Karlovačka banka Karlovac
 

 

 

Sedište: Karlovac  

Osnovana: 1954.godine 

Broj ekspozitura: 21 

Broj bankomata: 32 

Broj zaposlenih: 242 

Kontakt telefon: +385(0)47 417 500, +385(0)47 417 300 

Email: info@kaba.hr 

Website: www.kaba.hr 

 

 

Karlovačka banka datira još iz 1872.godine kada je osnovana Karlovačka štedionica, a 1954.godine nastala je Karlovačka banka i štedionica. Današnje sedište banke izgrađeno je 1940.godine.  

Karlovačka banka a.d. Hrvatska je komercijalna banka koja pruža čitav niz bankarskih i finansijskih usluga i proizvoda za stanovništvo i pravna lica kao što su štednja, krediti, Western Union transfer novca, brokerske usluge, Maestro debitne kartice, internet bankarstvo, domaće i međunarodne transakcije, investiciono bankarstvo, sefovi i mnoge druge usluge.  

Karlovačka banka stalno unapređuje svoju paletu proizvoda i usluga prilagođavajući ih potrebama stanovništva. Ona takođe pruža finansijsku i savetodavnu podršku za razvoj poslovne aktivnosti klijenata. Banka je članica Zagrebačke berze u Republici Hrvatskoj i Središnje depozitarne agencije. Dalje Banka svojim klijentima nudi širok izbor kartica, savremene izrade tako da klijenti Karlovačke banke mogu da veoma brzo i jednostavno pristupe svojim sredstvima.  

 

Poslovnice: 

1. Poslovnica Centrala, I. G. Kovačića 1, Karlovac 

2. Poslovnica Vladka Mačeka, V. Mačeka 8, Karlovac 

3. Poslovnica Tržnica, Trg J. Broza 2, Karlovac 

4. Poslovnica Banija, Mihanovićeva 9, Karlovac 

5. Poslovnica Grabrik, M Vrhovca 3, Karlovac 

6. Poslovnica, Trg braće Radić 2, Ozalj 

7. Poslovnica Žakanje, Žakanje 59d, Žakanje 

8. Izdvojeni šalter Jurovski Brod, Granični prijelaz Jurovski Brod 

9. Poslovnica Duga Resa, Jozefinska cesta 15, Diga Resa 

10. Poslovnica Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 26, Jastrebarsko 

11. Poslovnica Draganić, Draganići 10, Draganić 

12. Poslovnica Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 15, Slunj 

13. Poslovnica Topusko, Trg bana Jelačića 4, Topusko 

14. Poslovnica Netretić, Netretić 2, Netretić 

15. Poslovnica Korenica, A. Stepinca 2, Korenica 

16. Poslovnica Ogulin, I. G. Kovačića 8, Ogulin 

17. Podružnica Zagreb, Preradovićeva 15, Zagreb 

18. Poslovnica Sesvete, Zagrebačka 36, Sesvete 

19. Podružnica Split, Poljana kneza Trpimira 4 i 5, Split 

20. Podružnica Kutina, A. G. Matoša 3, Kutina 

21. Podružnica Rijeka, Marije Krucifikse Kozulić 4, Rijeka 

 

Bankomati: 

 

 

KARLOVAC  

1. MIHANOVIĆEVA 9  

2. VLADKA MAČEKA 8  

3. I. G. KOVAČIĆA 1  

4. I. G. KOVAČIĆA 1 - ZONA 24  

5. TRG J. B. TITA 2  

6. M. VRHOVCA 3  

7. I. KRŠNJAVOG 2  

8. TRG J. B. TITA 5  

9. A. ŠTAMPARA 3  

10. MALA ŠVARČA 155  

11. DUBOVAC 10  

12. PRILAZ V. HOLJEVCA 2  

13. TRG M. SUFFLAYA 1  

14. PRILAZ V. HOLJEVCA 12  

DUGA RESA  

1. BANA J. JELAČIĆA 7  

2. JOZEFINSKA CESTA 15  

3. LJUDEVITA GAJA BB  

GVOZD  

1. TRG F. TUĐMANA 6  

JASTREBARSKO  

1. DR. F. TUĐMANA 26  

KORENICA  

1. A. STEPINCA 2  

ŽAKANJE  

1. ŽAKANJE 59 D  

TOPUSKO  

1. TRG BANA JELAČIĆA 16  

 VOJNIĆ 

1. KARLOVAČKA 8  

OGULIN  

1. I. G. KOVAČIĆA 8  

OZALJ  

1. TRG BRAĆE RADIĆA 2 BANKOMATI 

RAKOVICA  

1. RAKOVICA 27 A  

SLUNJ  

1. TRG DR. F. TUĐMANA 1  

RIJEKA  

1. PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 4  

SPLIT  

1. POLJANA KNEZA TRPIMIRA 4 I 5  

ZAGREB  

1. PRERADOVIĆEVA 15  

KUTINA  

1. A. G. MATOŠA 3  

LOVINAC  

1. AUTOCESTA ZG-ST-DU 

 

  Bookmark and Share