Komercijalno-investiciona banka Velika Kladusa

 

 

Sedište: Velika Kladuša  

Osnovana: 1998.godine 

Broj ekspozitura: 8 

Kontakt telefon: +387 37 771 253 

Email: kibbanka@bih.net.ba 

Website: www.kib-banka.com.ba 

 

 

Komercijalno-investiciona banka (KIB Banka) je počela sa radom 1989.godine i bila je prva domaća Banka čije je sedište bilo na Unsko-sanskom kantonu u Velikoj Kladuši. Od svog osnivanja banka se trudi da što više razvije svoju poslovnu mrežu na području kantona i da omogući svojim klijentima što kvalitetniju i raznovrsniju ponudu bankarskih proizvoda i usluga. KIB Banka teži da stvori imidž jedne od prepoznatljivih banaka po ponudi usluga i po uspešnosti na teritoriji BiH. U tom cilju stalno ulaže u obrazovanje i usavršavanje svojih zaposlenih, trudi se da ojača svoj položaj na bankarskom tržištu BiH proširivanjem palete proizvoda i usluga, povećavanjem prihoda i zadovoljavanjem potreba svojih klijenata. Tako je KIB Banka 2003.godine postala članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.  

Danas je KIB Banka po prinosu na aktivu vodeća banka u BiH, a za uspešne rezultate dobila je 2001. i 2002.godine više priznanja i plaketa između kojih je Priznanje za najbolju banku u BiH u 2001. i 2002.godini od Finance Central Europa, zatim od Privredne komore USK-a plaketu za najbolje rezultate u grupaciji 2002.godine, a časopis Banke joj je dodelio Zlatni BAM za najbolju banku u BiH u 2002. i 2003.godini po prinosu na aktivu. Banka takođe ima i licencu za obavljanje poslova domaćeg i deviznog platnog prometa zahvaljujući članstvu u S.W.I.F.T.-u a isto tako KIB Banka je sklopila saradnju sa kompanijom Western Union te tako obavlja poslove transfera novca. 

 

Poslovnice: 

 

 Centrala 

Komercijalno-investiciona banka dd
Ibrahima Mržljaka 3
Velika Kladuša
Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 37 771 253
Tel: +387 37 771 654
Fax: +387 37 772 416 

RB: 1-3823-00
ID: 4263172580004
PB: 11350515
TR: 1980000000000038 

S.W.I.F.T. KINBBA22
www.kib-banka.com.ba
e-mail: 
kibbanka@bih.net.ba 

Mjenjačnica Velika Kladusa
Trg Ahmeta Mrzljaka Brene
Tel./fax: +387 (0) 37 / 773-170 


Filijala Cazin 

Komercijalno-investiciona banka dd
Irfana Ljubijankića 1
Cazin
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 515 051 , 515 052 

  

kibcazin@bih.net.ba 

Mjenjacnica Cazin
Trg Zlatnih LJiljana
Tel./fax: +387 (0) 37 / 514-908 

Mjenjacnica Cazin II 
Cuprija bb
Tel./fax: +387 (0) 37 / 514-848 

  


Filijala Bužim 

Komercijalno-investiciona banka dd
Generala Izeta Nanića 11
Bužim
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 410 632 

kib.buzim@bih.net.ba 


Filijala Bosanska Krupa 

Komercijalno-investiciona banka dd
511 Slavne brigade bb
Bosanska Krupa
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 474 170 , 474 171 

  

kibkrupa@bih.net.ba 


Filijala Bihać 

Komercijalno-investiciona banka dd
Gazihusrefbegova 18
Bihać
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 223 180 , 228 322 

kibbihac@bih.net.ba 


Mjenjacnica Sanski Most 

Prijedorska 2 
Sanski Most
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 683-756 

  

 

  Bookmark and Share