiva, a visina kamatne stope zavisi od velicine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponudjenih sredstava obezbedjenja kao i od vrste kredita i poslovne politike banke.Iznos kredita zavisi od ocene boniteta i kreditne sposobnosti trazioca kredita, kao i od ponudjenog obezbedjenja. Rok otplate do godinu dana u  zavisnosti od vrste kredita, u ratama ili u celosti po isteku perioda koriscenja kredita  

Potrebna dokumentacija : Kreditni zahtev, uz obrazlozenje posla za koji je kredit potreban; statusnu i finansijsku dokumentaciju , sredstva obezbedjenja koje moze ponuditi banci kao i ostalu dokumentaciju koju banka uslovljava svojom poslovnom politikom.  

 

 

 

 

  Bookmark and Share