Komercijalna Banka Budva

 

 

 

 

Sedište: Budva  

Osnovana: 1992.kao ekspozitura Komercijalne banke ad Beograd, od 1996. kao filijala, a od 2003.godine posluje kao Komercijalna banka ad Budva. 

Vlasnička struktura: 100% vlasništvo Komercijalne banke ad Beograd 

Broj ekspoziture: 17 

Broj bankomata: 16 

Email: office@kombank.co.me 

Website: www.kombank-bd.me 

 

Ekspoziture: 

BAR030
Obala Kralja Nikole bb
 

311 827; 312 020 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BERANE 051
Igumana Mojsije Zečevića 9
 

230 195; 230 144 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BIJELO POLJE 050
Hotel Bijela rada
 

431 435; 432 045 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BUDVA 033
Mediteranska 19
 

451 966; 451 218 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BUDVA 033
PC Podkošljun bb
 

426 300; 426 302 fax   

8-16h 

8-12h  

  

BUDVA 033
Trg Sunca 2
 

451 185; 451 185 fax   

8-16h 

  

  

CETINJE 041
Balšića Trg 2
 

231 024; 231 087 fax.  

8-16h 

8-13h  

  

HERCEG NOVI 031
Njegoševa 40
 

321 860; 321 481 fax   

8-16h 

8-13h  

  

KOTOR 032
Trg od oružja bb
 

322 200; 322 187 fax   

8-16h 

8-13h  

  

NIKŠIĆ 040
Karađorđeva 2/3
 

220 176; 220 176 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PETROVAC 033
Hotel Palas bb
 

401 636; 401 636 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
PC Kruševac
 

205 882; 205 880 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
PC Kruševac – Rimski trg 70
 

205 452; 205 453 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
Stari Aerodrom
 

608 170; 608 171 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
Ulica Slobode 74
 

231 974; 231 974 fax   

8-16h 

8-13h  

  

TIVAT 032
Dalmatinskih brigada bb
 

660 440; 660 441 fax   

8-16h 

8-13h  

  

ULCINJ 030
29 Novembra bb
 

421 996; 421 995 fax   

8-16h 

8-13h 

 

 

 

 

  

 Bankomati: 

BAR 030
Obala Kralja Nikole bb
 

311 827; 312 020 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BERANE 051
Igumana Mojsije Zečevića 9
 

230 195; 230 144 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BIJELO POLJE 050
Hotel Bijela rada
 

431 435; 432 045 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BUDVA 033
Mediteranska 19
 

451 966; 451 218 fax   

8-16h 

8-13h  

  

BUDVA 033
PC Podkošljun bb
 

426 300; 426 302 fax   

8-16h 

8-12h  

  

BUDVA 033
Trg Sunca 2
 

451 185; 451 185 fax   

8-16h 

  

  

CETINJE 041
Balšića Trg 2
 

231 024; 231 087 fax.  

8-16h 

8-13h  

  

HERCEG NOVI 031
Njegoševa 40
 

321 860; 321 481 fax   

8-16h 

8-13h  

  

KOTOR 032
Trg od oružja bb
 

322 200; 322 187 fax   

8-16h 

8-13h  

  

NIKŠIĆ 040
Karađorđeva 2/3
 

220 176; 220 176 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PETROVAC 033
Hotel Palas bb
 

401 636; 401 636 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
PC Kruševac – Rimski trg 70
 

205 452; 205 453 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
Stari Aerodrom
 

608 170; 608 171 fax   

8-16h 

8-13h  

  

PODGORICA 020
Ulica Slobode 74
 

231 974; 231 974 fax   

8-16h 

8-13h  

  

TIVAT 032
Dalmatinskih brigada bb
 

660 440; 660 441 fax   

8-16h 

8-13h  

  

ULCINJ 030
29 Novembra bb
 

421 996; 421 995 fax   

8-16h 

8-13h  

 

  Bookmark and Share